Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 16 - 17 april 2013

20 – 21 april : VIERDE PAASZONDAG

Dinsdag 23 april: Sint Joris, patroonheilige van de scouts.
Donderdag 25 april: H. Marcus, evangelist.

" Ik geef eeuwig leven aan mijn schapen "
In hoeverre is elke mens een herder, een hoeder van medemensen? Mgr Bonny stelt in zijn beleidsverklaring aan ieder van ons de vraag: ‘Wie is de mens die jij helpt?’ Leer mij kijken, God, naar mensen die zich niet geaccepteerd voelen, die worden vastgepind op hun verleden. Leer mij zorg opnemen voor mensen die hun gevoel van eigenwaarde kwijtspeelden, Leer mij waardering opbrengen voor medemensen vanuit de overtuiging dat iedereen gelijkwaardig is. En laat mij die ene, die verloren liep, ook niet vergeten.
Naar het groene bijbeldoosje

08.00 u. Gebedsviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Liturgie in de Geelse “pastorale eenheid”
In het kader van het overleg rond de beleidsnota van onze bisschop, kwam een serieuze groep mensen samen, om zich te buigen over de liturgie en de sacramenten in ons bisdom en in onze Geelse parochies. Het is reeds het derde verslag vanuit de werkgroepen, dat wij hier toelichten. Zij stelden voorop, dat je maar van “liturgie” kan spreken, als er een actieve betrokkenheid is van alle deelnemers. Voor het concilie werd een MIS OPGEDRAGEN door een CELEBRANT en de mensen kwamen MIS HOREN. Dat is een groot verschil met een tegenwoordige EUCHARISTIEVIERING met een VOORGANGER, waar de mensen MEEVIEREN. Het kernwoord “enthousiasme” viel er meerdere keren. Zo droomden de deelnemers verder over aangepaste teksten en over mensen, die gevormd zijn, om mee te werken. Over zangkoren, die er de stemming kunnen inbrengen en ook over vieringen, die nu en dan eens “een staartje krijgen” om er een feestelijke aangelegenheid van te maken. Als dit mogelijk wordt, dan moeten er natuurlijk meerdere stijlen van vieren zijn, maar iedereen was ervan overtuigd, dat iedereen overal welkom moet zijn. Een ander kernwoord van de avond was: “Blijde Boodschap”. Daarbij waren de deelnemers ervan overtuigd, dat wij een boodschap van Jezus te verkondigen hebben, die wel eigentijds moet zijn, maar ook authentiek en daar spring je niet te los mee om. Er was een grote vraag naar vorming voor alle medewerkers. Ook bij dit kernwoord klonk een vraag naar afspraken en vorming door. De groep was ervan overtuigd, dat er voor heel onze liturgie een taak ligt in héél Geel en dat wij allemaal elkaar kunnen helpen bij ondersteuning, teamwork, samenwerking en uitwisseling. Alle deelnemers waren ervan overtuigd, dat er overal in Geel talent zit, maar zij wilden ook werken aan een plan, om die talenten samen te brengen. Die jaren werken aan dat plan, beste lezer, het zal een fantastische en zware beleving worden, maar samen geloven wij erin.
In een volgend nummer geven wij aandacht aan de vierde werkgroep en daarna aan de conclusies, die het federatieteam eraan vastklonk.

erfgoeddag 2013

Erfgoeddag is een jaarlijks evenement waarop het roerend en immaterieel erfgoed in de kijker wordt gezet via verschillende gratis activiteiten over heel Vlaanderen. Dit jaar vindt Erfgoeddag plaats op zondag 21 april met als thema ‘Stop de tijd!'. Dat is een ideaal thema om eens stil te staan bij historische objecten die dankzij goede zorgen de tand des tijds hebben doorstaan. ALLE ACTIVITEITEN  zijn die dag GRATIS! Ook Geel investeert in behoud en beheer van erfgoed. Deze zorgen wil Geel graag tonen op Erfgoeddag en daarom slaan onze stadsdiensten, erfgoedcel k.ERF, onze lokale musea en lokale verenigingen de handen in elkaar om een uitzonderlijk programma aan te bieden van 10.00 tot 18.00 u.

Wonderkamers in het Gasthuismuseum
Site Oud Gasthuis, Gasthuisstraat 1
Tentoonstelling van gerestaureerde topstukken met uitleg
Geelse verenigingen gingen op zoek naar de meest wonderlijke voorwerpen die met zorg geconserveerd worden en zo nodig met precisie gerestaureerd werden. Op Erfgoeddag kan je deze schatten uitzonderlijk bewonderen er zijn restaurateurs aan het werk, er is een moordspel voor de kinderen en er is Geels lekkers aan democratische prijzen

Gidsbeurten
Met onze klassieke en bekende Geelse Gidsen kan je ook gaan wandelen.

Rondleidingen musea  
Het Bakkerijmuseum op de  Worfthoeven 5 en het Klokkenmuseum op de  Gooreind 94 evenals het  Lampenmuseum in de Heimerik 19 zijn geopend van 10.00 tot 18.00 u.

Lezing archief | 25 april | 20u
De erfgoeddag heeft ook nog een klein wetenschappelijk tintje, want op donderdag 25 april gaat er in de Gasthuisschuur, Gasthuisstraat 1, een lezing door over de restauratie en conservatie van Geelse archiefstukken. Ook dit is voor de échte liefhebber een aanrader.
Meer info over ál deze activiteiten kan je bekomen op de cultuurdienst via cultuurdienst@geel.be of 014 56 63 92

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15      

Externe Links