Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 15 - 10 april 2013

13 – 14 april : DERDE PAASZONDAG
Vrijdag 19 april: Achtste verjaardag van de pauskeuze van Benedictus XVI.

"Zo moet Christus lijden en verrijzen…"
Durf ik geloven dat Jezus niet kijkt naar wat ik allemaal doe, maar wel naar hoeveel liefde ik heb? “Heb jij Mij lief?”. Als ik daar met heel mijn leven een positief antwoord op geef, dan mag en kan ik herder zijn. Als er in onze gemeenschappen geen herders meer zouden zijn, zou het dan kunnen dat er ook geen liefde meer is?

Naar het groene bijbeldoosje

08.00 u. Morgenmis

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Werkverdeling tussen onze pastores (1)


DIRK VAN DEN BROECK

Vlak voor de viering van Goede Vrijdag opperde iemand zo dicht tegen ons oor:”Er zijn tegenwoordig te veel bazen in de kerk van Geel.” Die opmerking was de aanleiding, om eens in enkele artikels in het parochieblad duidelijk te maken, hoe die (vele) pastores en andere medewerkers hun werk nu eigenlijk verdelen. De tijd van “de pastoor doet alles en voor alles moet je bij de pastoor zijn” is voorbij en bij de laatste benoeming stond de bisschop er vooral op, dat onze pastores niet het grondgebied, maar wel het werk zouden verdelen … en stilaan begint dat te lukken. Er zijn momenteel bijna 800 verantwoordelijkheden bepaald in die 12 parochies van onze federatie en deze deelverantwoordelijkheden staan allemaal onder de aandacht van één van negen leden van het pastoresteam. Het is een onoverzichtelijk kluwen, maar wij willen vandaag even ingaan op het “pakket” van onze nieuwkomer, pastoor Dirk Van Den Broeck. Dirk werd “half de jaren ’70” geboren in de Tunrhoutse parochie Middelares en kreeg er het geloof met de paplepel binnen in de schaduw van de enige neo-byzantijnse kerk van Vlaanderen. Hij liep er school bij de priesters van het bisdom in Sint-Pieter, bij de paters Jezuïeten en bij de zusters van het H.Graf en de verpleegstersschool. Hij was aspirant-verpleger en gedurende drie schooljaren onderwijzer voor hij aan het seminarie van Antwerpen begon en van daar vloog hij ineens naar Limburg, bij gebrek aan jaargenoten in Antwerpen. Na vijf jaar “voorgepastoord” te hebben in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven, kwam hij hier in Geel binnengedonderd in een ploeg, die – samen met hem – de opdracht had gekregen, om er in Geel een bloeiende federatie van te maken en dat moest dan maar. Pastoor met 3 voor 12 parochies, nieuw benoemde, samen met An en een hoop Gelenaars, die het hier wel “gewoon” waren.

Genoeg, Beste lezer ??? Je zou ervan schrikken, als je hem zo nu en dan nog eens rustig op straat ziet. Denk niet dat hij niks te doen heeft, maar spreek hem gerust aan over zijn werk!

Een volgende keer trekken we de schuif eens open voor de taken van een andere Geelse pastor.
 

een mooie goede week
Vandaag, 3 april mogen wij terugkijken op enkele héél mooie vieringen tijdens de Goede Week en het Paasweekend. De formule, om mensen samen te brengen in enkele parochiekerken, heeft gewerkt. Parochies hebben elkaar aangevuld en gesterkt en mensen hebben er écht deugd aanbeleefd. Anderzijds was het niet allee de “formule” die gewerkt heeft, maar zeker de inspanning van van meer dan honderd medewerkers in onze parochies. Wij wagen ons niet aan een opsomming, maar durven DANKU roepen door de galmgaten van 10 kerken en ’t is niet omdat Elsum en Holven geen galmgaten hebben, dat wij daar niet zouden willen komen roepen! Mensen, dat moeten wij nog doen !!!

15 mei dimpnaviering
Zodra Pasen voorbij is, denken ze in Geel al aan 15 mei, het feest van St.-Dimpna en Gerebernus. Ere-vicaris Rik Aegten zal de feestrede houden en alle mensen, die de Geelse heiligen willen vieren, zijn verwacht op 15 mei om 10.00 u. in de kerk van St.-Dimpna. Wij zingen samen enkele Nederlandse liederen en het gregoriaans koor geeft de toon aan in de achtste mis. Welkom ! 

eerste vormselvieringen
Ook typisch voor deze Paastijd zijn de vieringen van de vormsels in onze parochies. De volledige rij kan je vinden in het parochieblad in onze rubriek “Op komst in Geel”. Hier staan ook de data van de eerste communievieringen vermeld.

Donderdag 9 mei
Ons-Heer-Hemelvaart
Eerste communie in Punt  

ZAND EROVER
Een voordracht in het kader van OKRA-academie regio Kempen te Westerlo, door Prof. Em. Roger Burggraeve, moraaltheoloog aan de KU Leuven. Zijn vergeving en verzoening nog haalbaar zonder de aangedane kwetsuur onder tafel te vegen?
Wanneer:  Donderdag 11 april 2013 om 14.00 uur (tot 16.30 uur).
Waar:  Zaal ’t Rietje – WZC  OCMW – Verlorenkost 22 te 2260 Westerlo (Centrum).
Prijs:  6 euro  -  4 euro voor OKRA-leden – koffie/thee inbegrepen.
Iedereen van harte welkom!

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14        

Externe Links