Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 14 - 3 april 2013

6 – 7 april : TWEEDE PAASZONDAG (Beloken Pasen)
8 april: feest van Maria Boodschap.

"Na acht dagen is Jezus weer bij zijn leerlingen"

Onze cultuur is gekenmerkt door een wedloop naar productiviteit. Onder invloed daarvan vragen vele gelovigen zich af, waarom nog geloven? De zaligheid van geloven wordt door onze cultuur in twijfel getrokken. Dit kan ons ook aantasten. Gewoon vertrouwen hebben in het levensproject van Jezus is helemaal niet eenvoudig. Hoe houden wij het hierin uit? Hoe blijven zoeken naar de zin van ons bestaan en de geschiedenis? Hoe nu levensecht zoeken tot we Jezus vinden?

Naar het groene bijbeldoosje

08.00 u. Jules Vermeulen. Jgt Peeters Josephina. Jgt Marie Van den Bosche, overleden familie Verbinnen
en we vieren Jos Versmissen zijn 60-jarig jubileum als pastoor !!!

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Geloven na Pasen
Pasen is voorbij “De Heer leeft”. Na een drukke Goede Week, waarin wij het lijden en de dood van Jezus herdachten, zijn de Geelse parochies voor het eerst “in groepen” aan Pasen begonnen. Het kan een teken zijn van vernieuwing, een sein naar de toekomst. Maar wij kunnen uit het Paasverhaal méér leren. JEZUS” was “verrezen op de derde dag. Maar voor de apostelen was het een proces. Eerst waren er de vrouwen bij het lege graf. Daarna Petrus en Johannes. Allen hadden er tijd voor nodig en na een week verscheen Jezus aan zijn leerlingen … zonder Thomas. Het kostte heel wat moeite, eer Thomas uitriep “mijn Heer en mijn God” Hier in Geel waren wij ook samen rond de Heer. Het werd een samenwerking met vallen en opstaan, met geloof en ongeloof maar hopelijk vooral  met “hoop in de toekomst. Mensen moesten en moeten elkaar nog vinden, maar onze eerste voorwaarde is ons geloof: “de Heer leeft”! Als wij erin geloven, zijn wij op weg om die 12 parochiegemeenschappen een elan te geven. Pasen wordt dan een werkwoord en … en dan zal de tijd ook komen, dat wij de woorden van Thomas mogen herhalen. Maar één ding gaat er boven lijden en dood: JEZUS LEEFT

PALMENMARKT AAN DE SINT-AMANDSKERK
Als er één evenement is, waarmee Geel “uitstraling naar de Kempen” heeft, dan is het wel onze Palmenmarkt. De kou speelde ons dit jaar wel parten, maar er was volk op de been en mensen voelden zicht thuis in Geel. Toch zijn er aan elke medaille twee kanten en die kanten moeten mekaar toch een beetje plaats gunnen. Sommigen hadden er “niet eens aangedacht”, anderen hadden “het uit oog verloren”, en nog anderen keken verwonderd op, maar heel wat mensen waren er ook aan geërgerd, hoe onze centrumkerk nogal gehavend uit de strijd kwam. Die medaille had precies twee achterkanten. Of, iemand formuleerde het zo.

Op dinsdag voor Palmenzondag was er op de Geelse markt gewoontegetrouw een drukke activiteit van een konvooi vrachtwagens voor de opstelling van de  foor. Spectaculair … en misschien wel veilig, om je niet tussen dat gewriemel te mengen. Dezelfde dinsdag na de avondmis verwittigde iemand, dat de St.-Amandskerk nog nauwelijks bereikbaar was met de vraag er iets aan te verhelpen. Foorkramers waren om 20.30 u. nog volop aan het werk en verontschuldigden zich dat ze toch wel duidelijk op de plaats stonden die hen door de verantwoordelijken van de stad was aangeduid! Stadspersoneel kan men uiteraard pas ’s anderendaags vanaf 09.00 u. bereiken en zoals normaal … zou men wel eens gaan kijken wat eraan zou kunnen gedaan worden. De enige reactie was een kort e-mailbericht dat het niet haalbaar zou zijn om de attractie op te schuiven en dat … er tegen volgend jaar een oplossing zou gezocht worden. Burgemeester en schepenen stellen, dat de afspraak was dat de attracties dezelfde plaats toegewezen kregen als in het verleden (wat dus duidelijk niet het geval was)! Bij de opening van Palmenmarkt hebben zowel de burgemeester als de schepenen zich, verveeld met de situatie, uitgebreid verontschuldigd. Niettegenstaande de kerkraad in het verleden afspraken maakte met het College van Burgemeester en Schepenen blijkt de toegankelijkheid van onze kerk voor de stadsdiensten altijd wel een probleem! Soms krijgt men de indruk dat het kerkgebouw, waaromheen de stad Geel zich eeuwenlang ontwikkelde, in de weg staat! Vooral na de heraanleg van de markt dienen blijkbaar alle evenementen plaats te hebben vlak bij de kerk op de ruimte waar zich in vroegere dagen het kerkhof bevond. Het monumentale kerkhofkruis herinnert ons aan deze plaats. Gelukkig was er nog de noordelijke ingang tot de kerk (maar misschien kan ook daar in de toekomst voor de vuilbak wel een andere plaats gevonden worden. Dat er parochianen, Geelse burgers, toch veilig in de kerk moeten raken blijkt niet belangrijk. Dat de kerk omwille van de veiligheid altijd toegankelijk moet zijn via twee in- en uitgangen blijkt bij ieder evenement bijkomstig! We vertrouwen erop dat de stadsdiensten en het stadsbestuur in de toekomst hun woord houden om de bereikbaarheid van de kerk altijd te waarborgen en dit monument niet alleen te gebruiken als toeristisch uithangbord van onze stad.
A.V.

Broederlijk delen IN opz
Tijdens de voorbije 40-dagentijd werden er weer omhalingen gedaan in alle parochiekerken voor de projecten van Broederlijk Delen in Oeganda en vele andere plaatsen. Ook de kapel van het OPZ wilde hierin niet ten achter blijven en de dag na de tweede omhaling kon de ronde som van 400,- euro aan Broederlijk Delen gestort worden. Aan de schenkers daar en overal in Geel, onze hartelijke dank voor elke gift, die in de ogen van de gevers “rechtvaardig” was.

KVG PANNENKOEKENDAG
De Katholieke vereniging voor Gehandicapten van heel Geel wil zich deze dagen ook presenteren aan de hele bevolking. Daarom deze oproep: Zin in lekkere pannenkoeken of croque-monsieurs? Kom dan op zondag 14 april naar onze PANNENKOEKENDAG in het Parochiecentrum van Ten Aard, Vaartstraat. Wij staan voor U klaar van 14.00 u. tot 18.00 u. En onze smaken worden steeds door iedereen geprezen. Alvast bedankt namens Katholieke Vereniging Gehandicapten Geel

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13

Externe Links