Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 13 - 27 maart 2013

16 – 17 maart :  HOOGFEEST VAN PASEN

" Jezus leeft! "

Geloven dat Jezus leeft, groeit maar met mondjesmaat, Maria Magdalena ziet alleen een leeg graf. Petrus die snel naar binnen loopt, ziet al zwachtels. Maar een andere leerling aarzelt, wacht en gaat dan pas het graf in. Zet Pasen ook ons aan tot wachten? Helpt het ons, om om ons heen kijken en beseffen dat Jezus lééft? Is paus Franciscus ons een teken in die richting?

Naar het groene bijbeldoosje

08.00 u. Maria Vanuytven. Schelles Clement en Evie, Anna Segers en Alexander Mertens

11.00 u. gezinsviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Vieringen in de Goede Week
Wanneer dit blad in je bus belandt, vieren wij volop de Goede Week. Palmzondag met zijn markt, die de centrumkerk bijna van de landkaart deed verdwijnen, is stilleks opgedoekt voor een jaar. Wij lijden met Jezus, om volgende zondag te verrijzen mét Hem.

Hier dan het volledige overzicht van de vieringen.

Woensdag 27 maart is er om 19.00 u. boeteviering in Winkelomheide, waar alle mensen, die het wensen, verwacht zijn. Aansluitend vergadert het federatieteam daar in het pastoraal huis.

Witte Donderdag: Donderdag 28 maart trekken enkele mensen van onze ziekenzorgkernen in de voormiddag naar Antwerpen, om er samen met onze bisschop de chrismamis te beleven.

Om 19.00 u. vieren wij met alle parochies samen in de kerk van St.-Dimpna. Alle beschikbare pastores van Geel zullen mee voorgaan  in de viering. Iedereen is welkom.

Goede Vrijdag: Vrijdag 29 maart is er de traditionele kruisweg in heel wat Geelse kerken. Deze gemeenschappen stond erop, om ter plaatse Jezus’ lijden en dood te gedenken. Wij spreken om 15.00 u. af in de keren van Ten Aard, Bel, Stelen, Elsum, St. Amands, Larum en St. Dimpna.
De dienst van Goede Vrijdag  wordt om 19.00 u. gevierd in de St. Amands.

Stille Zaterdag: Zaterdag 30 maart gaan de vieringen door op de plaatsen, waar iedere zaterdagavond gevierd wordt. Volgend jaar zal de herschikking opnieuw plaats hebben. Er zijn 4 paaswakes met wijding van het doopwater, het vuur de Paaskaars en de hernieuwing van de doopbeloften.  Om 18.00 u. vieren de parochies Zammel, Oosterlo en Stelen in Oosterlo en ook de parochies Larum, Punt en Ten Aard in Larum. Om 19.00 u. vieren de parochies Bel, Holven en St. Dimpna in Bel en de parochies Winkelomheide, St. Amands en Elsum in Winkelomheide.

Met Pasen zelf: Zondag 31 maart vieren wij op de klassieke uren de Hoogmis van Pasen met intrede van de Paaskaars en het doopwater. Deze vieringen gaan door:

 WEEKDAGVIERINGEN EN GEBEDSPLAATSEN
“Allen die het geloof hadden aangenomen, bleven bijeen en bezaten alles gemeenschappelijk. Ze verkochten have en goed en verdeelden dat onder allen naar ieders behoefte. Dagelijks gingen ze trouw en eensgezind naar de tempel, braken bij iemand aan huis het brood, gebruikten samen hun maaltijden in blijdschap en eenvoud van hart, loofden God en stonden in de gunst bij heel het volk. De Heer breidde hun kring dagelijks uit; steeds meer mensen werden gered.”

In het tweede hoofdstuk van de ‘Handelingen van de apostelen’ lezen we hoe de eerste christenen leefden. Misschien is het voor ons een mooi droombeeld of een ideaal, doch de kern van wat christen zijn is, zit er zeker in vervat. Samenkomen, niet enkel zondag maar ook regelmatig door de week om samen te bidden en met elkaar te vieren. In de drukte van de werkweek kan het immers enorm deugddoend zijn om ’s morgens of  ’s avonds eens even stil te vallen en zich te richten tot God in persoonlijk of gemeenschappelijk gebed. Wist u dat er in Geel verschillende mogelijkheden hiertoe zijn? We zetten hier de gegevens nog eens op een rijtje, en willen u hierbij van harte uitnodigen om ook eens door de week te komen meevieren. Vier jij met ons mee?

Plaatsen om stilte te zoeken door de dag …

* De bidkapel aan de linkerkant van de kerk van Holven is elke dag open tussen 9.00 en 17.00 u.

* De bidkapel aan de achterkant van de kerk van Punt is elke dag open tussen 08.00 en 18.00 u.

* In Ten Aard is het park met de Lourdesgrot naast de grote weg, waar dagelijks mensen stoppen voor een gebed. Trouwens een mooie plek om naar te wandelen en te fiesten.

* In het toeristisch seizoen zijn de kerken van St. Dimpna en St. Amands in de namiddag open. 

Eucharistievieringen en gebedsvieringen door de week

DIACONIE IN ONZE KERK
In zijn beleidsnota ging onze bisschop Bonny uitgebreid in op alle vormen van “dienstbaar zijn” in de kerk van de toekomst. Tijdens onze besprekingen in de federatie Geel koos ook een groep van een tiental; mensen, om erop in te gaan. Wij laten je mee snoepen van de inhoud van hun gesprek. Aan de hand van de Geelse sociale kaart werd gebrainstormd over de verschillende items rond diaconie in onze stad. Waar hebben we nood aan? De zorg om naar mensen toe te gaan kwam voorop. Toegaan naar zieken en gehandicapten. Eenzaamheid is de grootste factor. Er is hier zeker nood aan een centrale groep die op regelmatige basis de mensen bezoekt. Ook mensen die steeds actief waren in de parochie en nu in het rusthuis verblijven vinden dit een meerwaarde. Er zijn al kandidaten voor dit engagement maar het liefst zien zij zich werken met een aantal zodat zij ook bij elkaar kunnen ventileren bij moeilijke omstandigheden. Werken met afgebakende projecten zou meer resultaat geven. Mensen willen zich wel engageren maar er moet een eindtijd op staan. Wij willen mensen persoonlijk aanspreken, maar voor sommigen is naar “vreemde” mensen toegaan een moeilijke opgave. Er is nood aan vormingswerkers. We moeten de vraag blijven stellen aan iedereen: “wie is de mens die jij helpt?” Het zit ook in kleine dingen en de meest simpele dingen kan je zelf doen. Er is grote nood aan een werkgroep rouwzorg. Concreet zien we dit ook als een centrale groep in Geel. Diegene die zich hiervoor engageren zoeken persoonlijk contact met de rouwende. Dit kan gekoppeld worden aan diegene die het rouwgesprek doet. Deze kan dan polsen of de rouwende ervoor openstaat of niet en de gegevens doorgeven aan de groep. Rouwzorg en eenzaamheid leunt dicht bij elkaar aan maar is toch verschillend. Een werkgroep rouwzorg en een groep om eenzame mensen te bezoeken. Het moet kunnen. “Het zijn kleine steentjes die in het grote water belanden. Maar ze maken krinkels, die hier en daar, aan de oppervlakte van onze samenleving, deining veroorzaken, beweging maken...”

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12  

Externe Links