Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 11 - 13 maart 2013

16 – 17 maart :  VIJFDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD

Dinsdag 19 maart: Sint Jozef, patroonheilige van de Timmerlieden, de arbeiders, asielzoekers,
begrafenisondernemer, van België en van … de parochie Holven.

" Wie zonder zonde is … werpe de eerste steen "

Niemand is perfect, dat is al lang geweten, maar iedereen heeft toch wel zo zijn ideeën over mensen die het “anders doen dan ik”, die “anders zijn dan ik”. Hoe komt dat? Waarom zijn ‘anderen’ toch dikwijls een bedreiging voor ons ?

Naar het groene bijbeldoosje

08.00 u. Morgenmis

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Waar de Vlaamse kerk naartoe wil ?
BROOD EN VIS VAN EEN BISSCHOP EN DAN ???
Wie deze rubrieken in ons blad regelmatig volgt, weet, dat in januari een kleine honderd Gelenaars zich bogen over de brochure, die bisschop Bonny schreef over de toekomst van zijn bisdom. Na die vergadering schreven de meeste deelnemers zich in voor een opvolgende vergadering en toen dit nummer naar de drukker ging, was er al ééntje doorgegaan … met overdonderend succes trouwens, want er waren meer aanwezigen dan ingeschrevenen en iedereen heeft er zijn zeg gedaan. Als de bisschop schrijft over zijn parochies, die door zijn voorganger al werden ingedeeld in federaties, dan wil hij die verder doen evolueren naar “nieuwe parochies”, die hij dan “pastorale eenheden” wil noemen. Hij heeft als optie, dat Geel binnen afzienbare tijd zo’n pastorale eenheid. vormt, met verschillende plaatselijke geloofskernen, die niet meer elkaar gaan hélpen maar samen gaan wérken. De deelnemers aan de vergadering volgden deze redenering en wilden zich erachter scharen met vier grote bekommernissen in het achterhoofd:

Specifieke lijnen werden uitgezet om daaraan te werken. Ook drie andere werkgroepen kwamen samen. Over hen berichten wij een volgende keer.
 

broederlijk delen
Van gulden korenaren schiep God de gulle Gelenaren…
En van het restant …
Maakte hij de rest van ’t land !!!

Na de eerste omhaling vorige week, zijn wij toch weeral enkele stappen verder in de actie BROEDERLIJK DELEN en in onze opmars naar Pasen.

Ook onze Geelse parochies nemen verder de nodige initiatieven en die staan dan voortaan natuurlijk ook open voor élke Gelenaar.

Briefjes om deze lekkere soep te bestellen vindt u achteraan in de kerk. U kan de bestelling ook doorbellen aan Ans Willekens op nr. 0474 / 66 59 76 ( enkel op weekdagen tussen 17.30 u. en 18.30 u. a.u.b.)

De berichten over de Goede Week en Pasen stonden uitgebreid in ons nummer 9 en zullen volgende week herhaald worden.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10      

Externe Links