Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 09 - 27 februari 2013

2 – 3 maart : DERDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD

" Geduld met de onvruchtbare vijgenboom "


Mensen worden zo vlug afgeschreven, geklasseerd omdat ze niet renderen. Jij, Heer, neemt het altijd op voor de meest kwetsbare, de zwakste. Leer mij kijken, niet naar wat mensen niet kunnen, maar wel naar wat ze aan goede eigenschappen hebben. Leer mij mensen optillen, ze doen groeien, opdat ze zouden geloven in eigen mogelijkheden.

Naar het groene bijbeldoosje

08.00 u. Morgenmis

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Pasen in Geel

BEGIN VAN DE VASTEN
Na een sterke viering met askruisjes op de avond van Aswoensdag in de kerk van St.-Amands trokken een 60-tal geïnteresseerden door naar de parochiezaal om er nader kennis te maken met Oeganda en het MOLLY-project van Broederlijk Delen aldaar. Er was heel wat inzet te voelen en de mensen wilden er duidelijk wel meer van weten. De mensen van de Wereldwinkel lieten ons kennis maken met hun producten en ja, het mag gezegd worden, de lettertjes sprongen soms bijna van het doek, maar wij kregen heel wat informatie van iemand die er geweest was. Mogelijk groeit er concrete hulp uit deze avond tot in het verre Afrika.

KOFFIESTOP
Vorige vrijdag stonden dan enkele mensen de kou te trotseren in de hal van de Colruytwinkel aan de Antwerpseweg, om de mensen een hartelijke tas koffie aan te bieden, die ze zelf hadden gekregen van de uitbaters van de winkel. Dit gebaar wordt al jaren sterk gesmaakt en er is zelfs een vaste ploeg van Frans en Guy ontstaan, om het daar nog jaren vol te houden.

KERKELIJK ONTBIJT
Een volgende stap naar Pasen zetten wij op 17 maart in de kerk van Zammel, waar iedereen welkom is in de mis. De hele eucharistieviering is dan een “gebed voor het eten”, want daarna is er ontbijt in de kerk. Hartelijke sfeer, fijne smaak en dik gegund !!!

GOEDE WEEK
Vermits de bisschop zich heeft geëngageerd om parochies te doen samen werken en ook een eerste benoeming voor een hele federatie in Geel heeft gerealiseerd, zullen de diensten van Witte Donderdag en Goede vrijdag voor alle parochies samen doorgaan. Wij hebben gekozen voor Winkelomheide met een boeteviering op woensdag, voor St.-Dimpna op Witte Donderdag en voor St.-Amands op Goede Vrijdag. Deze diensten gaan door om 19.00 u. De keuze van deze uren en plaatsen is niet voor jaren gepland. Zij zal breed geëvalueerd worden tegen volgend jaar, maar het principe van “samen vieren” zullen wij behouden.

EN DAN PASEN
Voor de Paasvieringen werd beslist, om de priesters niet overdadig te belasten en anderzijds toch in elke parochie eucharistievieringen te laten doorgaan op de normale uren. Daarom zijn de plechtige paaswakes steeds voor drie parochies en worden de paaskaarsen dan plechtig ingehaald in de parochies die Pasen écht op zondag kunnen vieren. Daarom een klein overzicht voor het paasweekend.

Zaterdag 30 maart om 18.00 u.

Zaterdag 30 maart om 19.00 u.

Zondag 31 maart

Sommige mensen zijn gelukkig met het voorstel dat dit jaar werd uitgewerkt en anderen minder.
Wij zijn er écht van overtuigd, dat de betrokkenen hun best hebben gedaan om aan zo veel mogelijk dingen te denken.
Marcel De Vries

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08

Externe Links