Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 07 - 13 februari 2013

16 – 17 februari : EERSTE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD

Vrijdag 22 febrari: Heilige stoel van Petrus.

"DOOR DE GEEST NAAR DE WOESTIJN GEVOERD"

De woestijn was de plek waar Jezus heel diep en heel authentiek tot zichzelf kwam. Vanaf dan kon het werk beginnen: godsdienst en mensendienst gaan één bevrijdend gebeuren worden! Waar zijn onze plekken, onze momenten, onze contacten ? Onze “woestijn”, waar we dichter bij onszelf komen, Waar wij onze beleving van God ter sprake durven brengen, onze eigen gedrevenheid tot evangelische mensendienst leren maken?

Naar het groene bijbeldoosje

08.00 u. Morgenmis

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Vandaag aswoensdag
We nemen een bocht.
Aswoensdag heeft wel wat. In onze streken (en ver errond) worden deze dagen carnavalstoeten georganiseerd. Ja, wij liggen er midden in. Carnaval in Venetië heeft niet zo te doen met een stoet, maar het gedeelte van Duitsland aan onze kant … het gedeelte van Nederland, aan onze kant … het gedeelte van Frankrijk aan onze kant. Daar zitten deze tijd dé lolbroeken van Europa, maar na de leute komt de inkeer. … carnaval, Rosenmontag, Mardi Gras: Aswoensdag. Wij bezinnen ons over ons eigen leven op weg naar de lente, op weg naar Pasen. Iedereen van harte uitgenodigd:

WELKOM TIJDENS DE 40-DAGENTIJD
In deze tijd, waarin onze parochies nauwer gaan samenwerken, kan je ook altijd aansluiten bij de vrienden van de andere kant van Geel:
Kerkelijk ontbijt, Broederlijk profijt !!!
17 maart na de mis van 08.30 u. in de kerk van Zammel.
Nationale koffiestop aan de Colruyt
vrijdag 22 februari tussen 13.00 en 19.00 u

GEEF MOLLY EEN KANS
Met de ‘Geef Molly een kans ... en stop de honger’ willen Broederlijk Delen de honger bestrijden in Noord-Oeganda. Dat gebied werd 20 jaar lang geteisterd door oorlog en gewapende conflicten. Daardoor is veel landbouwkennis verwaterd en is er geen gereedschap om te boeren of geld om koeien of geiten te kopen. Molly staat symbool voor de vele boerenfamilies die de handen uit de mouwen steken om hun akkers opnieuw vruchtbaar te maken en zo de honger te bestrijden.

EEN AVOND VAN VIS EN VAN BROOD
Met net geen honderd waren ze samen gekomen in de zaal van St.-Amands, om het plan van de bisschop tot zich ze laten komen. Een honderdtal mensen, die de kerk van Geel een warm hart toedragen en die zich willen bezinnen over de liturgie, de kerkstructuur en het doorgeven van ons geloof. Ze zijn afgesproken om er de komende tijd werk van te maken ook in Geel. De verslagen worden momenteel gebundeld en in maart doen ze verder. Een startschot is gegeven een sneeuwbal is aan het rollen. Met de hulp van hierboven en de goede wil van allen moet het leiden tot een eigen manier van geloven en van geloofsbeleving. U hoort er nog van !

VALENTIJN
Donderdag, 14 februari vieren we de heilige Valentinus. Op Valentijnsdag mag het voor twee geliefden graag ‘iets meer zijn’. Ze schenken elkaar wat extra aandacht en eventueel een cadeautje, een kaartje of een bosje bloemen. Deze feestdag werd in het leven geroepen door paus Gelasius I in het jaar 496. Oef, zó lang geleden! Wat lezen we er nog meer over? Het feest van Valentijn is een christelijke vervanging van het Romeins vruchtbaarheidsfeest ter ere van de god Juno. De paus kon niet langer dulden dat op die dag ongehuwde meisjes uitgeloot werden aan jonge mannen zonder partner. Hij vermoedde waarschijnlijk ontucht en andere onbetamelijkheden. Uit recentere schrijfsels maken we op dat het huidige feest van de romantische liefde zijn oorsprong kent in een versregel van een geprezen middeleeuws Engels dichter, Geoffry Chaucer. Uit het Engels vertaald schreef hij:'Want dit was op Sint-Valentijnsdag, als elke vogel daar zijn maatje komt kiezen'. De teeveezender ‘History’ maakte er een niet historisch verhaal van waarin gesteld wordt dat Valentijn de eerste ‘valentijnskaart’ zou geschreven hebben na zijn ter dood veroordeling door de Romeinse keizer Claudius II. De avond vóór hij geëxecuteerd werd, noteerde hij op een kaart aan de blinde dochter van cipier Asterius: ‘Van jouw Valentijn’ Wie die kaart voor haar gelezen heeft is helemáál niet geweten. Aan iedere lezer een dikke knuffel en een zalige Valentijn. Geniet van deze dag!
(de parochiebladredactie van Geel Bel)

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06    

Externe Links