Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 06 - 6 februari 2013

9 – 10 februari : VIJFDE ZONDAG DOHET JAAR

Maandag 11 februari: O.L.Vrouw van Lourdes.
Woensdag 13 februari: Aswoensdag, begin van de 40-dagentijd.
Iedereen welkom !!!
Donderdag 14 februari: H.H. Cyrillus en Methodius, patroonheiligen van Europa.

"Gooi uw netten uit voor de vangst"


God, wij mochten genieten van mensen, die ons de blijde boodschap van Jezus hebben verkondigd en voorgeleefd: onze ouders, onze catechisten, onze vrienden in de jeugdbeweging. Wij danken hen en U. Wij hopen en bidden dat ook vandaag vele mensen Jezus’ woord beluisteren en dat we erin slagen om dat woord, samen met hen in daden om te zetten zodat altijd meer mensen gelukkig worden, vandaag, en elke dag opnieuw.
Amen.

Naar het groene bijbeldoosje

08.00 u. Morgenmis

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Gedenken, dat wij van stof zijn …
Volgende zondag begint reeds het krokusverlof, steeds het teken van het begin van onze tocht naar Pasen. Op woensdag verwachten wij zo veel mogelijk mensen op onze avond van Broederlijk Delen, die wij samen inleiden in de St.-Amandskerk door een askruisje af te halen… denken aan onze kleinheid, denken aan het komend Paasfeest en denken aan de mensen die het niet zo goed hebben.
Thema is dit jaar: Geef Molly een kans. Denise Moeskops was in Oeganda en vertelt er ons meer over haar belevenissen met een landbouwproject:. ‘De mensen van Oeganda”, een verhaal van duurzame ontwikkeling .
De parochies, die een eigen viering met asoplegging houden, melden dit in hun parochierubrioek, maar ’s avonds zijn wij samen in St.-Amands.

Iedereen welkom.

OUDEREN EN ARMOEDE: OKRA & AL-ARM
OKRA regio Kempen is de actie WELZIJNSZORG van voorbije december nog niet vergeten gaat verder. Toen schreven wij allen:” Armoede verjaart niet”. Armoede sluit mensen uit van een menswaardig leven. Daarover gaan op verschillende plaatsen bezinningsdagen door. Daarin willen de organisatoren samen met de deelnemers ontdekken op welke manier bijbelse verhalen ons vandaag oproepen om de wereld be-leef-baar voor iedereen te maken.
Het gaat om een drieluik.

Plaats en datum van het gebeuren:
Dinsdag 19 februari te Geel Diestseweg 146 van 13.30 tot 16.30 u.
Deelname aan een bezinningsdag bedraagt 4 euro voor leden OKRA en 6 euro voor niet leden
Info en inschrijving: Okra regio Kempen – 014 40 33 51 of benny.vancampfort@okra.be of nog www.okra.be/kempen

roemeens restaurant
In tegenstelling tot wat twee weken gleden al in het parochieblad van Geel-Zuid stond, gaat de 22-ste uitgave van het Geels Roemeniërestaurant dit jaar door op zondag 24 februari. Hou de dag vrij, want dan gaan de mensen die het hebben voor Roemenië – en dat zijn er heel wat meer dan die van het ‘Roemenie¨comité – weer koken voor Roemenië in de feestzaal van Elsum.
Als de tijd en de plaats het toelaat, komen wij hier zeker nog op terug.
Wie bekend is met het initiatief, kan al inschrijven bij paul.helsen@pandora.be of bij jozef.goebels@skynet.be

HET GASTENKWARTIER VAN POSTEL
Op zaterdag 16 maart houdt de abdij van Postel Geloofsdag rond “De sacramenten van het geloof”.
Het wordt een nieuwe reeks, die begint bij “Het doopsel”.
Pater Nicolaas Gorts, prior van de abdij en pastoor van de parochie van Postel, zal deze dag begeleiden.
Kostprijs: 20,- euro (middagmaal inbegrepen).
Dit is de eerste van zeven geloofsdagen over de sacramenten die doorgaan op het Kontaktcentrum van de abdij van Postel naar aanleiding van het Jaar van het Geloof. Deze dagen zijn bestemd voor al wie zijn geloof wil verdiepen én voor al wie meer wil weten over wat Rooms-katholieken nu werkelijk geloven.
Voor meer informatie kan je terecht bij Pater Benny Berrens, Abdijlaan 16, B - 2400 Mol op 0496 50 12 55 of gastenkwartier@abdijpostel.be

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05      

Externe Links