Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 05 - 30 januari 2013

1 – 2 februari : OPDRACHT VAN DE HEER (MARIA LICHTMIS)

Maandag 3 februari : H. Blasius, beschermheilige tegen alle huidziekten.
Woensdag 6 februari: H. Amandus patroonheilige van Geel (Centrum)


" Mijn ogen hebben Uw heil aanschouwd "

In nood leer je je vrienden kennen. In nood weet je God te vinden. Op bepaalde momenten leg je je leven helemaal in Gods hand … een engagement, een stap in het duister … zeker na de geboorte van je kind.. Maria stapt naar de tempel en doet een offergift, de gift der armen. Maar in die zelfde tempel wachten twee oude mensen op de komst van hun grote koning. En die arme en die rijke mensen herkennen elkaar door Jezus. … verwachting en vooruitzicht. Ook wij - arm of rijk – kunnen, via Jezus, die andere – ook rijk of arm – leren ontdekken en waarderen. Samen zullen wij door ’t leven moeten: mét elkaar en voor elkaar.
 

18.00 u. Gezinsviering.

08.00 u. Morgendienst

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

GROTE VERGISSING VORIGE WEEK
Door een coördinatievergissing van ons coördinator kreeg U vorige week als federatienieuws écht wel opgewarmde kost van een jaar oud. Het hoofdartikel was “voorbij” en de kalender van blz 4 klopte ook al niet. Gelukkig was de plaatselijke informatie van ZUID wél in orde. Wij willen ons daarvoor hartsgrondig verontschuldigen en willen toch zeker wel aandacht vragen voor de vergadering van DEZE AVOND WOENSDAG 30 JANUARI.
Bisschop Bonny wil zijn beleid toetsen aan zijn kerkleden en daarom organiseren wij voor alle Geelse parochies samen een grote inspraakavond. Wij willen samen met zo veel mogelijk mensen de visie toelichten en vertalen naar de situatie in Geel en doen dat  in de parochiezaal van St.-Amands op deze avond om 20.00 u. Het gaat hier over :

En dit is voor jou
Vermits je lezer bent van het Parochieblad, ben je zeker één van de meer geïnteresseerden in het reilen en zeilen van onze kerk in Vlaanderen. Daarom willen wij, naast alle medewerkers in de parochies, ook onze lezers uitnodigen op de vergadering.
Wij hopen een talrijke aanwezigheid en positieve inbreng.
Afspraak, vandaag 30 januari om 20.00 u. in het parochiecentrum van St.-Amands op de Werft.

 

GESLAAGDE ZONDAGQUIZ VAN GEELSE KWB
Op zondagnamiddag 20 januari lieten weinigen zich afschrikken door de forse sneeuwbuien die het Geelse centrum winters kleurden. Een 20-tal ploegen en 130 aanwezigen uit heel Geel kwam genieten van de zondag-quiz van de KWB. Met toffe vragen die de deelnemers testten op hun kennis over allerlei wetenswaardigheden  en gebeurtenissen van het voorbije jaar en een gesmaakte”  eiwit-klopproef” tussendoor,  zat de sfeer er goed in. Het waren uiteindelijk “De Djeppers“ die het nipt haalden van “Tnief Ministerie“. Alvast over één ding was iedereen het eens: op zondag 19 januari 2014 zijn we weer present in de parochiezaal van Geel Sint-Amands.

Aswoensdag en Broederlijk Delen
BROEDERLIJK DELEN
’t Is vroeg Pasen dit jaar! Alles is vroezg en daarom schrijven wij in Putteke winter al over Broederlijk Delen. De vastenactie van de Vlaamse kerk spits haar informatiecampagne dit jaar toe op het middenafrikaanse land Oeganda. Met de campagne ‘Geef Molly een kans ... en stop de honger’ wil Broederlijk Delen de honger bestrijden in Noord-Oeganda. Dat gebied werd 20 jaar lang geteisterd door oorlog en gewapende conflicten. Daardoor is veel landbouwkennis verwaterd en is er geen gereedschap om te boeren of geld om koeien of geiten te kopen. Vaders en moeders, die de traditionele landbouw onder de knie hadden, die zijn er niet meer en hun (wees)kinderen hebben niks en kennen er ook niet veel meer van. Molly staat symbool voor de vele boerenfamilies die de handen uit de mouwen steken om hun akkers opnieuw vruchtbaar te maken en zo de honger te bestrijden.
Broederlijk Delen en zijn Oegandese partnerorganisaties gaan samen met Molly deze strijd aan.

EN HIER IN GEEL ???
Op 13 februari is het Aswoensdag en begint de 40-dagentijd. De verdere kalender bespreken wij volgende week uitgebreid, maar Aswoensdag heeft in Geel een lange traditie.
Gedurende de dag worden wij in de verschillende parochies uitgenodigd, om een askruisje te komen halen en die vieringen zijn vooral bedoeld, voor de mensen, die “niet meer al te mobiel” zijn, want een échte vastenstart kunnen wij meemaken in de Kerk van St.-Amands om 19.00 u. Met zo veel mogelijk mensen uit alle parochies wordt de palm van palmzondag 2012 verbrand en worden wij getekend met een askruisje.
Daarna worden wij verwacht in de zaal van St.-Amands, waar wij – bij een glaasje van de wereldwinkel – worden vergast op de campagnefilm van Broederlijk Delen, waar het dit jaar gaat over onze betrokkenheid met de boeren en boerinnen van Oeganda. Wij luisteren er ook naar een verhaal uit Oeganda, want Denise Moeskops uit Turnhout is daar geweest en zij komt er ons over vertellen.
Van harte welkom, want wij weten van ondervinding dat deze avonden ieder jaar zeer interessant zijn.
Aswoensdag 19.00 u. in de kerk van St.-Amands: aswoensdagviering!
Aswoensdag 20.00 u. in de zaal van St.-Amands: Avond Broederlijk Delen!

NOG STEEDS KONINGEN OP STAP
Ja en deze keer waren zij met vier in plaats van drie koningen. Die ene koning was er de laatste twee jaar niet meer bij geweest maar dit jaar wilde hij niet ontbreken nadat hij ernstig ziek was geweest. Hij stond er terug met nog meer overtuiging omdat wij rondgingen voor het goede doel. Hij begeleide het kwartet met zijn mondharmonica op een sublieme manier waarmee hij ieder toehoorder wist te bekoren. Opnieuw trokken zij van het verre Oosten langs Geel, Olen en Kasterlee naar Bethlehem met gitaar, trommel, tamboerijn en mondharmonica. Overal werden zij met open armen ontvangen en werd hun een warme drank of een borrel aangeboden. Sommigen zorgden voor een lekkere koek of ander gebak. Honger of dorst moesten zij zeker niet lijden. Het werd een hartelijk weerzien in ieder huis weer een jaar later. Het varieerde van een diepzinnig en toch opgewekt gesprek bij de kloosterzusters in Olen tot een vrolijke confrontatie bij de aanwezigen in het OPZ in Geel aan de statie. Niet te vergeten tal van zieken en mensen die een moeilijk jaar achter de rug hadden met het heengaan van een dierbare of een andere tegenslag te verwerken kregen. Het mooiste van al dat was, dat ze overal konden ervaren dat het bij iedereen gemeend was dat zij mochten aankloppen en zingen. Bij ieder huis deden zij een hoop arbeidsvitaminen op om vol vuur en geestdrift verder te spelen en te zingen. Zij hadden wel twee dagen van doen om bij al deze mensen onze koningenboodschap te brengen. De eerste dag was het volle gas geven van 12.00 u. tot 21.00 u. De tweede dag hadden zij de klus om 19.00 u. geklaard. Het resultaat was toch schitterend toen zij tot slot meer dan 800 euro mochten overhandigen aan MIN(Mensen In Nood). Hiermee willen de koningen hun oprechte dank betuigen aan alle mensen die zo gul hebben bijgedragen voor het goede doel.   Dank….dank…. dank…..!!!
Vanwege Melchior,Gaspar,Balthazar  en ….  die vierde
Frans Thijs

OKRA BEHEERT JE BUDGET
Op donderdag 14 februari van 14.00 u. tot 16.00 u. in het PC van Larum richt Okra een infonamiddag in met als spreker Ivo Mechels van Testaankoop. Het thema is energiehuishouding in onze woningen. Ivo Mechels is wel de geknipte man om daarover met kennis van zaken en vrijblijvend de juiste informatie door te geven. Dus een aanrader voor iedereen!
Deelname in de kosten: 4 euro voor OKRAleden, 6 euro voor niet-leden.

WINTERWANDELINGEN
Ook dit jaar organiseren de Geelse Gidsenbond en Toerisme weer winterwandelingen die passen in de cluster : Vallei van de Grote Nete

Voor elke natuurliefhebber is dit een “zware uitnodiging.

5 WIJZEN OP BEZOEK BIJ DE BROODBEDELING.
Ieder jaar zingt een wandelclub van Olen “3 koningen” in hun vriendenkring. De wandelploeg bestaat uit leden en vrienden van de Geelse troubadours en het opgehaalde weld wordt steeds aan een ‘goed doel’ gaschonken.
Dit jaar kwamen de wijzen op bezoek bij de broodbedeling. Dat is een initiatief van samenwerking tussen DSO (Dienst samenlevings-opbouw) en MIN (Mensen In Nood) om aan kansarmen een basisrecht (voedsel) te geven. Voedsel in de vorm van brood.
Enkele bakkers, die onze werking genegen zijn, schenken bijna dagelijks brood. Goud, wierook en mirre was niet bij de gift van de zangers, maar wel een aanzienlijk bedrag, meer dan voldoende om er twee grote energiezuinige diepvrieskoffers van aan te kopen.
Dit gebaar geeft een extra stimulans aan de leden van de werkgroep, om hun vrijwilligerswerk met veel liefde verder te zetten.
Een straal van dankbaarheid komt uit de harten van deze vrijwilligers, en gaat naar alle gulle gevers, vertegenwoordigd door de 5 wijzen.
Hebt u, lezer van dit artikel, het zelf moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen?
Hebt u het financieel moeilijk en wenst u daarom gratis brood?
Neem dan contact op met Sabine Smets, voorzitter van de werkgroep en werkzaam bij DSO, Diestseweg 144 met telefoon 014 / 56 73 32.
Discretie verzekerd.

LITURGISCHE ZANGNAMIDDAG
Op donderdag 7 februari, om 14.00 u.
is het weer zo ver. Belangstellenden trekken naar de kerk van Bergom, Hogedreef 1, Herselt .
Leden van parochiekoren en al wie van liturgische gezangen houden, gaan onder leiding van pater Jos Bielen en met Bart Wuilmus aan het orgel liederen zingen voor de 40-dagentijd en Pasen. Deze liederen komen allen uit het liedboek ‘Zingt Jubilate’. Wie dit boek bezit brengt het mee, voor de anderen zijn er leenboeken beschikbaar.
Na anderhalf uur zingen zijn we welkom in de torenkelder onder de kerk om er nog wat gezellig bijeen te zijn bij een warm en/of fris drankje.
De deelname is gratis. Iedereen is van harte welkom.

DIOCESANE NAAR LOURDES
Reeds meer dan 125 jaar organiseert het bisdom Antwerpen bedevaarten naar Lourdes voor iedereen, maar ook voor diegenen die weinig gelegenheid hebben om naar Lourdes te gaan.
Zij reizen tweemaal per jaar (mei en juli) met trein, bus en vliegtuig met aandacht voor ieders behoefte. Ook vanuit Geel reizen er elk jaar mensen met ons mee.
Unieke aspecten van onze bedevaart zijn de aangepaste programma’s voor de verschillende groepen en onze verbondenheid met ons bisdom.
Hier de datums voor het pas begonnen jaar:

Oud-leerlingenavond Sint-Maria-Instituut Geel
De oud-leerlingenbond van St. Maria organiseert een oud-leerlingenavond op 01 maart 2013 voor de afdelingen: 6JGZ, 6STW, 6VZ, 6GS, BF, 6OH, 7OA, 7TBZ, 7KZ. Wie meedoet, bevestigt zijn deelname door overschrijving van €5. Je kan inschrijven bij voorkeur via de website  http://www.sintmariainstituut.be, oud-leerlingen ofwel telefonisch op het nummer van de school: 014 58 86 72 en dit vóór 22 februari.  Het gezellig samenzijn met een drankje aan democratische prijzen start op 01 maart om 19u30 en eindigt om 23u. We hopen jou te ontmoeten in de refter van de school (Pas 110). Voor de 5 euro inschrijvingsgeld krijg je alvast 2 drankbonnen.
Zie je nog oud-klasgenoten, spreek af en maak er een fijne avond van vol herinneringen. Rekeningnummer: IBAN BE29 0015 8331 8064.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04        

Externe Links