Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 03 - 16 januari 2013

19 – 20 januari : TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Deze week loopt de internationale bidweek voor de eenheid van de Christenen
Maandag 21 januari: H. Agnes, patrones van maagden, kinderen en hoveniers
Dinsdag 22 januari: H. Vincentius van Zaragoza, patroon van dakdekkers, steenbakkers en wijnhandelaars
Vrijdag 25 januari: bekering van Paulus

" De bruiloft van Kana in Galilea "

Er zijn momenten dat we de indruk hebben dat de wijn op is, dat wij geen vreugde meer hebben aan samenzijn en samenleven. Dat het geen feest meer is. Laten we het dan verder verwateren of beginnen we weer te dromen dat er van water wijn kan worden gemaakt? Het is goed wat “water” in de kruik van ons samenleven te gieten en te weten dat Jezus er “wijn” van kan maken! Of: hoe beperkt onze bijdrage ook mag zijn, wanneer ze gebeurt in de goede geest van Jezus zal ze vreugde brengen.
Naar het groene bijbeldoosje

08.00 u. Morgenmis

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Dopen in Geel

Op 16 december van vorig jaar werd de nieuwe pastoresploeg van Geel aangesteld. Met een heel team voor de 12 parochies.  Geen enkele parochie heeft nog een eigen pastoor ... en daar moeten we aan wennen. Vanaf  nu zullen wij de mensen geregeld op de hoogte houden van de pastorale werking in Geel. Van de taakverdeling,  de aan te spreken personen en nog veel meer

We beginnen met : DOPEN IN GEEL
In het groeien naar een volwassen christelijk geloof zijn er driesacramentele  stappen van opname in de gemeenschap: het doopsel, de eerste communie en het Vormsel. Bij het doopsel beloven de ouders, peter, meter dat zij dit kind willen laten opgroeien in overeenstemming met de christelijke waarden. Het kind wordt opgenomen in de gelovige familie door de woorden en handelingen van anderen ... het kind wordt opgenomen in de gelovige gemeenschap, een gemeenschap die geregeld samenkomt, gezamenlijk viert en bidt. De vorige tekst geeft de basis aan van enkele keuzes die wij in Geel maakten.  

Uitgangspunten voor de dopen in Geel:

Hoe gaan we te werk?

Wanneer dopen wij waar?

En nu nog de contactpersonen:

vredeseilanden
Wie vorig weekend weer als bloeiende werkgroep aanwezig was in ons straatbeeld, waren de mensen van Vredeseilanden. Dank aan deze volhouders, die ieder jaar voor een grote hap bijdragen in de nationale opbrengst van de steun aan de Afrikaanse boeren!

aswoensdag
Vorige week wisten wij te schrijven, dat Pasen wel heel vroeg viel, maar voor Aswoensdag hebben wij ons ineens een hele maand misrekend. Onze Aswoensdag viel zowat rond Palmenmarkt. Dus: tweede poging:
Vermits Pasen erg vroeg valt dit jaar, zal ’t weer heel vlug carnaval zijn en … Aswoensdag. Op 13 februari  komen wij traditioneel samen om mensen op te roepen, om BROEDERLIJK te DELEN. Wij kunnen in verschillende parochies overdag een askruisje komen halen, maar om 19.00 u. is er viering voor onze federatie. De federatiekaars van Geel zal branden en ons voorgaan naar het parochiecentrum op de Werft, waar wij weer geboeid gaan luisteren naar een boeiend verhaal uit de Derde Wereld. Meer details volgen maar een datum in je agenda is snel aangekruist! 

SAIO VOOR CAMBODJA
De school voor aangepast indivueel Onderwijs (SAIO)
organiseert weer haar jaarlijkse “wandeling voor het goede doel”. Dit jaar gaat de opbrengst naar “ KINDEREN VAN CAMBODJA” vzw.
Ruan
werd als kind uit Cambodja in België geadopteerd. In zijn geboorteland zijn er heel veel noden. Toen hij in 2003 zijn Cambodjaanse moeder, broers en zussen terugvond, besloot hij om zijn familie en tegelijkertijd ook het hele dorp te helpen. Ondertussen heeft hij al heel wat verwezenlijkt met eigen middelen en steun van familie en vrienden in België.
Met zijn familie en vrienden hier heeft hij ondertussen al heel wat projecten uitgewerkt rond water, gezondheid en onderwijs. In Cambodja sterft nog 1 kind op 5 voor het 5 jaar is. Besmet water en eenzijdige voeding zorgen voor verzwakking en ondergewicht.
Dit jaar wil SAIO Ruan steunen en drinkbaar water sponsoren door het bouwen van waterputten.
Op vrijdag 18 januari
komen Ruan en enkele vrienden het project voorstellen in onze school. Onze leerlingen proberen zich in te leven in de wereld van de kinderen van Cambodja. De weken die daarop volgen worden projecten uitgewerkt om nog meer inzicht te krijgen in het leven van de kinderen die het minder goed hebben dan wij. Onze leerlingen willen zich ook graag inzetten en zullen knutselwerkjes maken die tijdens de wandeldag op de wereldmarkt verkocht worden.
Op zondag, 3 februari, nodigen we iedereen uit om met ons mee te wandelen voor het goede doel. Er kan gekozen worden tussen een natuurwandeling van ongeveer 12 km en een korte stadswandeling van 5 km.
Vertrek en aankomst situeren zich in onze school, de Billemontstraat 77. Je kan inschrijven tussen 13.00 en 15.00 u.
Na de wandeling kan je komen smullen van koffie en gebak in onze refter. We voorzien ook een kop warme soep of een broodje.
Niet-wandelaars zijn natuurlijk ook van harte welkom!
DUS: ZONDAG 3 FEBRUARI: WANDELEN VOOR ANDEREN !!!!!

quiz KWB-St.-Amands
Wie graag deelneemt aan een quiz kan meteen de KWB van St.-Amands steunen, door volgende zondag 20 januari om 14.00 u. te komen meedoen in het parochiecentrum van St.-Amands.
Nog vlug inschrijven hoeft wel, bij Rudy Belmans, Brukel, 6 via 014/58 39 44 via 0478/530 991 of rudybelmans@telenet.be

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02  

Externe Links