Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 02 - 9 januari 2013

12 – 13 januari : DOOPSEL VAN CHRISTUS

Maandag 14 januari: H. Valentinus (Valentijn), patroon van … de parochie Poppel.
Donderdag 17 januari: H. Antonius Abt, tweede patroonheilige van de parochie Bel

" Dit is mijn Zoon, mijn Welbeminde "
Wanneer Jezus zijn vader en moeder verlaat, verdwijnt Hij in het onbekende ??? Toch niet, want er is die ander: Johannes is zijn naam. Die man roept in de woestijn de mensen op tot bekering. In welke woestijn leven wij ? Waar gaat onze bekering naartoe ??? Waar vinden wij “een doper” naar de toekomst van dit jaar ???
Naar het groene bijbeldoosje

08.00 u. Morgenmis Zm Marie Claes, Gaston Krieckemans; fam. Krieckemans, Claes Hermans

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Dankwoord 2


Beste mensen,

Bewust heb ik even gewacht met het schrijven van dit dankwoordje. Sinds enkele weken ben ik lid van de nieuwe pastoresploeg van Geel. Als jonge priester is het een hele uitdaging om samen met de andere collega’s pastores te mogen meewerken en meebouwen aan de pastoraal in Geel. Gedurende de eerste maanden van mijn verblijf in Geel heb ik al enorm veel mensen leren kennen en ik weet nu al één ding, zoals vele mensen me al vertelden, Geel ontvangt nieuwkomers met een warm hart, open armen en veel genegenheid. Ik voel me hier echt al een beetje thuis. Ik ben dan ook heel blij dat ik als nieuw lid van de pastoresploeg mag meebouwen aan een stukje van Gods droom hier in Geel, want dat is uiteindelijk toch hetgene wat we in ons achterhoofd moeten houden op de eerste plaats als ik me niet vergis. Als christen zijn we er om samen te bouwen aan een wereld waar mensen een thuis vinden, een wereld waar God inderdaad van droomde. Mens voor de mensen zijn herder als God… dat moeten wij allemaal trachten waar te maken, elk op onze eigen manier. De ene zal actief meewerken in de verenigingen, de ander zal misschien in de stilte van gebed kracht vragen voor anderen. Via deze weg wil ik iedereen danken voor de warme ontvangst in Geel en ik hoop echt dat ik voor vele mensen als pastor iets kan en mag betekenen. Mijn gegevens vind je hier…Altijd welkom.
Dirk Van den Broeck
Pastoor in Geel

" Toneel in Zammel "
Traditiegetrouw houden de Zammelse Toneelvrienden hun opvoeringen eind januari begin februari in de Parochiezaal van Zammel. Dit jaar kozen ze voor “Kiekens en Kinderen”, een onuitgegeven blijspel (2012) van René Gybels.
De speeldata in de parochiezaal van Zammel zijn:

inspraakavond
Zowat honderd mensen waren twee jaar geleden ingegaan op de oproep van de bisschop van Antwerpen, om deel te nemen aan het grote inspraakdebat in de aanloop van de viering van 50 jaar bisdom Antwerpen. In 7 verschillende groepen werden meningen geformuleerd en stellingen geposeerd, vragen gesteld en meningen geuit over diverse kruispunten van ons geloof. De bisschop heeft met zijn medewerkers al deze adviezen doorgenomen en er zijn mening aan toegevoegd, wat uiteindelijk neerkwam op een brochure van 72 bladzijden, die op het internet is terug te vinden op http://www.kerknet.be/admin/files/assets/subsites/4/documenten/BA_visietekstLR.pdf. Het komt er nu op aan, dat de mensen van Geel kunnen leven met en zich kunnen terugvinden in deze beleidstekst en daarom roepen wij iedereen weer op:
Beste leden van onze PT’s, beste medewerkers in allerlei catechese, beste medewerkers aan onze vieringen, beste mensen van onze verenigingen, beste geëngageerde gelovige, wij hebben je nodig. Samen willen wij ons in het beleid van onze bisschop verdiepen en daarom komen wij samen in de grote zaal van het parochiecentrum van St.-Amands op woensdag 30 januari om 20.00 u. Iedereen is welkom en wij zien dan wel, waar wij uitkomen. Lees volgende week meer over dit initiatief en houd deze datum al maar vrij.

ACW-Quiz
De feestzaal van Elsum was voor de twaalfde keer eivol gelopen met quizploegen voor het goede doel. Weer moesten een paar ploegen geweigerd worden. Officieel ging het over Hendrik Conscience en Angela Merkel, over café “het Toreke” en over “de Betties” die het sportpaleis plat zongen, maar eigenlijk ging het over een goed hart voor goede mensen van Geel. Het toeval zorgde er dit jaar voor, dat je misschien beter af was met weinig dan met veel punten. De winnaars gingen met 250 euro aan de haal, maar de ploegen met elk 125 euro bevonden zich duidelijk in de achterhoede. Er gingen 1.250 euro uit de kas van het ACW naar Geelse goede doelen. Werkgroep MIN was wel het beste af. Er waren 12 ploegen, die voor MIN opkwamen en 4 ervan kregen uiteindelijk geld. Verder trokken de Steinerschool Novalis, Huize De Post, het Ouryproject van Wereldsolidariteit in Burkina Faso en het Geels Roemeniëcomité met een prijs de zaal uit. Natuurlijk ging het er die avond van 28 december (feest van de “onschuldige kinderen”) ook gezellig aan toe en werd het gat in de kas een beetje aangevuld door verkoop van spijs en drank. Proficiat, ziekenzorgkernen, vriendenploegen, FEMMA-afdelingen, KWB-ers  en ander quizvolk tot het mysterieuze “Russyla Emetica” toe, die speelden voor een vogelopvangcentrum in de Kempen. Moet kunnen ! Volgende keer voor de 13de keer.

aswoensdag
Vermits Pasen erg vroeg valt dit jaar, zal ’t weer heel vlug carnaval zijn en … Aswoensdag. Op 13 maart komen wij traditioneel samen om mensen op te roepen, om BROEDERLIJK te DELEN. Wij kunnen in verschillende parochie’s overdag een askruisje komen halen, maar om 19.00 u. is er viering voor onze federatie. De federatiekaars van Geel zal branden en ons voorgaan naar het parochiecentrum op de Werft, waar wij weer geboeid gaan luisteren naar een boeiend verhaal uit de Derde Wereld. Meer details volgen maar een datum in je agenda is snel aangekruist!

goede week
In het kader van de samenvallende parochies zal er ook dit jaar een herschikking zijn in de vieringen van de Goede Week en de Paaswake’s. Het zal weer een hele puzzel worden, om de stukjes in elkaar te doen vallen, zodat zo veel mogelijk mensen in zo veel mogelijk verzorgde vieringen zullen kunnen meevieren.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01    

Externe Links