Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 52 - 26 december 2012

29 – 30 december : FEEST VAN DE HEILIGE FAMILIE

Maandag 31 december: St.-Silvester.
Dinsdag 1 januari: Feest van de Moeder Gods

" KIND, HOE KON JE ONS DIT AANDOEN ? "
Kinderen kunnen verrassend uit de hoek komen.
Zeker als ze twaalf jaar en ouder zijn! Jezus’ verrassende geloofsbelijdenis kan tellen:
“Wist je dan niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?”
En dat na drie dagen zoeken naar een verloren kind!
Kunnen we over onze zorgen en onrust heen iets goddelijks in onze kinderen ontwaren?
Naar het groene bijbeldoosje

18.00 u Laatste avondmis

08.00 u. Morgenmis

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

DEMENTIE – MUSIC FOR LIFE . OOK BIJ ONS

Een Geelse troubadour vertelt

Nu dementie een heel actueel onderwerp is en er ook veel aandacht wordt besteed in de media wil ik ook mijn steentje bijdragen omdat dit onderwerp ons heel dicht bij het hart ligt. Wij worden als troubadours dikwijls geconfronteerd met dementerenden, als wij ergens gaan spelen.

Ons wedervaren met deze mensen heeft ons al meerdere malen ondersteboven gehaald. Een tiental jaren geleden werden wij gevraagd in Izegem, ver van huis in de Vlaanders. Het was opendeurdag in een tehuis voor ouderen en mensen van allerlei slag. Een prachtige zomerdag en wij speelden ons programma van de ene leefgroep naar de andere. Vele mensen waren opgewekt en zongen uit volle borst onze klassiekers mee. Zo brachten wij op zeker moment het alomgekende nummer van Ricky Nelson uit 1961 “Hello Mary-Lou”. Wat ons direct opviel was, een oudere mevrouw, die blij en opgewekt de melodie meezong en nog straffer zij kende dit liedje van het eerste tot het laatste woord. Wij hadden ook gezien dat zij omringd was door vijf dochters die stomverdwaasd en vol ongeloof naar hun moeder keken. De laatste noten waren nog niet gezongen of een van de dochters kwam naar mij en zei met tranen in de ogen. “Dat is nu toch wel ongelooflijk, ons moeke is al meer dan vijf jaar dementerend en sinds zij in die situatie verkeerd kwam er bijna geen woord meer over haar lippen. Wij dachten, dat ze niet meer kon lachen. Nu zingt zij opeens zonder verpozen dat liedje, haar lijflied van vroeger met jullie mee. Wij waren ook verbijsterd.

Dan  vroeg de oudste dochter “Wilt gij nu straks dat liedje nog eens spelen om te zien of zij weer zal reageren  en meezingen. Die vijf dochters geraakten niet uitgepraat over het wondere gedrag van hun moeder en waren helemaal van streek terwijl hun moeke heel gelaten en rustig in haar zetel zat. Wij, ook sterk onder de indruk, trokken verder door het tehuis en zongen hier voor bedlegerigen  en daar voor mensen in de rolstoel en na een uur trokken wij terug naar het vrouwtje om nogmaals hetzelfde lied te zingen voor haar. Toch wel straf, zij reageerde op dezelfde manier, zong onverpoosd mee en was een en al vrolijkheid. Deze keer stonden de vijf zusjes te wenen van geluk en wisten niet wat doen of zeggen om ons te bedanken. Wij mochten zelfs de fan van Ricky Nelson een afscheidszoen geven en zij drukte ons gemeend tegen haar frêle lichaam. Een onvergetelijk moment uit onze muzikale loopbaan. Zoiets hadden wij nog nooit meegemaakt.

Een andere keer bij het Driekoningen  zingen in  rusthuizen, kwamen  wij voor de zoveelste keer bij Yvonne in Kasterlee. Een ongelooflijke vrouw die jaren een café had in het centrum van Kasterlee. Voor haar mochten wij spelen tijdens de viering van vijftig en zestig jaar huwelijk. Al meer dan 10 jaar is zij nu dementerend  en nu wordt zij thuis nog met veel zorg omringd en verzorgd door haar man en kinderen. Maar die dag van Driekoningen is en blijft voor haar een hoogdag. Wanneer wij als koningen binnenkwamen, zat zij lachend in haar ligstoel op ons te wachten. Wij kregen allemaal een klinkende zoen. Dan gebeurde voor ons en iedereen in de woonkamer iets ongelooflijks. Wij zongen zoals ieder jaar met haar "Te Lourdes op de bergen”, ”Daar bij die molen” en “De stille Kempen”. Mensen die liedjes zong zij ongestoord en feilloos mee met een overtuiging om U tegen te zeggen. Een van de drie koningen kon zijn ontroering niet onderdrukken en moest even buiten gaan om zijn emotie te verwerken. Telkens stonden wij perplex van dit wondermooie gebeuren.  Daarmee wil ik zeggen wat voor impact muziek teweegbrengt bij dementerende mensen en hoe waardevol muziek voor hen is.

Groeten van een koning en een troubadour     
Frans Thijs
 

O jongens wat een feest was dat !!!!
Er is nog steeds sprake van een bewegende paal die op de markt van Geel zou moeten komen en die moet aangeven hoeveel bedrijvigheid er is in het O.P.Z.
Als ze die paal nu eens “voor te repeteren” aan de kerk van Elsum hadden gezet op zondagvoormiddag 16 september … hij zou zeker op TILT geslagen zijn! Tientallen mensen, in de weer met honderden broodjes! Stoelen sleuren om er 500 op een veilige manier in de kerk te krijgen! Kaarsen aansteken, uitdoen en vergeten terug aan te steken! Tien keer verzamelen om een foto in de krant te krijgen en elf keer die achtste persoon (telkens een andere) kwijt zijn! Chaos, wanorde, mierenhoop. … en zenuwen.
En daartussen kwamen ze binnen. Jongeren van tussen de schoolboeken, ouderen die zeker nog een stoel moesten hebben, (ere)burgemeesters, een staatssecretaris, familieleden, opleiders, een deken, een bisschop (die verloren gereden was aan de hand van een prima GPS) en honderden mensen uit Geel en daarbuiten, die allemaal hún reden hadden om er bij te zijn.
En klokslag 10.00 u. viel die puzzel in elkaar. De broodjes waren klaar, de rode wijn ontkurkt en de witte in de frigo, de voorgangers aangekleed, het koor ingezongen … “Dit is de dag die de heer heeft gemaakt en gegeven.”
Een spitse verwelkoming, een even spitse repliek van de bisschop en de sfeer was gezet. Voor iedereen het besefte, waren ze aangesteld en gezonden: Jan, Dirk en Marcel, onze pastoors, Mia, Lieve en Ann, onze parochieassistenten.
Daarna trok iedereen monter en dorstig naar de feestzaal en dankzij de massa medewerkers kregen wij achteraf van de buitenstaanders fantastische commentaren op het verloop van de receptie. Alle aanwezige dames kregen een geschenkje vanwege KERK & LEVEN. De heren vonden het fijn en samen wilden ze allemaal wel gaan werken aan een nieuw apostolaat. Zij keerden tevreden terug.
Dank aan allen, die dit mogelijk maakten!Proficiat aan diegenen die verantwoordelijkheid opnamen!
Goede vaart aan de aangestelden en de gezondenen.

VIERINGEN NA NIEUWJAAR
Na Nieuwjaar zal er in elke kerk nog maar één viering per weekend meer zijn. Wij hopen dat mensen de mobiliteit vinden, om zich aan de uren aan te passen, of eventueel in een buurtparochie de viering bij te wonen.
Hieronder staan de uren van de vieringen.

Deze regeling zal in september geëvalueerd worden, zodat zij eventueel kan aangepast worden op 1 januari 2014. Wij hopen op ieders begrip.

ACW-TREFQUIZ
Reeds voor de tiende keer nodigt het ACW de Geelse quizzers uit om te spelen voor het goede doel. Elke groep van 4 tot 7 deelnemers kan zich inschrijven (tot de zaal vol zit en dat is ieder jaar zo) om zich in te zetten voor een Geelse Goede Zaak. De opbrengst van het moederdagontbijt wordt op 28 december verdeeld in de feestzaal van Elsum door erom te Quizzen.
Inschrijven als de gesmeerde bliksem bij Jozef Goebels ACW, jozef.goebels@med.kuleuven.be.
Het kan ook telefonisch op 014 / 58 71 97. Wie er niet op afkomt, heeft achteraf spijt !

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47
Week 48 Week 49 Week 50 Week 51  

Externe Links