Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 51 - 19 december 2012

22 – 28 december :  WEEK VAN KERSTMIS

"HEDEN IS EEN REDDER GEBOREN"
Kerstmis is de tijd dat ze niet schieten, dat de kanonnen met een kerstboom zijn getooid …” Echt schieten met kanonnen doen ze hier niet meer, maar schieten ??? In Geel ??? In onze parochie ??? Laten wij hier ook onze lichtjes stralen ! Laat ons blij zijn, dat we elkaar plezier kunnen doen !!! Laat de kanonnen elders zwijgen, maar ook hier bij ons !!! Wie doet er mee ? Ons feest van “vrede op aarde” valt zo mooi één week voor het begin van een nieuw jaar. Laat ons nu al “repeteren” en er volgende week aan beginnen.
VREDE EN ALLE GOEDS !!! 

Vanwege alle medewerkers van het parochieblad

18.00 u Avondmis Jgt Roger Vanlommel

08.00 u. Morgenmis

18.00 u. Kerstavondmis

08.00 u. Kerstviering met koor

11.00 u. Gezinsviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Kruispunten in ons geloof (3)

DE VERKONDIGENDE KERK VAN GEEL, EEN KERK VAN DE TOEKOMST

Nadat bisschop Bonny zijn beleidstekst formuleerde, gaan wij maandelijks even dieper in op een hoofdstuk. Wij “vertalen en beschouwen” het naar onze Geelse gemeenschap toe.

Hoopvol verder kijken…

De chiro vierde in de Sint-Dimpnakerk, Christus Koning  zoals de traditie het wil met heel de groep en aangepaste liederen en verhalen. Maar hoe verloopt die voorbereiding dan?

Wordt er dan gediscussieerd met de chiromeisjes over naar de mis gaan of niet? En hebben ze het dan over dit mooie feest als eerbetoon aan Jezus Christus de koning van het heelal die ons door zijn lijden heeft verlost en hoop gegeven?

Ik denk niet dat het zo gebeurt. Maar toch zit de kerk die dag een beetje vol. En krijg je op een bepaald moment de verbondenheid tussen parochianen, priester en de jonge passanten. Er  wordt dan gezaaid, misschien niet zo diep en fundamenteel als we hierboven ons afvragen maar het laat wel indrukken na. Zulke impressies zien we ook bij de adventskrans. In heel wat gezinnen wordt hij van onder het stof gehaald en in het gezin geplaatst. De reden waarom, de diepere betekenis ontbreekt wel eens, verdrongen door de commercie en de opgefokte en opgedrongen kerstsfeer. Maar het lichtje wordt aangestoken en de 4 kaarsen zijn symbool voor de tijd voor het feest van het licht: Kerstmis.

Wordt er op die manier dan aan geloofsopvoeding gedaan? In een gezin, waar ruimte is voor alle aspecten van de menselijke ontplooiing worden hier kansen aangereikt. Zeker  als het evangelie geen lege boodschap is, kan dit bepalend zijn voor hoe met elkaar wordt omgegaan en wat godsdienstig of Christen zijn, als waarde kan hebben.

In de visietekst van en door het bisdom Antwerpen onder de leiding van onze bisschop Johan Bony staat het mooi geschreven: “ Ouders verbinden hun roeping als Christen hoofdzakelijk met de manier waarop ze thuis een leefgemeenschap vormen samen met hun kinderen.” Gezinnen die daar voor uit komen hebben het niet gemakkelijk. Kiezen voor een christelijk gezin is op vele punten een tegendraadse keuze. En toch ligt daar het fundament. Het gaat erover of we op welke manier dan ook, de taal en de kracht vinden om aan datgene wat ons zelf zo heeft bepaald, door te geven.
Het is toch een eigenaardige paradox. Heel wat mensen vinden in hun geloof kracht en moed om het leven aan te kunnen maar de tijdsgeest zit tegen en datgene wat voor velen van ons erg kostbaar is, wordt weggehouden van de generaties jongeren, die snakken naar authenticiteit en eerlijkheid. Maar het geloof kruipt gelukkig waar het niet kan lopen en jongeren trekken zelf weg op zoek naar die plekken waar het echt is. Ze komen elkaar tegen op abdijweekends, goed draaiende parochies, Taizévieringen en IJD-activiteiten ( jongerenpastoraal Vlaanderen)

Nu zijn ze weliswaar niet ontelbaar zoals de sterren aan de hemel, maar bij de Wereld Jongeren dagen in Madrid 2011 waren ze met 600 uit Vlaanderen. Zij waren met anderhalf miljoen van overal in de wereld…… Deze generatie is misschien niet de meest katholieke, maar ze bekent zich  zonder schroom tot een instituut waarvan ze niet alle principes deelt. Waarvan 2/3 vindt dat de kerk niet goed bezig is. Ze pleiten voor een meer bescheiden kerk, waar ook jongeren thuis zijn en lotgenoten onbevangen elkaar kunnen ontmoeten. Ze zijn niet bang om naar de mis te gaan, maar ze willen er zijn in een taal en beleving die op hun leest is geschoeid.

Ze vragen ons ook om duidelijkheid. Als het gelovig zijn zo belangrijk is waarom zien we dan in de samenleving zoveel leegheid en oppervlakkigheid? Het antwoord is complex maar je moet natuurlijk willen kijken. In Scherpenheuvel valt het me altijd op. De eerste indruk is die van commercie en sportprestaties en ontspanning, maar als je dan mee in de kerk gaat zitten en al die mensen ingetogen ziet bidden en spiritueel zich open stellen, dan verandert je kijk. Dan begin je iets te vermoeden van wat het betekent, om in God geworteld te zijn.
Je moet dus goed kijken waar het zaad valt en waar het groen ontluikt. Met  de adventkrans en de kerstboom staat het groen symbool voor die blijvende  hoop op nieuw leven.

Immers dat is de kern van Kerstmis dat er Hoop is, die God - door Zijn Zoon op aarde te zenden - heeft bewerkstelligd.

Het is die Hoop die mensen doet zeggen bij alle tegenslagen en miserie …en toch. Het is levenskunst en genade. Het is Godsvertrouwen en geborgen zijn.

Kris Gelaude heeft een liedboek geschreven dat dit, die hoop, weergaloos verwoordt. Ik citeer er graag uit. Kris Gelaude: Wie anders zou de hemel dragen (Uitgeverij Averbode).

Wie anders zou de hemel dragen
Dan zij die van de aarde houden
in een zachtmoedige omarming?
Zij die knielend groter worden.
De wakende onder de sterren,
bewogen door een stem
hen ingeschapen
als hun eigen adem.

Die niet kunnen,
niet willen geloven
dat van de liefde
één korrel vergaat.

Zwaartekracht
houdt hen niet gevangen.
Licht trekt hen op
uit de grond.

Op een dag is het waar,
hemel en aarde
door niets of niemand te scheiden.
En mensen als deze
overal opgestaan.

Jan Lembrechts

KERSTMIS VIEREN IN GEEL

Een overzicht van de plaatsen en uren, waar en wanneer Geel Kerstmis viert:

Maandag 24 december

 • 17.30 u. Winkelomheide

 • 17.45 u. Elsum

 • 18.00 u. St.-Amands / Oosterlo / Punt

 • 19.00 u. St.-Dimpna

 • 19.30 u. Zammel

 • 20.00 u. Larum / Bel / Holven / Koninklijk domein.

 • 20.30 u. Stelen

 • 24.00 u. Ten Aard

Dinsdag 25 december

 • 08.00 u. Punt

 • 08.30 u. Zammel

 • 09.00 u. Ten Aard

 • 09.45 u. Ziekenhuis Erica

 • 10.00 u. Larum / Stelen / O.P.Z

 • 10.30 u. St.-Dimpna / Elsum

 • 11.00 u. Holven / St.-Amands / Koninklijk domein

 • 11.30 u. Winkelomheide

Iedere parochie, elke vierende gemeenschap zet zijn beste beentje voor en iedereen is welkom.
De uren zijn wel degelijk gespreid en wij zijn fier, dat zo veel mensen met ons mee doen op dit feest van vrede onder de mensen.

Het federatieteam

herabonnering
Wij kunnen ons verheugen op een 20-tal nieuwe abonnees in Geel en stellen (zoals ieder jaar) vast, dat er nog heel wat mensen ontbreken, die ons even vergeten zijn. Zij zullen de eerste week van januari geen blad ontvangen, maar als ze toch nog snel storten, doen wij ons best, om de achterstand in te halen.

Wij vragen wel, om het adres van de abonnee te herhalen in de mededeling, omdat de banken niet steeds het volledige adres van de afzender hoeven te vermelden.

dank aan de medewerkers
Vorige week was er de adventsbezinning in het Punt en de feestelijke viering met ons nieuw pastoresteam. Veel mensen kwamen meevieren, maar ook veel mensen “verleenden hun medewerking”. Zoiets doet deugd: soep op de stoep, mooi drukwerk, fijne liedkeuze, bloemen en kaarsen, frisse gewaden, en … wij waren vriendelijk voor elkaar.
Dank voor elke inbreng en wij hopen op uw grote inzet, nu en een heel jaar 2013 lang.

ACW-TREFQUIZ
Reeds voor de tiende keer nodigt het ACW de Geelse quizzers uit om te spelen voor het goede doel. Elke groep van 4 tot 7 deelnemers kan zich inschrijven (tot de zaal vol zit en dat is ieder jaar zo) om zich in te zetten voor een Geelse Goede Zaak. De opbrengst van het moederdagontbijt wordt op 28 december verdeeld in de feestzaal van Elsum door erom te Quizzen.
Inschrijven als de gesmeerde bliksem bij Jozef Goebels ACW, jozef.goebels@med.kuleuven.be.
Het kan ook telefonisch op 014 / 58 71 97. Wie er niet op afkomt, heeft achteraf spijt !

DOOPZONDAG PUNT
Zondag 23 december

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47
Week 48 Week 49 Week 50    

Externe Links