Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 48 - 29 november 2012

1 – 2 december : EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT

Maandag 3 december: St.-Franciscus Xaverius (patroonheilige van de missies).
Donderdag 6 december: St.-Nicolaas van Myra (ja zeg !!! …)
Vrijdag 7 december: H. Ambrosius (patroonheilige van de imkers).

"UW VERLOSSING KOMT NABIJ"
Verlossing, ver-los-sing, losmaken, loskomen van …Ik heb het dikwijls zo nodig, God, de druk van presteren en consumeren is soms zo groot, maar ook de eenzaamheid, als ik dan jouw evangelie hoor, word ik mij bewust van wat essentieel is. Maar alleen maak ik dat niet waar. Zet mensen op mijn weg die mij helpen om die weg naar verlossing te zien en te durven gaan.
Naar het groene bijbeldoosje

18.00 u avondmis Jgt Ludo en August Nevelsteen, kinderen Taels, Germaine Verachtert; Jgt Jeanne Boeckx, Erna Geudens, Frans Dens

08.00 u morgenmis

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

KERSTVIERINGEN IN GEEL

Tijdens de kerstdagen zijn de misvieringen uiteraard op andere uren. Plan je feesten!
Zet de timer van de oven juist! Zorg dat de kalkoen tijdig gaar is! Bestel de Chinees op tijd!

In onze parochies zijn de vieringen:

Maandag 24 december

Dinsdag 25 december

BEL BEROEMD
Bel is wereldberoemd om zijn “kampeerplaatsen” en om zijn prachtige natuur. Maar er is meer. In Aarschot, de stad aan de Demer, werd onlangs het prachtig gerestaureerde orgel officieel ingespeeld.
Wat hebben wij, Bellenaren, nu van doen met het orgel van Aarschot?” Niks, helemaal niets.
Ware het niet dat het orgel in de Demerstad door vader Jan Bremser(1610) en het orgel van Bel door de zoon Blasius (1646)  gebouwd werden. In vorige nummers kon je daarover een en ander lezen.
Het instrument in de Vlaams-Brabantse stad is een beetje groter dan het onze, maar lang niet zo mooi. Het onze steekt er esthetisch torenhoog bovenuit. Vooral het beeldhouwwerk, de engeltjes en de ornamenten zijn zeer mooi. Het bladgoud aan pijpen en ornamenten geeft het geheel een schittering zonder weerga. Het is een streling voor het oog en… als het bespeeld wordt, ook voor het oor.
Na de gebedsdienst van 10 november werden de aanwezigen vergast op een glaasje “bubbels” (traktatie van de KWB als aperitief bij de feestvergadering) en… op de eerste noten van het gerenoveerde orgel. Joël Hooyberghs, organist van “De Met” en onze eigenste Paul De Beuckeleer brachten hemelse klanken en zachte melodieën ten gehore van de aanwezigen. Bovendien wisten slechts enkelen, dat een veertiental dagen geleden, ons orgel vernoemd werd in een programma op RTBF. Samen met het splinternieuw gigantisch instrument van Monte Carlo.
Beide orgels werden gebouwd of gerestaureerd door dezelfde orgelbouwer:. Thomas. Zijn atelier bevindt zich beneden de taalgrens in de buurt van Francorchamps.
De bouw van ons orgel is zo ver gevorderd dat er in beperkte mate kan op gespeeld worden. Er moeten nog enkele “registers” geplaatst, geïntoneerd en gestemd worden. De eindstreep is in zicht en het geduld zal beloond worden.
Je zal uitgenodigd worden, te komen luisteren naar zijn mogelijkheden op muzikaal vlak en te komen kijken naar wat het architectonisch te bieden heeft. Het loont zeker de moeite!
Nu al noteren we in onze agenda: zondag 26 mei 2013 . Om 15.00 u. worden de historische pareltjes plechtig ingewijd door niemand minder dan onze bisschop Johan Bonny. We zijn heel blij met zijn bezoek. Bel zal hem – zoals altijd - met een warm hart verwelkomen.

GEELS VOCAAL ENSEMBLE JUBELT (ZILVER!) EN BRENGT “THE MESSIAH” VAN GEORG FRIEDRICH HÄNDEL
Op zondag 16 december om 15.00 u. wordt “the Messiah”, misschien wel het beroemdste werk van Händel, uitgevoerd in de kerk van Sint Dimpna. De uitvoerenden zijn: Geels Vocaal Ensemble, orkest La Passione, sopraan Nele Geerinckx, mezzo Els Van Laethem, alt Marion Kreike, tenor Davy Smets en bas Kurt Gysen, alles onder de leiding van Christiane De Maeyer. Alle solisten hebben ooit als gewoon koorlid meegezongen bij Geels Vocaal Ensemble.
De tekst van dit beroemde werk (met zijn welbekende Halleluja) bestaat uit drie delen: de profetieën met de aankondiging van de Messias en zijn geboorte, verder zijn dood, opstanding en hemelvaart, en tenslotte de absolute overwinning van het leven op de dood.
De koorleden van Geels Vocaal Ensemble nodigen jullie van harte uit.
Kaarten zijn in voorverkoop te verkrijgen aan 20,00 euro op 0476 95 51 72, bij de koorleden of via tickets.geelsvocaal@gmail.com.
Aan de kassa kost de kaart 25,00 euro.

ARMOEDE VERJAART NIET - ADVENTSVIERING 13 DECEMBER OM 19.00 U.
Volgend weekend begint de advent, de toch naar Kerstmis, die traditioneel ook aandacht vraagt voor (kans)armoede in onze eigen omgeving. Ja, “Armoede verjaart niet” Een verjaardag is feest, mooie wensen, warme gezelligheid, leuke attenties, ... Ook mensen in armoede blazen jaarlijks een kaarsje uit. Hun feest heeft echter een bittere nasmaak want armoede verjaart niet. Met deze campagne gaan Welzijnszorg, Okra en Welzijnsschakels de uitdaging aan om elke oudere te laten genieten van een warme oude dag zodat ook hun verjaardag een feest kan zijn.
Ook de steun van de 12 parochies van Geel hebben zij nodig!
En die 12 parochies bezinnen en vieren samen advent op donderdag 13 december om 19.00 u. in de kerk van het Punt. Daarna is er “soep-op-de-stoep”. Volgende week sturen wij een herinnering.

AANSTELLING PASTORESTEAM
Momenteel wordt achter de schermen druk gewerkt aan de voorbereiding van de grote viering van 16 december om 10.00 u. in Elsum. Wij verwachten veel mensen – ook van buiten Geel – die willen meebeleven: een ogenblik, dat hopelijk met gulden letters zal geschreven worden in de geschiedenis van gelovig Geel: de aanstelling van een samenwerkende ploeg pastores voor 12 parochies.
De Bisschop komt, de deken komt, de pastoors komen en de parochieassistenten ook. Onze parochianen – misgangers van al onze parochies – worden er ook verwacht en … hopelijk is Onze-Lieve-Heer ook van de partij. Dan wordt dit onvergetelijk.

herabonnering parochieblad
Veel lezers hebben hun bijdrage reeds betaald. Wie de aanwijzingen van zijn parochieberichten volgde, die is in orde. In alle parochies werd een abonnement aangeboden, maar ieder jaar zijn er mensen, die een andere editie willen, of die hun parochiegegevens kwijt geraakt zijn, of die minder binding hebben met de parochie waar zij wonen. Zij kunnen terecht bij de centrale abonneeradressen:

Voor Geel Zuid (St.-Amands, Punt, Stelen, Winkelomheide, Zammel en Oosterlo) kan je altijd 28,- euro storten op BE81 3200 1472 9724 en BBRUBEBB van “Kerk en Leven Geel Zuid”.

Voor Geel Noord (St.-Dimpna, Holven, Bel, Larum, Elsum en Ten Aard) schrijf je dan weer 28,- euro over op BE51 8335 3019 2162 en GKCCBEBB van “Parochiefederatie Geel Noord

Wij vragen wel, om het adres van de abonnee te herhalen in de mededeling, omdat de banken niet steeds het volledige adres van de afzender hoeven te vermelden.

Mogen wij vragen, alles zo veel mogelijk te regelen voor 1 december ???

Kunnen ze nu geen parochieblad voor heel Geel maken ??? Neen, dat is technisch nog steeds niet mogelijk.

DOOPZONDAG PUNT
Zondag 23 december

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47

Externe Links