Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 46 - 15 november 2012

17 – 18 november : 33STE ZONDAG DOOR HET JAAR
Donderdag 22 november: St.-Cecilia, patrones van al wat muziek maakt in Vlaanderen.
" Hij zal zijn uitverkorenen verzamelen "

Van evangelisch optimisme gesproken !!! Wij naderen het einde van het kerkelijk jaar en Jezus spreekt ons over het einde … Er mag gebeuren wat wil, het “einde” mag zich dan nog zo onheilspellend aankondigen, de Mensenzoon komt toch !!! Anders gezegd: niets zal Gods trouw tegen houden. Als wij naar de zwarte kant van het wereldgebeuren kijken, kunnen wij dan in die hoopvolle kracht blijven staan ?
Naar het groene bijbeldoosje

18.00 u avondmis Zm Frans Lievens en Fien Vandesande; Zm Josefina Verwerft

08.00 u morgenmis

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Aanstelling van onze pastores
De aandachtige lezer van ons blad heeft de story al wel enige tijd kunnen volgen, maar naar de komende advent, op weg naar Kerstmis zijn wij in Geel al een tijdje “in verwachting”. Stilaan worden onze nieuwe pastores meer en meer bekend in alle parochies. De mist klaart op rond functie- en taakverdeling en mensen leren mensen kennen.
Onze beide nieuwe pastores zijn ook al eens goed verloren gereden op Geelse bodem. Het kan mogelijk te maken hebben met wegenwerken en ook met de “minder-hinder-kruispunten”, maar feit is, dat zowel Dirk als Ann wel degelijk “op het slechte pad” hebben gezeten tijdens hun eerste werkmaand hier bij ons. Dat komt ervan, als je het kruispunt van de Velveken niet op kan en je moet naar Larum, of als je de verkeerde kant van de Retieseweg op gaat !!! Gelukkig hebben beiden toch ook het goede spoor gevonden. Zij voelen zich welkom. Heel wat kerkgangers in diverse parochies hebben ook al kunnen kennismaken met de nieuwe situatie en de nieuwe gezichten en ook daar hoorden wij meestal fantastische reacties … verandering van spijs …
De komst van de nieuwste twee pastores en de bredere benoeming van de anderen brengt ons ook een stapje dichter bij hetgeen onze bisschop schreef in zijn visietekst, die in de pers niet altijd zo duidelijk begrepen werd. De bisschop wil zeker zo maar geen kerken gaan sluiten en parochies afschaffen, maar wel de samenwerking aanmoedigen en laat dit dan meteen een voorbeeldopdracht zijn voor de Geelse kerken.
Als teken van eenheid, zal er slechts één viering zijn voor de aanstelling en de zending van het hele team. De bisschop en de deken komen speciaal mee hun taak in Geel waar maken en daardoor had het zoeken naar een datum en plaats ook heel wat “voeten in de aarde”. Maar wij zijn er uiteindelijk uitgekomen. Veel redenen hebben meegespeeld en uiteindelijk werd een keuze gemaakt
Op zondag 16 december om 10.00 u. zijn alle Geelse gelovigen uitgenodigd in de kerk van Elsum voor een grote viering, die meteen de start betekent voor een nieuw tijdperk.

En die 12 parochies worden allemaal uitgenodigd, om hen te volgen. Je ziet, beste lezer, dat dit een belangrijk moment zal worden.
Om alle medewerkers en alle belangstellenden de kans te geven, aan deze viering deel te nemen, werd besloten om die zondag geen andere vieringen binnen Geel te houden. Iedereen is genodigd en het kan de opdracht zijn van medeparochianen of parochiale groeperingen, om zich te organiseren en samen deel te nemen aan de viering in Elsum. Iedereen welkom!  

herabonnering parochieblad
Uit onze parochies horen wij, dat de herabonnering stilaan binnen loopt. Je doet toch ook weer mee? Je wil geïnformeerd zijn over de kerk in Geel, de kerk in Vlaanderen, de wereldkerk? Ons blad is enig in de wereld en in heel de wereld kijken katholieken naar Vlaanderen, hoe wij hier elke week opnieuw daar zijn tot in de kleinste parochies en met honderden verschillende edities.
Je hebt sympathie voor wat in de Geelse parochies gebeurt? Welnu, mensen vanuit jou buurt zetten wekelijks hun beste beentje voor om klein en groot nieuws naar de wereld en naar jou te brengen.
Het kan je eigenlijk niet bommen, maar ’t is toch interessant om zowel de stommiteiten als de goede kanten van je medemens te kennen? Ook dát kan een reden zijn om een abonnement te (her)nemen.
De parochianen van de Geelse parochies kunnen allen terecht in hun eigen parochie. Overal werd een abonnement aangeboden, maar ieder jaar zijn er mensen, die een andere editie willen, of die hun parochiegegevens kwijt geraakt zijn, of die minder binding hebben met de parochie waar zij wonen. Zij kunnen terecht bij de centrale abonneeradressen:
Voor Geel Zuid (St.-Amands, Punt, Stelen, Winkelomheide, Zammel en Oosterlo) kan je altijd 28,00 euro storten op 320-0147297-24 van “Kerk en Leven Geel Zuid”.
Voor Geel Noord (St.-Dimpna, Holven, Bel, Larum, Elsum en Ten Aard) schrijf je dan weer 28,00 euro over op 833-5301921-62 van “Parochiefederatie Geel Noord”
Wij vragen wel, om het adres van de abonnee te herhalen in de mededeling, omdat de banken niet steeds het volledige adres van de afzender hoeven te vermelden.
Mogen wij vragen, alles zo veel mogelijk te regelen voor 1 december ???

TE DEUM
De viering van “Koningsdag” op 15 november geeft de Geelse burgerlijke en kerkelijke overheden ieder jaar opnieuw de gelegenheid om te bidden voor ons land en al zijn bestuurders. Daarom zal volgende zondag, 18 november, een Te Deum gezongen worden in aanwezigheid van de burgerlijke overheden en de vaderlandslievende verenigingen. Dit Te Deum heeft plaats in de kerk van St.-Amands, na de hoogmis van 11.00 u. Iedereen welkom.

ADVENTSVIERING
Het is sedert 7 jaar een goede gewoonte geworden, om de Geelse parochies samen te brengen in een adventsviering. Deze viering zal doorgaan in de kerk van het Punt op donderdag 13 december om 19.00 u. Meer informatie volgt later.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45    

Externe Links