Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 45 - 8 november 2012

11 – 12 november : 32STE ZONDAG DOOR HET JAAR
DE ARME WEDUWE OFFERDE HET MEEST

Zondag 11 november: Herdenking van de wapenstilstand van “de Grote Oorlog”
Zaterdag 17 november: H. Elisabeth van Hongarije, patrones van vele ziekenhuizen

In zijn ‘kerkrede’ zal Jezus straks de toehoorders waarschuwen,
“Tempel en stad zullen vergaan. Wees waakzaam.”
In de lezing van deze zondag worden we opgeroepen ons alvast aan de kant van ‘de minsten’ te scharen.
Wie geeft uit armoede is op de goede weg. Wie uit is op aanzien, op de kap van deze minsten, heeft bij voorbaat al verloren.
Naar het blauwe bijbeldoosje

18.00 u avondmis Zm Jul Dams, Remi Dams, Josephine Bens, Karel Bens en Mathilde Molenberghs; Jgt Fons Taels fam Gilis – Daems; fam Taels - Geboes

08.00 u morgenmis

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

INSTALLATIE VAN HET PASTORESTEAM
Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad; er is heel wat overleg nodig geweest en uiteindelijk zijn wij er zowat uit geraakt: in december zullen de pastores van de verenigde 12 Geelse parochies officieel hun taak opnemen. Er zijn de “oude rotten in het vak”. Wij kennen hen en van hen is geweten dat zij het goed zullen doen! Voor hen moesten er niet zo veel officiële geplogenheden zijn. Wij verwelkomen echter een pas afgestudeerde pastorale werkster en zo iemand wordt door de bisschop persoonlijk tot haar werk gezonden. Onze bisschop moest dus vrij zijn, wat in het gewoel van verjaardagen en Romeinse beslommeringen niet zo eenvoudig was. Daarnaast verwelkomen wij ook een nieuwe pastoor die aan zijn eerste parochie toe is. Die is niet alleen priester en herder van de parochies, maar ook een stuk ambtenaar van onze Belgische staat en daarom wordt die aangesteld door de deken …
Het plaatje was dus niet eenvoudig, want deken en bisschop vrij en een grote kerk om het vele volk te ontvangen. Daarbij een voorbereiding die in verschillende parochies gebeurt … ??? !!! Veel staat vast, maar op het ogenblik dat dit artikeltje geschreven wordt: nog niet alles:

  1. het wordt half december

  2. het wordt een grote kerk

  3. het wordt een viering voor de 12 parochies tegelijk

Volgende week vertellen wij er alles over.

herabonnering parochieblad

Weer op stap met Kerk & Leven

De parochies zijn momenteel bezig met de oplijsting van hun betaalde abonnees. Ben je nog niet in orde, steek nog vlug het geld in een omslag en bezorg het aan je parochie. Anders kan je vanaf nu ook rechtstreeks abonneren bij de centrale verantwoordelijken voor de abonnementen. Stort dan 28,- euro op onze rekening en vermeld OOK IN DE MEDEDELING naam en adres van diegene, voor wie het abonnement bestemd is.
Laat het dan zo wezen, dat onze parochies nu met 12 samen werken, voor zo veel nieuws is het parochieblad nog steeds te klein en daarom blijven wij uitgeven in twee edities, die een groot stuk gemeenschappelijk nieuws bevatten.
Voor Geel Zuid (St.-Amands, Punt, Stelen, Winkelomheide, Zammel en Oosterlo) kan je altijd 28,00 euro storten op 320-0147297-24 van “Kerk en Leven Geel Zuid”.
Voor Geel Noord (St.-Dimpna, Holven, Bel, Larum, Elsum en Ten Aard) schrijf je dan weer 28,00 euro over op 833-5301921-62 van “Parochiefederatie Geel Noord”
Niet wachten tot Nieuwjaar om je abonnement helemaal rond te hebben. Dat moet eerder gebeuren.
Nog een beetje geduld, volg de aanwijzingen van je eigen parochie en alles komt in orde, maar … zie, dat wij elkaar niet verliezen, want dan verliezen wij ook het nieuws over elkaar.
En nu reeds kregen wij signalen, dat de herabonnering vrij vlot verloopt. Dank aan elke medewerker afzonderlijk en ook aan alle trouwe lezers.
Lezers van buiten Geel worden ook terug verwacht op het appèl.

Voor de herabonnering van het parochieblad Geel-Zuid (oa Geel Punt) schrijf je 28 Euro over op rekeningnummer BE37 0013 5071 8128 (BIC code GEBABEBB) op begunstigde
"Dekenaat Zuiderkempen regio Geel vzw afdeling Punt, Antwerpseweg 135, 2440 Geel"
en mededeling "Jaarabonnement parochieblad Geel-Zuid 2013 en je naam en adres".
Wij vragen dat je de betaling uitvoert vóór 15 november 2012 zodat alles tijdig administratief in orde kan gebracht worden.
Heb je geen brief aangekregen met de aanvraag voor een abonnement of ben je hem per ongeluk kwijtgespeeld dan kan je hem hier nog downloaden.

WAPENSTILSTAND EN KONINGSDAG
Na 5 jaar oorlog, dwaasheid en onmenselijkheid werd in 1918 eindelijk een 'wapenstilstand' getekend. Tweeëntwintig jaar later werd de oorlogsmachine weer voor 5 jaar op gang gebracht in WO II. Sinds 1945 is West-Europa gespaard gebleven van deze gruwel. Enkele politiekers hebben onze kant van Europa zo verstrengeld, dat wij nog wel kunnen ruziën over de euro, de BTW, de snelheid op de weg en andere bagatellen. Bommen en granaten kan geen enkel Europees land nog maken zonder de naaste gebuur. Hopend dat het zo blijft en dat de vrede in de grote wereld voortgang maakt, willen we op zondag 11 november in de St.-Amandskerk bidden om vrede en danken om ieder dit mogelijk maakte.
Na de mis wordt een optocht gehouden naar het monument van de Geelse slachtoffers achter het stadhuis! Denk ook even aan de vrijwilligers die op 11-11-11 uw bijdrage zullen vragen op markten, bij warenhuizen en kerken om projecten in de derde wereld te ondersteunen..! Vrede heeft nu eenmaal vaak te maken met onderontwikkeling en machtsmisbruik!
Op zondag 18 november zingen wij dan na de hoogmis in St.-Amands het TE DEUM naar aanleiding van Koningsdag. Wij willen God te danken en zijn zegen te vragen over alle regeerders en ons land … en dat zijn er wel enkele !

NIEUW PASTORAAL LOGO VAN HET BISDOM ANTWERPEN
Van 'Kerk onder stroom' naar 'onderstroom bisdom Antwerpen'

Trots en blij was ik toen ons voorstel voor een nieuw logo positieve reacties uitlokte en vervolgens ook goedgekeurd werd op de bisschopsraad. Als je geregeld met creatieve kriebels zit, is het geweldig fijn om sterke inhoudelijke ideeën in een mooi beeld te kunnen vatten. Vooral als het gaat over iets dat je zelf belangrijk vindt: visueel uitdrukken waar wij als bisdom Antwerpen voor staan!
Meer info en de verklaring van het logo vind je op http://www.kerknet.be/bisdomantwerpen/nieuws_detail.php?ID=349&nieuwsID=109982

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44      

Externe Links