Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 44 - 1 november 2012

3 – 4 november : 31STE ZONDAG DOOR HET JAAR
HET TWEEDE GEBOD, GELIJK AAN HET EERSTE …

Zaterdag 3 november: St.-Hubertus (patroonheilige van de parochie Ten Aard).
Maandag 5 november: H. Odrada van Balen (enige heiligverklaarde, die in de Kempen geboren werd)

Het dubbelgebod van de liefde, zoals Jezus het formuleert in het evangelie van dit weekend heeft één uitgangspunt dat in onze huidige samenleving moeilijk te plaatsen is: “zet jezelf niet in het centrum!”
Een Christenmens is niet “ego-centrisch”, maar wel “ex-centrisch.
Het zwaartepunt van ons doen en laten, van ons weten en handelen, ligt buiten onszelf.
Het ligt bij de andere …
En bij De Ander
Maar als we soms eens naar onszelf kijken ??? !!! ???
Naar het groene bijbeldoosje

18.00 u. avondmis met uitreiking van de kruisjes

08.00 u. Zm Maria Vanuytven

18.00 u avondmis

08.00 u morgenmis Zm Peeters Rosalie, Victor Lembrechts en Wim Lembrechts, Jgt Celine Hermans en Gusta Dierickx, Zm Marie Claes, Gaston Krieckemans; fam. Krieckemans, Claes Hermans

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

herabonnering parochieblad

Weer op stap met Kerk & Leven

In de teksten van onze parochiemedewerkers kan je het al een paar weken volgen: de prijs van ons parochieblad blijft dezelfde. Toch blijft het noodzaak, dat wij de centen tijdig ontvangen. In Geel hebben wij nog steeds de goede gewoonte, om per parochie de inschrijvingen voor een abonnement te regelen. Zo blijft elke parochie zicht hebben op het aantal abonnementen, dat zij elke week bereiken. In elke parochie hebben wij nijvere mensen, die zich ieder jaar het vuur uit de sloffen lopen, om toch maar tijdig klaar te zijn, en zij doen dat elk jaar opnieuw schitterend. Stipt als ze zijn vinden wij elke keer opnieuw die honderden en honderden adressen op overzichtelijke lijsten, zodat de post degelijk bediend wordt. Er zijn de laatste maanden herhaaldelijk hervormingen geweest bij de post, waardoor het herhaaldelijk mis is gelopen. Daarvoor vragen wij geduld en excuus, ook al lagen de moeilijkheden niet aan ons. Wij durven nogmaals herhalen, dat je elke onderbreking van je abonnement mag melden. Als je voor vrijdag laat weten, dat je blad niet is aangekomen, dan zorgen wij ervoor, dat de redactie in Antwerpen een nieuw exemplaar zal nasturen … desnoods beginnen ze opnieuw te drukken ! Bel 014/58 23 83 en meld elke storing!
Ieder jaar weer zijn er mensen, die ijveren voor één parochieblad voor 12 parochies van Geel en ieder jaar moeten wij daarop antwoorden, dat dit technisch niet mogelijk is, vermits de voorste katern slechts uit 4 bladzijden kan bestaan. Kerk & Leven is een uniek blad in de wereld kwestie van diversiteit, maar wat niet kan, dat kan niet.

Voor de herabonnering van het parochieblad Geel-Zuid (oa Geel Punt) schrijf je 28 Euro over op rekeningnummer BE37 0013 5071 8128 (BIC code GEBABEBB) op begunstigde
"Dekenaat Zuiderkempen regio Geel vzw afdeling Punt, Antwerpseweg 135, 2440 Geel"
en mededeling "Jaarabonnement parochieblad Geel-Zuid 2013 en je naam en adres".
Wij vragen dat je de betaling uitvoert vóór 15 november 2012 zodat alles tijdig administratief in orde kan gebracht worden.
Heb je geen brief aangekregen met de aanvraag voor een abonnement of ben je hem per ongeluk kwijtgespeeld dan kan je hem hier nog downloaden.

De mensen, die in een andere parochie een abonnement willen, op een ander blad dan dat van hun eigenste parochie … volgende week wijzen wij jullie de weg naar Jef Proost of Marcel De Vries. Nog even geduld dus!

(4)50 jaar bisdom antwerpen
Ze waren niet met honderden, maar enkele tientallen Gelenaren trokken op 21 oktober dan toch naar Antwerpen om de verjaardag van ons bisdom te vieren. Reeds op de trein van 08.00 u. ’s morgens trokken er al enkele naar ’t Stad om met een volle kathedraal eucharistie te gaan vieren en elke uur zaten er weer op de trein, om de viering op te zoeken. Om 13.00 u. werden zij wel even bijna vertrappeld op het tijdelijk perron door de massa uit Meerhout en Laakdal, die in groep reisde.
Maar ’t was de moeite om de “bisdom-stad” te gaan verkennen. Overal kon je de Kempen waarnemen als een serieus gedeelte van ons bisdom. In de kerk van Carolus Borromeus draaide een beeldmontage, waarom regelmatig Geelse beelden voorbij kwamen. Allerlei muziekcorpsen deden hun best, om de stad extra leven te geven. De “verjaardagskaarten” van twee Geelse scholen trokken de aandacht in de bisschopswoning op de Schoenmarkt en overal liep je bekenden op het lijf: in elke kerk, in elke straat tot op het theaterplein, waar het feest werd afgesloten.
Nu is het tijd om de zaak op te volgen. De teams van onze parochies trekken naar Malle, om de visietekst van de bisschop gepresenteerd te krijgen. Er zitten veel opties in, maar hetgeen in de pers gekomen is over die visie, gaat toch maar over een paar lijntjes van een tekst van tientallen bladzijden. Wij houden onze mensen op de hoogte en proberen een onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken. Wij doen ons best !!!
En hoop blijven wij koesteren.

NIEUW PASTORAAL LOGO VAN HET BISDOM ANTWERPEN
Van 'Kerk onder stroom' naar 'onderstroom bisdom Antwerpen'

Trots en blij was ik toen ons voorstel voor een nieuw logo positieve reacties uitlokte en vervolgens ook goedgekeurd werd op de bisschopsraad. Als je geregeld met creatieve kriebels zit, is het geweldig fijn om sterke inhoudelijke ideeën in een mooi beeld te kunnen vatten. Vooral als het gaat over iets dat je zelf belangrijk vindt: visueel uitdrukken waar wij als bisdom Antwerpen voor staan!
Meer info en de verklaring van het logo vind je op http://www.kerknet.be/bisdomantwerpen/nieuws_detail.php?ID=349&nieuwsID=109982

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43        

Externe Links