Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 43 - 24 oktober 2012

27 – 28 OKTOBER : 30STE ZONDAG DOOR HET JAAR

Donderdag 1 november: hoogfeest van Allerheiligen
Vrijdag 2 november: Allerzielen
Zaterdag 3 november: H. Hubertus, patroonheilige van de parochie Ten Aard

"Meester, maak dat ik zien kan"

De blinde Bartimeüs getuigt hier van een sterk vertrouwen in Jezus. Hij roept hem aan en spreekt zijn diepste verlangen uit. Gelovend dat Jezus hem heil, genezing, een nieuwe toekomst kan en wil schenken. Wat is mijn diepste verlangen? Wat heeft dat met God te maken? Wat kan ik zelf doen en wat heb ik te ontvangen?
Uit het blauwe bijbeldoosje

18.00 u avondmis: Jgt Toke Schroven, Gerebernus Taels en kinderen Helena, Paula en kleinzoon Paul Taels

08.00 u morgenmis

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Kruispunten in ons geloof (1)

CHRISTELIJK GELOOF EN CARITAS …

De viering van 4(50) jaar Bisdom Antwerpen loopt op zijn einde. Als eindpunt van de vele activiteiten en samenkomsten, heeft de bisschop een brochure gelanceerd met de aandachtspunten die in ons christelijk geloof belangrijk zijn. Eén daarvan is Christelijk geloof en caritas. Mensen die graag fietstochten maken in de natuur kennen zeker het woord : “KRUISPUNT” en de plaatjes die je via nummering zomaar de juiste weg doen vinden van de door jezelf gekozen fietsroute. Een kruispunt houdt een keuze in. Daarover werd hier reeds uitgebreid geschreven. Ons christelijk geloven is als een lange tocht waar kruispunten onze aandacht vragen en tegelijk ons de richting aanwijzen. Het christelijk geloven kan niet zonder aandacht en zorg voor de medemens. In het evangelie lezen  we de uitspraak van Jezus waarin hij een samenvatting geeft van het Godsgeloof: Bemin God en bemin de medemens. Christelijk geloof leert ons, dat wij niet los moeten komen van deze aarde om God te vinden. Door onze blik op de medemens maken wij Gods liefde duidelijk. Na zijn rondreis door Indië vertelde kardinaal Cardijn, hoezeer hij getroffen was door grote tegenstellingen in de grote steden. Hij zag mensen op straat liggen, stervend van honger en ontbering. Te midden van die ellende stond een fakir, onbeweeglijk, totaal in zichzelf gekeerd. Dat mensen naast hem crepeerden, raakte hem niet. Hij was onthecht, ontheven, los van alles. In ons christendom hebben we geen fakirs. Wij hebben wel gasthuiszusters en verpleegsters. Wij hebben caritatieve en sociale organisaties en  ouders die zorgen voor de kinderen. In onze Jezusbeweging (kerk) hebben we aandacht voor de medemens en die sporen zien wij ook in Geel. In heel de wereld kent men Geel als “de barmhartige stede”. Hoe je de Dimpnalegende of -verhaal ook wil verstaan, het voornaamste wat uit de Dimpnadevotie ontstond is toch de gezinsverpleging. Voor psychisch zieke mensen is houvast en geborgenheid erg belangrijk. Een deel van hen kan niet terecht bij eigen familie, heeft geen vertrouwde omgeving meer of kan zelfstandig wonen niet aan. Die nood vindt een oplossing. in de ruime regio rond Geel waar  gezinnen aan die zieken een onderdak bieden en hen  een nieuwe thuis bezorgen. In 1286 begon in Geel ook nog een andere vorm van caritas. De zusters  Augustinessen van Geel richtten toen het Geelse gasthuis op en later, in 1552, nam dat initiatief een nieuwe start door jonge vrouwen, die zich aangesproken voelden door Jezus’ boodschap. Ze keken verder dan zichzelf en ontfermden zich over de noodlijdende mensen. Een zelfde patroon vinden we in het onderwijs. De oprichtingsdatum van de Latijnse school in Geel is niet bekend, maar situeert zich in het begin van de Vijftiende eeuw. Daar kregen jonge mensen een opleiding die hen voorbereidde tot de universiteit. Naast dit soort onderwijs zien we in 18° en 19° eeuw zustercongregaties ontstaan, geïnspireerd door de lokroep van het evangelie. Zij gaven scholing en opvoeding aan arme kinderen om hen ook een volwaardige plaats te geven in de maatschappij. De christelijke caritas heeft duidelijk de weg geopend voor wat wij “welzijnszorg” zijn gaan noemen. Het onderwijs en de geneeskunde  hebben grote sprongen voorwaarts gemaakt. Inzichten zijn verbeterd en er worden meer geldelijke middelen vrijgemaakt. Toch zijn er in onze huidige samenleving nieuwe vragen en zorgen bijgekomen: We horen meer en meer van psychische ziekten, verslavingen aan drugs, alcohol en er heerst alom enorme stress. We weten dat de armoede stijgt, en vergrijzing groeit. “Wat heb ik eraan?” lijkt ook wel een kernvraag te zijn: hét criterium om je al dan niet ergens voor in te zetten. …0En dat terwijl Jezus oproept tot betrokkenheid tot de medemens zoals die is, met het doel de ander tot dienst te zijn.  Als christentenen kunnen we daar niet argeloos aan voorbijgaan. Geloof zonder aandacht naar de vragen en zorgen van deze tijd, is  een mank geloof. Het visioen blijft : elke mens is beelddrager van God en staat geschreven in de palm van Gods hand.
J.S.

herabonnering parochieblad

In alle parochies komen nu stilaan de werkzaamheden op gang, om een abonnement voor de komende maanden te nemen. Onze vertrouwde abonnees in de parochies zullen bediend worden door hun eigen parochie en zij delen in hun parochierubriek ook wel het nummer mee, waarop je voor jou parochie kan storten. Heb je moeilijkheden, om er door te raken? Klopt het nummer niet ???  Neem contact op! Heb je half november nog geen brief ontvangen, dan is er duidelijk wel iets mis gelopen en dan moet je “plan B” inschakelen: kijk na, waar je kan storten en breng de zaak in orde, want de post wil en kan niet wachten tot Nieuwjaar om je abonnement helemaal rond te hebben. Dat moet eerder gebeuren. Nog een beetje geduld, volg de aanwijzingen van je eigen parochie en alles komt in orde, maar … zie, dat wij elkaar niet verliezen, want dan verliezen wij ook het nieuws over elkaar. Wij vinden het zelf prachtig, dat wij, ons blad aan de zelfde prijs als vorig jaar kunnen aanbieden. Wij moeten er wel een offer voor brengen, maar ja, wij zijn ook allemaal vrijwilligers ondereen en dan steekt het niet op een inspanning meer of minder. Zo leven parochies nu eenmaal verder. Steun je parochie, steun je parochieblad … en krijg voor 28,- euro wekelijks nieuws over de kerk en het leven in Geel, het bisdom Antwerpen en de wereldkerk. Nu al dank.

DAVIDSFONDS OP REIS
In 1900 bouwde het Ursulineninstituut in Onze-Lieve-Vrouw-Waver een prachtige wintertuin in art nouveaustijl, een waardige ontvangstruimte voor de vooraanstaande bezoekers van de honderden inwonende meisjes. Zij spraken toen van het pensionnat de demoiselles. Deze wintertuin is de school al duidelijk ontgroeid, want toen kwamen meisjes van heel de wereld er op internaat. Vandaag wordt men nog altijd verrast door het feeërieke licht- en kleurenspel van de indrukwekkende koepel. Ook de meubels, vloeren, wanden en zijgalerijen dragen bij tot de schitterende harmonie van de wintertuin. Naast die wintertuin kregen heel wat andere ruimten erkenning, waaronder de Ursulazaal, de pianogalerij, de Alpenzaal en de feestrefter. Ook de kloosterkerk in zandsteen en neogotisch ornaat is een indrukwekkend monument. “On y revient toujours” luidde het toenmalige motto van het Ursulineninstituut. Mocht u er nog niet geweest zijn, dan is er wellicht een uitgelezen kans. U wordt op zondag 28 oktober om 13.45 u. verwacht aan het Ursulineninstituut, Bosstraat 9 in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. De rondleiding start om 14.00 u. De bijdrage voor de gids bedraagt 6 euro. Vooraf inschrijven hoeft niet, maar u kan wel meer info krijgen bij Jan Drijkoningen, voorzitter van Davidsfonds Geel (tel. 014/72 35 87).

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42

Externe Links