Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 42 - 17 oktober 2012

20 – 21 oktober : 29STE ZONDAG DOOR HET JAAR
"DE MENSENZOON IS GEKOMEN OM ZIJN LEVEN TE GEVEN"
Niet door macht en heersen en zoeken naar ereplaatsen wordt een volgeling van Jezus geleid, als hij trouw wil zijn aan Zijn boodschap. Dienstbaarheid aan mensen en aan de wereld: dat is het waarmerk van een gemeenschap, die Jezus volgt.
Uit het blauwe bijbeldoosje

18.00 u avondmis: Gezinsviering; Zm Marcel Goris en famolie Goris- Van Hove; Zm Frans Dens en overleden bouwgezellen van de Bouworde in Heusden-Zolder


In deze mis op zaterdag 20 oktober komt de plaatselijke verantwoordelijke uit Congo, Martine Monga de projecten in  Kananga, Kankala voorstellen.  We herdenken ook de Bouwbroeder Frans Dens. Appie Van Wees die in België, Heusden-Zolder, de verantwoordelijke is van SIBO (seculier instituut van de bouworde) zal Martine vergezellen en aanwezig zijn in deze misviering.
Voor meer informatie kijk ook op  www.vriendenvankankala.com.
Het rekeningnummer voor stortingen is Vrienden van Kankala IBAN: BE48 4575 1788 5127, Bic: KREDBEBB.

08.00 u morgenmis: Philomena Vanreusel, Melanie Knaepen, Jozef Geukens

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Nieuw voor onze parochies
Sedert 1 oktober wordt de zorg voor onze 12 Geelse parochies gedragen door een ploeg van negen mensen. Uiteraard zullen de taken verdeeld worden maar deze mensen dragen één grote zorg voor alle parochies. Er werd al een heel organigram opgesteld, om de taken te verdelen. Dit document zal nog moeten verfijnd worden en een beetje proefdraaien. Wij komen er nog op terug, zowel op het plan in zijn geheel als op de afzonderlijke taakverdelingen. Twee mensen zijn echter nieuw in ons pastoraal veld en willen wij hier tonen.

De volledige pastorale ploeg van Geel bestaat dan in Alfabetische volgorde uit Marcel Daems, An De Ceulaerde, Marcel De Vries, Mon Dilliën, Chris Geens, Lieve Helsen, Mia Schoofs, Dirk Van den Broeck en Jan Verheyden.
Welkom” aan de enen en “de wind in de zeilen” aan allen.

INSTAPMOMENTEN IN DE SCHOLEN
Dit schooljaar zijn er weer instapmomenten in onze scholen. Het gaat hier over de data, waarop kleuters die pas verjaard zijn mee kunnen instappen in de kleuterscholen. Het zijn dus dagen, dat er een speciaal welkom wordt geheten aan de nieuwe kleuters. Adressen en telefoonnummers van onze scholen zijn via allerlei wegen te vinden, maar niet zo algemeen gekend zijn deze momenten, die ieder jaar wel eens durven verschillen. Ook de voorbereidende meespeelmomenten worden door de scholen zelf georganiseerd.
De instapdagen voor het schooljaar ’12 - ’13 zijn: 5 november, 7 januari, 1 februari, 18 februari, 15 april en 13 mei.

UNIVERSITEIT VRIJE TIJD
Van jager tot landbouwer: de grote ommekeer in de menselijke evolutie
Twee keer per jaar organiseert het Davidsfonds van Geel een lessenreeks in het kader van de UNIVERSITEIT VRIJE TIJD. Vanaf november komt Louis Beyens, hoogleraar aan het departement Biologie van de Antwerpse universiteit, naar ons met een reeks over “de grote ommekeer in de menselijke evolutie”.
Lange tijd trokken mensen als nomade rond en leefden van wilde granen, vruchten en vissen. Stilaan gingen zij zich echter vestigen en zorgden dat gewassen en dieren hun bezit werden. Dat was natuurlijk een spectaculaire ommekeer.
Louis Beyens gaat na wat de oorzaken en gevolgen zijn van de overgang van jager-verzamelaar-visser naar landbouwer.
De lessenreeks ‘Van jager tot landbouwer’ omvat vier sessies en gaat wekelijks van donderdag 8 november tot donderdag 29 november, telkens van 14.00 tot 16.00 u. in het Wijnhuis in de Stationsstraat.
Inschrijven kan bij Jeannine Geukens (014 72 02 85) of via UVT Leuven (016 31 06 70).
Deelnemen kost 53,- euro voor de hele reeks, tenzij u een lerarenkaart heeft (50 euro) of Davidsfondslid bent (47 euro).

VRIENDEN VAN KANKALA AAN HET PUNT

Frans Dens was lange tijd bouwbroeder in Congo. Hij was afkomstig van de parochie Geel Punt en zowel Congo als Het Punt is Frans nog niet vergeten. Voor het ogenblik is Martine Monga in België. Zij is de plaatselijke verantwoordelijke voor de groep die in Kankala het werk van Frans Dens verder zet. Zij komt dan ook op bezoek in Het Punt.
Zaterdag 20 oktober gaat er om 18.00 u. een eucharistieviering door ter nagedachtenis van de grote Puntenaar in de kerk van het Punt.
Nadien kunnen wij uitgebreid kennis maken met Martine Monga, die het werk van Frans verder zet in Kankala met de hulp van weldoeners ui België, Frankrijk en Nederland. Aan de hand van powerpointbeelden zien wij, hoe straatkinderen worden opgevangen. Daarna is er een open gesprek met de verantwoordelijken van hier en ginder ver.
Hartelijk welkom in de zaal van Het Punt na de mis en meer inlichtingen bij www.vriendenvankankala.com of Vrienden van Kankala, Kapelstraat 73 3550 Heusden – Zolder of bij Staf Verhaert op de parochie Punt. 

50 JAAR BISDOM ANTWERPEN
Dit weekend heeft de slotviering plaats van 50 jaar Bisdom Antwerpen. Hopelijk zijn er ook mensen van Geel die deze zondag de trein zullen nemen richting Antwerpen. Het is een enorm uitgebreid programma en zoals altijd op zo'n dag zal je keuzes moeten maken. Veel meer over deze dag kan je vinden in brochures 50 jaar Bisdom Antwerpen of het parochieblad. Wij wensen ons Bisdom, maar eigenlijk ook een beetje onszelf, allemaal een heel fijne verjaardag toe!!!

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41  

Externe Links