Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 39 - 26 september 2012

29 – 30  september :  26STE  ZONDAG DOOR HET JAAR
Maandag 1 oktober: H. Theresia van Lisieux.
Donderdag 4 oktober: H. Franciscus van Assisi.

"WIE NIET TEGEN ONS IS, IS VOOR ONS"

Ik aanvaard jou en ik hoop, dat jij mij ook aanvaardt.
Een bloementuin is alleen maar mooi als er verschillende bloemen in staan.
Verschillen kunnen elkaar zo prachtig aanvullen.
Verschillen, die plaats geven aan elkaar, brengen iets moois tot stand.
Je moet het wel willen (kunnen) zien …
Uit het blauwe bijbeldoosje

18.00 u avondmis: Jgt Gianni Staring

08.00 u morgenmis

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

WERELDDAG VAN DE ROZENKRANS
Zaterdag 5 oktober is dit jaar wereldwijd de “dag van de Rozenkrans” en die gaat in Geel traditioneel niet onopgemerkt voorbij. De ziekenzorgkern van Elsum-St.-Amands, samen met de gebedsgroep “Laudate” en de gebedsgroep rond Medjugorje neemt deze dag telkens te baat, om zich achter de eeuwenoude traditie van de Rozenkrans te zetten.
Dit jaar is de afspraak gemaakt in de kerk van Elsum.
Vanaf 15.15 u. wordt de Rozenkrans gebeden, is er aanbidding van het H. Sacrament en krijgen mensen de gelegenheid het sacrament van verzoening te ontvangen. Einde rond 17.00 u. Uiteraard is iedereen uitgenodigd en van harte welkom

JUBILEUMVIERING BISDOM ANTWERPEN OP ZONDAG 21 OKTOBER
Zondag 21 oktober viert ons bisdom.  Wij trappen een open deur in ???
Om 10.00 u. is er de feestelijke TV-mis vanuit de kathedraal voorgegaan door bisschop Bonny. Onder andere Rik Aegten, meewerkend priesters in Geel en voormalig vicaris generaal van ons bisdom, is in deze viering concelebrant. Wie wil kan deze viering in de kathedraal bijwonen. Wel zorgen dat u dan tijdig aanwezig bent.
Van 13.00 tot 17.00 u. gaan er allerlei feestactiviteiten door op diverse plaatsen in Antwerpen. De parochies van ons dekenaat (Zuiderkempen) vertrekken vanuit de St..-Carolus Borromeuskerk.
Je zal ze gemakkelijk vinden, als je met de trein gaat, want dan word je al opgewacht in het Centraal station. Onze mensen wijzen je de weg wel.
Vertrek met de trein vanuit Geel om 1 minuut na 12.00, na 13.00 en na 14.00 u.
Een weekendbiljet voor de trein kost slechts 7,50 euro, +65-biljet kost 5.30 euro. Je rijdt ervoor heen en terug naar Antwerpen
De treinbiljetten dien je zelf aan te kopen.
In de St.-Carolus Borromeuskerk kerk en op verschillende plaatsen in Antwerpen zijn er allerlei activiteiten die men vrij of begeleid kan bezoeken: zang en muziekgroepen — animatie — wandelingen en rondleidingen — historische evocaties — informatieve stands— gebed — korte lezingen... De wereldbekende zuster Jeanne Devos komt naar St.-Carolus en andere activiteiten worden nog bekendgemaakt.
Er zullen ook toeristentreintjes rijden tussen de verschillende locaties.
Om 18.00 u.: Slotmanifestatie op het Theaterplein met muziek en dans, samenzang, een woord van de bisschop... Er is ook gelegenheid tot ontmoeting bij een tas soep...
De treinen terug naar Geel vertrekken vanuit Antwerpen om 19.19 u. en verder 19 minuten na het volle uur.
In Antwerpen zijn er voldoende eetgelegenheden

muzikale vormingsavond
Vind jij het ook belangrijk dat in eerstecommunievieringen, in vormselvieringen en in vieringen met kinderen en jongeren zinvolle en goedklinkende liederen worden gezongen? Ben je op zoek naar zulke goede liederen? Willen jullie eens andere liederen dan deze die je al jaren zingt?

Dan is deze muzikale vormingsavond iets voor jou: woensdag 17 oktober om 20.00 u. in de kerk van de Molekens, Olmenlaan 8 in Herentals.

Gedurende twee uur neemt Jos Bielen ons mee langs een heleboel tips die je kunnen helpen om met kinderen en jongeren te zingen tijdens de vieringen. We verkennen zinvolle materialen en staan stil bij de problemen die daarbij opduiken.
Dit is een vormingsavond waarbij er - uiteraard - ook gezongen wordt, zodat je een aantal liederen rijker bent als je terug naar huis gaat.
Ieder is welkom! Maar we verwachten zeker al wie betrokken zijn bij zang tijdens kinder- en gezinsvieringen, eerste communie en vormselvieringen, de godsdienstleerkrachten…Ook koorleden zijn uiteraard welkom.
Inschrijven vooraf is niet nodig.
* Dit is een initiatief van het dekenaat Zuiderkempen.
** Een melding van je deelname zou aangenaam zijn (bij jos.van.loon@telenet.be, emilia.kuppens@skynet.be of bij rachelvanhoof@telenet.be)

retraite in de abdij van postel
Van 26 tot en met 30 november vindt er op het gastenkwartier van de abdij van Postel een retraite plaats voor priesters en diakens met als thema "In tijden van crisis baant God nieuwe wegen." Jezuïetenpater Marc De la Marche zal deze retraite begeleiden.
De groep sluit dagelijks aan bij het getijdengebed en de H. Mis van de abdijgemeenschap van Postel en er is mogelijkheid tot aanbidding van het Sacrament.
Pater Marc De la Marche is een Belgische Jezuïet. Hij was jaren actief in het onderwijs, in de vorming en opleiding van priesters en religieuzen, en in Marriage Encounter. Na een mandaat van Provinciaal van de Vlaamse Jezuïeten werd hij stafmedewerker van Kerk & Wereld (Kleopas) te Mechelen. Hij is een gewaardeerd spreker en retraitepredikant.
Voor inschrijving en inlichtingen verwijzen wij voor maandag 19 november naar pater Benny Berrens.
Abdijlaan 16 2400 Mol – Postel op 0496 50 12 55 of  gastenkwartier@abdijpostel.be

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38        

Externe Links