Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 38 - 19 september 2012

22 – 23 september : 25STE ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 29 september: H. aartsengelen Michaël, Rafaël en Gabriël.
"De Mensenzoon wordt overgeleverd"

Een kind opnemen ... een oproep die sommige mensen letterlijk in beweging zet. Maar je kan ook proberen het kind dat je in je diepste wezen gebleven bent, weer in je op te nemen. Je kan trachten uit te groeien tot dat, wat je in diepste wezen bent: Een gewoon, eerlijk, onbevangen wezen dat uit Gods hand is voortgekomen. Een hele opdracht, een zware klus!
Uit het blauwe bijbeldoosje

18.00 u avondmis

08.00 u morgenmis

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

30 september is Mediazondag


De laatste zondag van de maand september wordt door de Belgische bisschoppen ieder jaar uitgeroepen tot “Mediazondag”. Niet dat die zondag in onze parochies ieder jaar even veel aandacht krijgt, maar er wordt toch ook steeds een omhaling aan gekoppeld. In het licht daarvan en in deze gemedializeerde wereld past het toch wel, om eens nader op die Mediazondag in te gaan, want het is toch wel belangrijk, dat de kerk aanwezig is in de wereld.

COLLECTE
Op Mediazondag is de omhaling in de eucharistievieringen in alle Vlaamse parochies bestemd voor de media-initiatieven van de Vlaamse bisschoppen en voor de aanwezigheid van de Vlaamse kerkgemeenschap in de media.

EUCHARISTIEVIERINGEN OP RADIO EN TV
Het aanbod van vieringen op radio en TV is wel groot, maar het is belangrijk, dat de Vlaamse kerk deze uitzendingen ook een stuk mee kan sturen.
Abonnees van TELENET kunnen via de radio tegenwoordig ook in Geel afstemmen op “Radio Maria”. deze radiozender staat bol van religieuze programma’s en volgt dagelijks het volledige breviergebed en zendt ook een dagelijks mis uit.
Abonnees van kabelmaatschappij BELGACOM kunnen dagelijks kerkelijke programma’s volgen via de TV-zender KTO. Je krijgt dagelijks een rozenhoedje vanuit Lourdes en zij volgen het getijdengebed in enkele kerken in Parijs. … Je moet er natuurlijk genoeg Frans voor kennen. Op zondagmorgen krijg je op Duitsland II afwisselend een protestantse eredienst en een katholieke eucharistieviering. De Franse zender ANT2 heeft bijna de hele zondagvoormiddag een “paternoster” van godsdienstige uitzendingen in alle geuren en kleuren en op NEDERLAND 2 zingt heel het land protestants tot 10.20 u., waarna er een katholiek geloofsgesprek komt, dat de eucharistieviering van 10.30 u. inleidt. Die “mis” komt uit enkele vasten kerrken in alle Nederlandse bisdommen
Al deze mediabronnen doen het zonder subsidie van onze kerk, maar op de openbare omroep (VRT) steken de Belgische bisdommen zelf een tandje bij. Zij kunnen dus rekenen op de steun van onze omhalingen
Elke zondag en kerkelijke feestdag om 10.00 u. geeft Radio 1 een hoogmis vanuit het Vlaamse land. Ze hebben enkele vaste kerken, waar de apparatuur een stuk kan blijven staan, maar nu en dan gaan ze ook de boer op. Zij waren al een paar keer te gast in de kerk van St.-Amands.
Tweewekelijks op zondag om 10.00 u. kan je rekenen op een TV-mis via ÉÉN. De andere weken zijn de Franstalige katholieken aan de beurt, maar die draaien regelmatig het kraantje naar Frankrijk open.

KERK ZIJN IS MEER DAN VIEREN ALLEEN
De opbrengst van de omhaling moet echter méér zorg bieden. Zij dient voor:

WIE ZIJN DIE KERKELIJKE MEDIA

OKRA MET DE DEUREN OPEN OP 25 SEPTEMBER
Okra Holven, Larum en Ten Aard nodigen iedereen uit voor een fietstocht van ongeveer 25 km.
Langs het rustige parkoers is er animatie en wordt er gezorgd voor een natje en een droogje en dat aan een zacht prijsje. De activiteit staat open voor leden en niet-leden en is een aangename manier om kennis te maken. Bovendien is de deelname gratis.
Starten kan je naar keuze in één van de de parochiecentra van de drie trefpunten tussen 13.00 u. en 15.00 u.
Het einde is voorzien tegen 18.00 u. in het trefpunt waar je vertrokken bent. Wie niet aan fietsen toe is, kan gewoon langskomen om te supporteren en te keuvelen. Ten stelligste aan te raden en tot dan !!

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37

Externe Links