Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 37 - 12 september 2012

15 – 16 september : 24STE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zondag 16 september: St.-Cornelius (vereerd in Larum)
Vrijdag 21 september: H. apostel Matteüs.

"DE MENSENZOON MOET VEEL LIJDEN"
Een vraag aan ieder van ons: wie mag Jezus voor ons zijn: een profeet? Een mensenvriend? Een Godsgezant? Gods liefde voor elkeen maar vooral voor kleine mensen? De lijdende maar opgestane Heer? Vul zelf in vanuit eigen beleving en ervaring. Geef je aan Hem over en je zult leven vinden.
Uit het blauwe bijbeldoosje

18.00 u avondmis: Marie Verbist, War Verellen, Roza Van de Plas en Odile Verbist

08.00 u morgenmis

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS


met zijn allen naar Antwerpen!!!

SLOTGEBEUREN VAN KERK ONDER STROOM
Jullie weten het natuurlijk al. Bisdom Antwerpen bestaat (4)50 jaar. Het hele jaar  door zijn er activiteiten geweest die ons daarmee in contact brachten.

In Geel was dat niet anders. Heel wat mensen hebben deelgenomen aan de gespreksrondes van het Bisdom. Onze Bisschop Bonny, stelt in oktober zijn nieuwe beleidsnota voor - en wij konden daar allemaal aan meewerken via deze gesprekken. Er zijn PT's die de verschillende thema's besproken hebben, er zijn individuele mensen die hun mening doorgegeven hebben en er was in november vorig jaar de federale gespreksavond in de zaal van St.-Amands met een goede opkomst van geëngageerde Gelenaren.         

Nog even in herinnering brengen. We hebben die avond in verschillende groepen nagedacht over de volgende thema's (“sporen”):

Na de gespreksrondes werden er in het bisdom schrijfgroepen georganiseerd. Mensen die de koppen en de pennen bij elkaar staken om alle resultaten per thema te ordenen en in een werkbare tekst om te zetten. Die werden nog eens allemaal voorgelegd aan een grote groep actieve betrokkenen in de kerkgemeenschap. Zo werd de basis gelegd voor de beleidsvisie die in oktober zal verschijnen en die vooruit kijkt naar de periode 2012-2017.

Om een periode van hard werken en zoeken af te sluiten wordt er gefeest.

Het bisdom stelt een hele slotweek voor. Wanneer jij je aangesproken voelt kan je gerust aan deze activiteiten deelnemen.

Even een kijk in het programma :

Deze beleidsnota zal zeker ook voor onze federatie een leidraad worden. Wij maken mee de geloofsgemeenschap uit die vooruitkijkt naar wat komen gaat. Ook wij zullen inspelen op de veranderingen, vragen en eigenheden van deze tijd. 
En dan komen we aan ZONDAG 21 OKTOBER. Diocesane dag van Kerk onder stroom.
Op 21 oktober wordt een stroom van mensen bij elkaar gebracht in Antwerpen. Die dag zal in het teken staan van kerk onder stroom. De kerk van nu, van vandaag en morgen, een levende kerk. Die dag wordt een feest waarop we laten zien wie we zijn en waar we voor staan, hoe we samen bouwen aan de toekomst.
Elk dekenaat wordt in de binnenstad van Antwerpen onthaald . Van waar je ook komt, je bent er welkom. Voor de Zuiderkempen ( waar Geel toebehoort) is dat de St.-Carolus Boromeuskerk.
In de voormiddag is er op diverse plaatsen de mogelijkheid om deel te nemen aan de eucharistieviering. De eucharistieviering in je eigen parochie meemaken en dan naar Antwerpen vertrekken kan natuurlijk ook.
In de namiddag tussen 13.00 en 17.00 u. wordt een brede waaier aan activiteiten rond de vier pijlers van ons gelovig zijn (diaconie, verkondiging, gemeenschapsvorming en liturgie) aangeboden. Dat alles vindt plaats binnen een groot feestelijk gebeuren : zang, dansgroepen, wandelingen, rondleidingen, informatieve stands, inhoudelijke smaakmakers, gebed, enz..
Het aanbod is verspreid over diverse locaties in de binnenstad.
Vanaf 17.15 u. wordt iedereen verwacht op het Theaterplein waar om 18.00 u. de grote slothappening plaatsvindt met o.a. samenzang, muziek en dans, koorzang en natuurlijk een woord van de bisschop.
Er is gelegenheid tot ontmoeten bij een warme kom soep ( het is dan oktober)," bereid volgens ieders eigenheid in verbondenheid met elkaar".
Voor het gedetailleerde programma raadpleeg je best de brochure die half september verschijnt. Je vindt ze dan in alle kerken of online op www.kerkonderstroom.be en op Kerknet.
Wij hopen dat dit programma de Gelenaars ook aanspreekt. Samen, met andere gelovigen laten zien dat je er bent, dat je erbij hoort en er wil voor gaan is zeker een krachtig signaal. Wij mogen niet ontbreken op deze feestelijke diocesane dag!

Chris Geens

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36  

Externe Links