Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 35 - 29 augustus 2012

1 – 2  september :  22STE  ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 8 september: Maria geboorte

"GIJ LAAT HET GEBOD VAN GOD VAREN"
Omgaan met regels, het toepassen van wetten, levert mensen veel voordeel op. Verkeersregels bevorderen onze veiligheid. Elke godsdienst, elke kerk kent zijn regels en wetten. Ze bieden een kader om het leven van elke mens en van God te respecteren. Of niet? Mogen ze soms ook herbekeken worden in het licht van deze mens in deze nieuwe situatie nu? Of zeggen we vlug: “Zo is het altijd geweest”? Zowel de kerk als de maatschappij zijn uitgedaagd om moedig te bekijken of de bestaande regels en wetten het leven van mensen echt dienen. Hoe gaan wij om met mensen, die hun straf hebben uitgeboet ???
Uit het blauwe bijbeldoosje

18.00 u avondmis

08.00 u morgenmis

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

21 oktober: dag van kerk onder stroom

50 JAAR HEROPRICHTING VAN HET BISDOM ANTWERPEN

Op zondag 21 oktober 2012 brengt het bisdom Antwerpen een stroom van mensen samen in die grote stad en de christenen van de Kempen zullen het geweten hebben

Die dag vieren we op een bijzondere wijze ‘(4)50 jaar Bisdom Antwerpen, en we laten zien
waar we voor staan, hoe we samen bouwen aan de toekomst.

In het begin van dit jaar riep de bisschop zo veel mogelijk gelovigen samen rond elke kerktoren (of in elke federatie zoals hier bij ons). Hij vroeg zijn mensen advies rond allerlei knooppunten binnen het beleid van zijn bisdom, want zijn bisdom bestaat momenteel 50 jaar. Er was het oude bisdom Antwerpen, dat 452 jaar geleden is opgericht, maar dat verdwenen was in het gehaspel rond de Frans revolutie.

Alle adviezen, die uit al die honderden werkgroepen naar Antwerpen werden gestuurd, kwamen daar toe en werden grondig doorgelezen. Zij werden samengevat en zo voorgelegd aan de bisschop, die momenteel druk bezig is, om zijn visie erover neer te schrijven in een beleidsverklaring en op zaterdag 20 oktober zal hij deze tekst aan de pers en aan de gelovigen bekend maken …

Spannende dagen dus in onze “kerk van het bisdom Antwerpen”!
 

EN DE VOLGENDE DAG WORDT DAT GEVIERD

Iedereen uit het Bisdom Antwerpen is die dag te gast in de Antwerpse binnenstad. We
verwachten jong en oud, van dichtbij of veraf betrokken bij onze kerkgemeenschap.
Noteer 21 oktober alvast in je agenda.

Wij doen er alles aan, opdat die dag genoeg wagons aan de trein van 13.00 u. zullen hangen, om zo veel mogelijk mensen van Geel op een comfortabele manier in Antwerpen te krijgen.

Wij raden Gelenaars aan, om het feest nog thuis of in een Geelse kerk in te zetten (de TV-mis van 11.00 u. komt ook uit de Antwerpse kathedraal) en dan de trein van 13.01 u. te nemen naar Antwerpen.

Omdat er veel verschillende tarieven zijn, kijken wij nog wel na, hoeveel je rit gaat kosten …

In het Centraal station zullen wij opgewacht worden door mensen van onze parochies om geleid te worden naar de grote Carolus Borromeuskerk, waar ons dekenaat Zuiderkempen rendez-vous geeft. Zo zal elk dekenaat die dag zijn Antwerpse kerk hebben, maar iedereen is overal welkom. Verder loopt er een programma tot in de vooravond, waar wij later nog op terug komen, maar: HOU DIE NAMIDDAG VRIJ !!! Het loont de moeite.

Ook voor de terugkomst werken wij momenteel aan “versterkte treinen” naar de Kempen.

EUROPAFEESTEN

Ze zijn allemaal vertrokken. … Maar het zou niet mogen zijn dat wij dit zinnetje zouden vervolledigen met “zoals ze gekomen zijn”. Hopelijk dragen ze allemaal wat Geels enthousiasme mee. De gasten uit Italië, Polen, Ierland, Spanje, Duitsland, Oostenrijk, Roemenië, Portugal, Nederland en Frankrijk waren allen aanwezig op hun manier op onze Europafeesten. Er waren grote en kleine groepen, jongere en oudere groepen, folkloristische en burgerlijke groepen, groepen die lang bleven en die eens efkes langs kwamen, opvallende groepen en bijna onzichtbare. Ze hebben echter àlle onze feesten wat bijgebracht. Soms verstonden zij elkaar direct en soms had het wat voeten in de aarde. De één was al meegaander dan de ander, maar Geel stond op zijn kop en daar kon het overhete weer wel een domper op zetten, maar klein waren de feesten niet te krijgen.
Zoals altijd waren wij een beetje de kniesoor, die oog heeft voor details die mis lopen, risico’s die ánderen maar moeten nemen en voor onzekere factoren om het geheel te doen slagen. Toch doen wij altijd graag mee en zijn wij achteraf fier dat het geheel goed was en het wás goed. ’t Was zo een beetje als met ons marktplein … tot de opening was er overal wel een beetje kritiek, maar nu zijn wij er fier op.
Het kerkelijke deel van de Europafeesten was de Europamis, die zeer druk werd bijgewoond. De 100 stoelen extra, die de stad had laten aanrukken, waren zeker nodig en tegen het einde van de viering waren alle genodigden zeker aanwezig. Vele mensen waren gekomen om te kijken, te zingen, te bidden en mee te leven en iedereen heeft zijn beste beentje voorgezet, om er het beste van te maken.
Er zijn veel dankwoorden gesproken tot heel veel mensen en daar willen wij de onze bij leggen en om het met parafrase naar “iedereen beroemd” te zeggen: “IEDEREEN BEDANKT”

NOG één VIERING PER WEEKEND
In de maand september hervatten alle parochiale- en andere werkgroepen weer hun dagelijkse werking. Plannen worden aangesneden, nieuwe problemen worden aangepakt en wat nog onaf was, wordt weer opgenomen. Zo zullen in de komende donderdagen van september telkens de mensen samen komen die in de parochies instaan voor de voorbereiding op vormsel, eerste communie en doopsel. Telkens op een andere donderdag zullen zij uitkijken, hoe zijn volgend jaar gaan verder werken in een Geelse parochiefederatie met een nieuwe toekomst. Nu wij gaan werken met één federatie, waarin 12 parochies hun eigen rond SAMEN gaan spelen, zullen nieuwe mogelijkheden opkomen. De komst van de nieuwe pastoresploeg moet veel mogelijk maken en de inbreng van vele vrijwilligers zal noodzakelijk worden.
Vanaf Nieuwjaar zal er dan nog maar één viering per weekend zijn in iedere kerk. Daar wordt vanaf nu al naartoe gewerkt en zo zien wij, dat in deze tussenperiode het aantal vieringen nog wordt terug geschroefd. Kijk op blz 3 en je kan zien, dat volgende vieringen vanaf nu nog doorgaan en het volledige plan zal dus in wreking treden op 1 januari 2013.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34      

Externe Links