Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 26-27-28 - 27 juni 2012

30  juni – 15 juli :  13de – 15de ZONDAG DOOR HET JAAR
Vrijdag 21 juli: H. Laurentius, patroonheilige van Zammel

"JEZUS GAAT AL WELDOENDE ROND"
In de lezingen volgen wij Jezus op zijn tocht door Galilea. Hij onderricht de mensen, geneest hen naar lichaam en geest en organiseert zijn kleine groep apostelen. Die gaat hij op weg sturen als zijn “geliefde leerlingen”. Leerling zijn is op weg gaan, niet in het eigen kringetje blijven zitten. Wij hebben goed nieuws te brengen aan de wereld.
Durven wij vandaag nog over ons geloof verkondigen ? Getuigen ? Oproepen ? Uitnodigen ?
Uit het blauwe bijbeldoosje

18.00 u Zm Stanske Lievens

08.00 u. morgenmis

18.00 u Zm Gustaaf Lornoy, Gerarda Boeckx; Jgt August-Anna-Alfons Nevelsteen – Raels, Elise Verellen, Rita Vanspringel

08.00 u morgenmis

18.00 u Zm Louis Vangheel, Constantia Vermeulen, Louis Vissers, Lieve Gielen, Frans Dresselaers, Tinne Bastiaens en overleden familieleden

08.00 u morgenmis

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Op de dekenale preekstoel
Net zoals de vorige jaren nodigt het dekenaat Zuiderkempen ons elke dinsdagavond weer uit rond de preekstoel in Herentals, waar mensen gedurende een half uur mogen getuigen over hun geloof. Vroege gasten kunnen al vanaf 19.30 u. terecht in de Herentals “Bovenkerk”, de kerk van St.-Waldetrudis. Iedere avond bespeelt een Kempense virtuoos dan reeds het prachtige historische orgel, tot om 20.00 u. de gastspreker “de kansel betreedt”. Na een korte inleiding wordt de wekker geplaatst en krijgt de betrokkenen netjes een half uur om te antwoorden op de vraag: ”Wat betekent het voor mij, als ik zeg, ik ben christelijk gelovig?”
Ook dit jaar gaat het niet gewoontjes om “Janneke en Mieke” (als is er één Mieke bij) die het woord nemen. Er zijn 9 mensen bereid gevond om te komen. Nadat zij een half uur gesproken hebben, mag het publiek naar de nabij gelegen pastorijtuin gaan om er gratis een pintje te drinken. … een vrije bijdrage blijft natuurlijk welkom!!. Er is een ruime parking vlak naast de kerk, maar reken er niet te makkelijk over, want die is snel gevuld en dan wordt het wel een beetje stappen om de kerk te bereiken.

Wie komt er zoal ?

3 juli: MARC TIJSMANS
Marc is acteur, zanger en schrijver van jeugdboeken. Hij is natuurlijk het meest bekend als de jonge politieman tussen de oudere bende in “Flikken”. Hij noemde zich in het voorgesprek een gelukkig mens, omdat hij van ál zijn hobby’s zijn beroep heeft kunnen maken. Het nadeel is, dat hij nu geen hobbys meer heeft. … 

10 juli: SASKIA VAN DEN KIEBOOM
Zij is 32 en heeft gestudeerd en gewerkt in de wereld van kunst en theater, maar sinds 2 jaar studeert zij theologie aan de KU-Leuven en werkt zij voor de jongerenpastoraal van het bisdom Antwerpen. Op de preekstoel zal zij op een sprankelende en diepgaande manier vertellen over het christelijk geloof, dat een rode draad vormt in haar leven.

17 juli: MIEKE VAN HECKE
De grote madam van het katholiek onderwijs komt naar Herentals. Zij had er een hele loopbaan als juriste en huismoeder opzitten, toen ze in de politiek stapte. Daarna werd zij (in 2004) door de Vlaamse bisschoppen aangezocht om directeur te worden van het nationaal secretariaat van het katholiek onderwijs. Zij komt vertellen, hoe haar christelijke overtuiging steeds het findament vormde van haar engagement in de jeugdbeweging, de wereld van het gerecht, de politiek en het onderwijs

24 juli LIESBETH LENAERTS
Deze 34-jarige overkwam op haar 19 een ongeval op haar studentenkot en werd daardoor voor haar hele leven rolstoelafhankelijk. Deze handicap houdt haar echter niet tegen om te werken, zich keihard te engageren en zelfstandig te wonen. Vol humor zal zij op de preekstoel getuigen over haar geloof en ook over haar geworstel daarmee.
De daarop volgende dinsdagen komen in deze volgorde ook nog Lucia Janssen, Jeanne Devos, Martin Otten, Dorien Janssens en Jürgen Mettepenningen naar Herentals, maar over hen berichten wij wel tijdig in ons volgend nummer.

JUBELENDE JUBILERENDE PASTORES
Zoals wij vorige week al schreven, kunnen wij volgende week, 1 juli aansluiten bij de viering van 25 jaar priesterwijding van Jan Verheyden. De viering gaat door om 10.30 u. in de kerk van Elsum en zal opgeluisterd worden door een gelegenheidskoor, samengesteld uit koorleden van de vele parochies, waar Jan regelmatig komt.
In de parochie Elsum woont ook de rustende pastoor van Balen, Nand Kerckhofs, en die is op de zelfde dag 50 jaar gewijd. Ook Nand wordt in de viering betrokken en neemt deel aan de feestelijkheden. Hij werd in Balen-Rosselaar geboren in 1936 en werd in 1962 tot priester gewijd in de kathedraal van Antwerpen. Ook Jef Seuntjens en Jan Dekoninck waren toen wijdelingen.
De eerste plaats van onderpastoor Nand was Essen, waar hij haast de grens met Nederland moest gaan verdedigen, maar stilaan verdwenen grenzen en trok Kerckhofs achtereenvolgens naar Balen Wezel en Turnhout H.Hart. Overal verloor de onderpastoor een stukje van zijn hart. Hij vertrok met spijt, maar was even snel gewoon aan zijn nieuwe parochie. Daarna kwam dan de roep om pastoor te worden. Eerst trok Nand naar Mol Sluis en later moest het groter van de bisschop. Het werd Ekeren. De roep naar de Kempen bleef echter en Nand mocht naar Balen Hulsen “terug” komen … op voorwaarde, dat het daar niet zou bij blijven. Vanuit Hulsen kreeg hij er nog Olmen en Stotert bij tot hij in 2004 met pensioen in de Geelse Asterstraat kwam wonen. Wij zien en vieren Nand volgende week in Elsum.
Een week later viert Jef Seuntjens zijn gouden priesterjubileum om 10.30 u. in de kerk van St.-Dimpna. Die werd in 1936 geboren in Rijkevorsel. Hij werd onderpastoor bij de Steenbakkers in Boom en werd verplaatst naar Aartselaar. Daarna werd hij in 1977 benoemd tot pastoor van St.-Dimpna. Later vroeg de bisschop hem, om er nog de parochie Bel bij te nemen in 1998. Jef is sedert 2006 op pensioen, woont nog steeds in St.-Dimpna en bewijst nog regelmatig diensten aan de Geelse parochies.
Wie eerder dit jaar gevierd werd en met pensioen ging, is Jan Dekoninck. Hij was 13 jaar onderpastoor in de Rupelstreek (Schelle en Niel) en deed er daarna nog 13 jaar Noorderkempen bij als Pastoor in Rijkevorsel. Jan kwam in 1989 naar Geel, om er eerst pastoor te worden in Holven en Larum tegelijk. Later werd dit nog enkel Larum. Ook Jan woont en helpt nog in “zijn” Larum.
Alle jubilarissen … nog vele jaren in goede gezondheid! Wij houden van jullie.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25      

Externe Links