Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 25 - 20 juni 2012

23 – 24  juni :  GEBOORTE VAN JOHANNES DE DOPER
Vrijdag 29 juni: Hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus

"JOHANNES ZAL HIJ HETEN"
Vandaag vervallen de lezingen van de twaalfde zondag door het jaar. Deze laatste week van juni vieren wij enkele heiligen, die de bakens hebben uitgezet voor de kerk van Jezus. De liturgie heeft voor hen een eigen misformulier.
* Zondag 24 juni is er Johannes de Doper (“de voorloper” noemen de orthodoxe christenen hem). De man, die leefde met de grote opdracht:”De weg te banen voor Hem, die groter was dan hij”. Hij was ook de man die leefde in de woestijn, “gehuld in kemelharen kleren”.
* En 29 juni … de apostelen Petrus en Paulus, patroonheiligen van de diamantbewerkers, de sleutelmakers, de gevangenen en nog veel meer. Zij waren de dragers van de eerste groep apostelen, die Jezus’ boodschap hebben uitgedragen.
… “Uw boodschap dragen wij, O Heer, in de wereld wijd !!!” … Ja, W I J
Uit het blauwe bijbeldoosje

18.00 u. avondmis

08.00 u. morgenmis
 

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Pastoor Jan Verheyden jubileert
“Heel lang geleden in de verre Rupelstreek …” zo zou een mooi heimatliedje kunnen beginnen. Maar op 27 december 1950 (nog net op tijd, want een dag later, dát zou geen mooie verjaardag worden) werd in de Rupelstreek (in Reet) Jan Verheyden geboren. Dit werd zeker niet opgeschreven in de geschiedenisboeken van het Geelse gasthuismuseum, maar later zou het er toch wel een item kunnen worden, want die Jan Verheyden uit de steenbakkerstreek zou later de pastoor worden van een groot stuk van Geel en … wie weet.
Aanvankelijk volgde Jan de middelbare school ter plaatse en begon aan een beroepsloopbaan in de verzekeringswereld, doch “de Heer riep en Jan heeft geantwoord”. Jan was niet vlak na zijn Middelbare School naar het seminarie gestapt, en toen hij als “late roeping” aan zijn opleiding wilde beginnen, was hij nog te jong. Jan had een zeer vroege late roeping maar voltooide in 1987 op 37-jarige leeftijd zijn opleiding aan het CPRL het Centrum voor Priesteropleiding op Rijpere Leeftijd. Op dat ogenblik had hij al een stage achter de rug bij pastoor Fons Houtmeyers in de parochie Elsum en werd hij aanstonds benoemd als medepastoor in de parochie Holven bij Rik Aegten.
Zo heeft Jan de stiel geleerd in Geel en van het begin af was hij ook nauw betrokken bij de pastoraal van het MPI in Oosterlo.
Na 7 jaar Holven kwam de oude liefde voor Elsum weer naar boven, toen pastoor Onsea daar de parochie verliet. Jan werd daarmee de vierde pastoor van Elsum. Ze kenden hem nog in Elsum, maar ze keken toch raar op, toen de voorzitter van de kerkfabriek (Jos Leysen) in zijn welkomstwoord vermeldde, dat Jan ook al recht had op … kindergeld. Domingos was in ons land aanbeland vanuit het verre Afrika en kon op Jan rekenen als adoptievader. Later zou er nog wel heel wat gezinsuitbreiding bij komen, want ook Amador kwam mee in de familie. Beiden zorgde voor nageslacht en ook het aantal parochies groeide aan. 4 parochies: Ten Aard in 1997, Bel en St.-Dimpna in 2006. Twee zonen, twee schoondochters en drie kleinkinderen. De laatste tijd haalde Jan dan ook nog regelmatig de krantenbladzijden met de vermelding, dat hij binnenkort wel de enige pastoor in actieve dienst zou kunnen zijn voor alle parochies van Geel, tenzij de bisschop versterking zou sturen.
Zondag 1 juli is het dan zo ver. Dan zal het 25 jaar geleden zijn, dat Jan tot priester werd gewijd en dat zilveren priesterjubileum gaan wij vieren. Wij doen dat samen met zijn familie, met zijn parochies, zijn parochianen en allen die hem dierbaar zijn in de mis van 10.30 u. in de kerk van Elsum. Iedereen is welkom. En ’t is van harte !!! Tot dan.

OKRA GAAT DE SPORTIEVE TOER OP
Donderdag 5 juli
treffen de OKRA-afdelingen van Geel elkaar in St.-Amands. Alle OKRA-afdelingen van de streek zijn uitgenodigd in ploegen van 6 spelers tegen 13.15 u. in het p.c. voor verdere afspraken. De volksspelen beginnen om 13.30u. Ook supporters zijn welkom en ze kunnen hun afdeling zowel fiancieel als metterdaad steunen. Ja, de “gepensioneerden”, de “ouderen”, de “derde leeftijd” toont zich aan zijn sportieve kant. Tijdens de pauzes kan men genieten van een natje en/of een droogje aan democratische prijzen. We hebben alvast ‘mooi weer’ besteld, breng je goed humeur mee, dan wordt het vast een gezellige, sportieve namiddag. Zorg dat je erbij bent.!!!

WELKOM BIJ DE VRIENDEN VAN MARIA
De Vrienden van Maria komen samen in de kerk van O.L.Vrouw te Vosselaar  op zondag 24 juni te 14.00 u..
We bidden eerst een rozenhoedje.
Om 14.45 u. vieren we Eucharistie, die we afsluiten met een Aanbidding. Ondertussen is er biechtgelegenheid.
Om 16.15 u. getuigt Eric Fourneau over hoe hij door Jezus geraakt werd te Medugorje en hoe hij dit nu probeert te beleven.
Omstreeks 17.00 u. sluiten we de namiddag af met een gezellige babbel bij een drankje en een koekje. Meer info bij Jos Weyns 014/61 88 47.

parochieblad op vakantie
Tijdens de maand juli verschijnt er slechts één parochieblad en ook daarvoor moet de drukkerij haar tijd kunnen nemen. Teksten zijn vandaag reeds vertrokken naar de drukkerij voor een driewekennummer : “26-27-28”, dat verschijnt op 27 juni. Met alle nieuws voor 30 juni tot 20 juli. Wij zullen dus “kort van stof” moeten zijn.

wielerwedstrijd en zondagviering
Volgende zondag op 24 juni gaat het Belgisch kampioenschap wielrennen door in Geel. Daarom kunnen de zondagvieringen in sommige kerken niet doorgaan. Gelieve daar rekening mee te houden. Het hele centrum is op dat ogenblik moeilijk door te komen. Renners en rensters volgen elkaar op. De eerste koers begint om 08.00 u. en de laatste eindigt iets voor het nieuws op de TV …
Daarom werd besloten, om niet te raken aan de zaterdagvieringen en ook niet aan de zondagvieringen in de kerken buiten het parcours. Op volgende plaatsen is er dus géén zondagsviering op 24 juni:

Sorry mensen, ook de TV geeft vieringen op zondagvoormiddag. Het hoeft niet altijd Samson & Gert te zijn…

invullen en berekenen van belastingsbrieven
De belastingbrievenploeg van het ACW toert momenteel weer door onze stad. Veel mensen zijn tevreden. Als je niet of moeilijk overweg kan met “het lottoformulier van financiën”, bekijk dan even de onderstaande kalender en rep je vanaf 19.00 u naar de betreffende parochiezaal. Neem je belastingaangifteformulier mee, vergeet niet je papieren over jaarinkomen, kinderbijslag, ziekenfondsbijdrage, beroepskosten, kinderopvang, giften, energiebesparing en al wat mogelijk aftrekbaar is. Breng vooral je afrekening van vorig jaar mee, want daarop staan heel wat gegevens, die nergens anders voor herhaling te vinden zijn. De ploeg is groot genoeg, om je vlot verder te helpen. Als je wil, berekenen ze zelfs de kosten of baten, die de staat je binnenkort zal bieden en je bent ervan af.

Gratis. Belangeloos en gemakkelijk !!!!

Volg je mee de “tour van Geel” ???

En wil je tussendoor nog wat weten over deze dienst, bel dan met  Rony Van Hemelen op 014 58 96 39

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24        

Externe Links