Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 24 - 13 juni 2012

16 – 17  juni :  ELFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Donderdag 21 juni: H. Aloysius Gonzaga, patroon van de studerende jeugd en ons “instituut”

"HET RIJK IS ALS EEN MOSTERDZAAD"
Steeds weer vertelt Jezus over het Rijk Gods, dat zichtbaar is in het gewone leven. God is de boer die zijn land bezaait, er verder niets meer aan kan doen, maar leeft van het vertrouwen dat het wel wat worden zal. God geeft de moed nooit op met ons mensen. Hij zegt eigenlijk: “Het wordt wel wat met jou, het wordt wel wat met ons”!
Uit het blauwe bijbeldoosje

18.00 u. avondmis

08.00 u. morgenmis
 

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

DAG VAN DE OPEN KERKEN
De kranten van maandag 4 juni meldden dat er 35.000 bezoekers werden geteld over een 500 tal kerken, die meededen aan open kerkendag. Dat is dus een gemiddelde van 70. In Geel zijn er natuurlijk de twee klassiekers: St.-Dimpna en St.-Amands en daar lag het gemiddelde aantal bezoekers zeker boven die 70. Toch koesteren wij dit jaar zeer speciaal de parochie Bel, die iets te vieren had. Hier hadden ze iets voor “oog en oor”, want de kerk van Bel werkt voor het ogenblik aan … “zijn orgels(s)”
In Bel kwamen bijna 500 bezoekers door de open deur van de kerk. Van een succes gesproken! Ook al regende het buiten, binnen bruiste de kerk van een gezellige drukte. Er stond dan ook veel op het programma van deze warme  “kerk op mensenmaat”, met een toren die geschiedenis heeft geschreven. Welkom in de herberg voor vleermuizen, bij de klokken met een oorlogsverleden, voor de archieven die werden bovengehaald uit het stof van de toren en uit de kluizen van het Geels Archief. Die laatste waren uitgezocht, vertaald en verteld door Belse gidsen op zoek naar de schone maar ook kleine kantjes van gelovigen en pastoors, met uitleg over quatertemperdagen, petjoenkelen, volle aflaten enz.
Welkom bij de prachtige gewaden en kunstschatten, stokoude missalen en diploma’s van plechtige communie.
Eén van de blikvangers was het splinternieuwe koororgel. De oude gerestaureerde pijpen vulden de gewelven met een kleur van hemelse volle klanken zoals nooit tevoren. Maar weldra komt er nog meer van dat. Einde juni worden de laatste loodjes gelegd en in september verwachten we op het doksaal het oude Bremser orgel. Een startschot is gegeven voor een nieuw hoofdstuk, met mooie liturgie en concerten.

GEELSE PRIESTERS JUBILEREN
Wij zullen er uiteraard nog op terugkomen, maar drie priesters van Geel vieren binnenkort hun gouden priesterjubileum … en daar komt nog een zilverke bovenop.
Op 8 juli 1962 werden de eerste priesters van het bisdom Antwerpen gewijd door Mgr. Daem en daar was er ene bij van Balen, ene van Mol en ene van Rijkevorsel. Die van Balen werd pastoor in Balen maar kwam na zijn pensioen in Elsum wonen, die van Mol werd pastoor in Larum en werd daar zopas uitgebreid gevierd voor zijn pensioen en die van Rijkevorsel werd pastoor op St.-Dimpna en woont daar nog …
Namen noemen ??? Nand Kerckhofs, Jan Dekoninck en Jef Seuntjens.
En bij al dat gejubel hangt Jan Verheyden (pastoor voor half Geel) ook zijn zilveren jubileumkarretje aan. U hoort er nog van.

OKRA GAAT DE SPORTIEVE TOER OP
Donderdag 5 juli treffen de OKRA-afdelingen van Geel elkaar in St.-Amands. Die afdeling staat dit jaar in voor de Organisatie van de volksspelen voor heel Geel. Zij hebben plaats aan het p.c. St.-Amands. Er wordt deelgenomen in ploegen van 6 spelers die verwacht worden tegen 13.15 u. in het p.c. voor verdere afspraken. De volksspelen beginnen om 13.30u. We rekenen op vele supporters. Tijdens de pauzes kan men genieten van een natje en/of een droogje aan democratische prijzen. We hebben alvast ‘mooi weer’ besteld, breng je goed humeur mee, dan wordt het vast een gezellige, sportieve namiddag. Zorg dat je erbij bent.!!!

WELKOM BIJ DE VRIENDEN VAN MARIA
De Vrienden van Maria komen dit jaar weer samen in de kerk van O.L.Vrouw te Vosselaar  (Remi Lensplein ), op zondag 24 juni te 14.00 u..
We bidden eerst een rozenhoedje.
Om 14.45 u. vieren we Eucharistie, die we afsluiten met een Aanbidding. Ondertussen is er biechtgelegenheid.
Om 16.15 u. getuigt Eric Fourneau over hoe hij door Jezus geraakt werd te Medugorje en hoe hij dit nu probeert te beleven.
Omstreeks 17.00 u. sluiten we de namiddag af met een gezellige babbel bij een drankje en een koekje. Meer info bij Jos Weyns 014/61 88 47.

parochieblad op vakantie
Met dit nummer 24 in de 24ste administratieve week van het burgerlijk jaar wordt het krabbelen naar de vakantie toe. Examens, vakantie plannen en nog veel meer. Ook voor het parochieblad !!!
Wij bereiden ons voor op de vakantieregeling. Tijdens de maand juli verschijnt er slechts één parochieblad en ook daarvoor moet de drukkerij haar tijd kunnen nemen. Teksten moeten lang vooraf binnenkomen en de parochiale medewerkers moeten er ook nog aan uit kunnen !!!
Toch even ons aller geheugen steunen:

wielerwedstrijd en zondagviering
Op 24 juni gaat het Belgisch kampioenschap wielrennen door in Geel. Het hele centrum is op dat ogenblik moeilijk door te komen. Renners en rensters volgen elkaar op. De eerste koers begint om 08.00 u. en de laatste eindigt iets voor het nieuws op de TV …
Daarom werd besloten, om niet te raken aan de zaterdagvieringen en ook niet aan de zondagvieringen in de kerken buiten het parcours. Op volgende plaatsen is er dus géén zondagsviering op 24 juni:

Sorry mensen, zet je desnoods voor je TV, want voor de koers geven ze daar ook een eucharistieviering.

invullen en berekenen van belastingsbrieven
De belastingbrievenploeg van het ACW toert momenteel weer door onze stad. Veel mensen zijn tevreden. Als je niet of moeilijk overweg kan met “het lottoformulier van financiën”, bekijk dan even de onderstaande kalender en rep je vanaf 19.00 u naar de betreffende parochiezaal. Neem je belastingaangifteformulier mee, vergeet niet je papieren over jaarinkomen, kinderbijslag, ziekenfondsbijdrage, beroepskosten, kinderopvang, giften, energiebesparing en al wat mogelijk aftrekbaar is. Breng vooral je afrekening van vorig jaar mee, want daarop staan heel wat gegevens, die nergens anders voor herhaling te vinden zijn. De ploeg is groot genoeg, om je vlot verder te helpen. Als je wil, berekenen ze zelfs de kosten of baten, die de staat je binnenkort zal bieden en je bent ervan af.

Gratis. Belangeloos en gemakkelijk !!!!

Volg je mee de “tour van Geel” ???

En wil je tussendoor nog wat weten over deze dienst, bel dan met  Rony Van Hemelen op 014 58 96 39

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23

Externe Links