Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 20 - 16 mei 2012

19 – 20  mei :  ZEVENDE PAASZONDAG
22 mei: Heilige Rita, patrones in uitzichtloze situaties.
26 mei: Heilige Filippus Neri

"DAT ZIJ ÉÉN MOGEN ZIJN ZOALS WIJ"
Tussen Hemelvaart en Pinksteren kunnen we ons ‘verweesd’ achtergelaten voelen, maar met Pinksteren neemt God opnieuw zijn intrek onder de mensen. Niet in één mens, zoals christenen van Jezus belijden, maar in de gemeenschap van Jezus’ volge1ingen. Toen en nu is het een gemeenschap van mensen die volkomen verschillende levens leiden. Maar zij zijn één in de liefde en gunnen elkaar het beste. Zo blijven zij verbonden met God.
Uit het blauwe bijbeldoosje

08.00 u. Morgenmis

11.00u. Eerste Communiemis

18.00 u. Jgt Jos Geukens, fam. Geukens-Janssens

08.00 u. Zm Louis Vangheel, Constantia Vermeulen, Louis Vissers, Lieve Gielen, Theodoor Vangheel, Maria Verachtert, Petrus Vermeulen, Dimpna Leysen
 

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

De Kempen trekt op bedevaart

BEAURAING 2012 
Eiken jubileum: 80 jaar bedevaart naar OLV met het Gouden Hart.
Beste vrienden van Geel
Ook dit jaar start er weer vanuit onze stad een gebedstocht naar het heiligdom te Beauraing.
Reeds 80 jaar onafgebroken na de miraculeuze genezing van juffrouw Maria Van Laer uit Turnhout, gaan wij Onze Lieve Vrouw danken voor haar voorspraak. De bedevaart heeft plaats op 4 juli en we vertrekken met de autobus op de parking aan de kerk van Elsum. Het uur van vertrek zal later worden meegedeeld. Prijs 20,- euro.
Zin om mee te gaan? neem dan contact op met Annie en Jef tel. 014 59 31 30.
Hopelijk hebben we ook dit jaar weer een volle bus met bedevaarders vanuit Geel.
Te Beauraing zal er een eucharistieviering zijn om 11.00 u. in concelebratie met al de aanwezige priesters. In de namiddag is er een mariale wake en daarna de zegening met het Allerheiligste Sacrament. De bedevaarders krijgen in de bus een mooie uitgave van het rozenkransgebed in boekformaat, geïllustreerd met foto’s. Hopelijk mogen wij ook jou op deze bedevaart begroeten.

SPONSORTOCHT VAN HET SINT-ALOYSIUSINSTITUUT
Het Sint-Aloysiusinstituut hield op de laatste dag voor de paasvakantie haar traditionele sponsortocht. De leerkrachten en leerlingen stapten ongeveer 8,6 km in en rond Geel. Ze werden gesponsord door hun ouders en grootouders. De organisatie was opnieuw in handen van de werkgroep pastoraal van de school. Op vrijdagmiddag, mochten de mensen van Cunina, het project van oud-leerkracht Marie-Claire Claes en  Broederlijk Delen mooie bedragen komen ophalen. Voor Broederlijk Delen was er 3865 Euro. Voor Cunina was er 3.863 Euro. Voor Malie Juice was er 1.355 Euro.

bedevaart naar broeder isidoor
Tweede Pinksterdag is een dag van “goed weer”. Daarom trekken heel wat mensen die dag naar Scherpenheuvel. Zie maar naar de parochie Ten Aard. Maar het kan ook anders. Reeds jaren trekken mensen van Winkelomheide op die dag met de bus naar het graf van Broeder Isidoor in Kortrijk. Deze Vlaamse zalige van de twintigste eeuw is voor veel mensen uit onze streek een toevlucht. De broeder, die jarenlang ten dienste stond van de kloostergemeenschap en de gemeenschap er rond, trekt ieder jaar veel bedevaarders naar zijn graf.
De mensen van Winkelomheide, die de bedevaart jaarlijks organiseren, stellen dit jaar hun bus mee ter beschikking aan alle Gelenaren. Het is immers voor velen een deugddoende ervaring. Dit jaar valt tweede Pinksterdag op 28 mei.
Wie wil meegaan  kan inschrijven bij Wiza Mertens, Kemeldijk 24 op  014 58 17 88. Prijs voor de bus: 16,- euro. Een aanrader.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19        

Externe Links