Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 19 - 9 mei 2012

12 – 13 mei : ZESDE PAASZONDAG

12 mei heilige Pancratius, eersteijsheilige
13 mei heilige Servatius, tweede ijsheilige
14 mei heilige Bonifatius, derde ijsheilige
15 mei Heiligen Dimpna en Gerebernus, Geelse heiligen
17 mei ons heer hemelvaart

"DAT MIJN EN UW VREUGDE VOLKOMEN WORDT"

Op weg gaan en blijvende vrucht dragen. Twee opdrachten die in het teken van de liefde staan bij Johannes. Wordt onze liefde gekleurd door op weg te gaan en steeds nieuwe horizonten te verkennen ? Of blijven we bij wat ons vertrouwd is! En welke vruchten draagt onze liefde ?

Uit het blauwe bijbeldoosje

18.00 u. Zm Fons Taels

08.00 u. Zm Wim Lembrechts
 

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

GEEL VIERT ZIJN HEILIGEN
Volgende week dinsdag viert Geel zijn heiligen. Alle pastores, die te maken hebben of hadden met de pastoraal in Geel zijn uitgenodigd, om voor te gaan in de geconcelebreerde eucharistieviering van 10.00 u.
Het is een oude traditie, dat op het HOOGfeest van St.-Dimpna alle Gelenaren worden uitgenodigd, om samen Dimpna en Gerebernus te vieren. Zij zullen er dit jaar ook weer zijn. De viering wordt voorgegaan door Jan Verheyden, pastoor van de parochie St.-Dimpna, die een steeds groter deel van onze bevolking tot zijn parochianen kan rekenen.
De feestrede (of noem het de preek) zal gehouden worden door Pater Clem Bellinckx, Norbertijn van Averbode en erepastoor van Oevel. Clem is een échte Gelenaar en zal ons zeker vertellen over de band die hij heeft met Geel, zijn bevolking en zijn heiligen.
Mogen wij er ook veel volk verwelkomen ?
Dinsdag 15 mei om 10.00 u. in de kerk van St.-Dimpna: GEELSE MIS VOOR GEELSE HEILIGEN EN GEELSE MENSEN.

ZESDE GELOOFSDAG IN POSTEL
Op zaterdag 2 juni organiseert het gastenkwartier van de abdij van Postel voor jong en oud een geloofsdag rond het thema “Credo! Ik geloof in heilige katholieke Kerk; de gemeenschap van de heiligen; de vergiffenis van de zonden.” Pater Benny Berrens, gastenpater en novicenmeester van de Norbertijnenabdij, zal deze dag begeleiden.
Kostprijs bedraagt 20,- euro, (middagmaal inbegrepen)
Deze dagen zijn dus bestemd voor al wie zijn geloof wil verdiepen én voor al wie meer wil weten wat Rooms-katholieken nu werkelijk geloven.

VRIENDEN VAN MEDJUGORJE
De vrienden van Medjugorje verwachten toch wel belangrijk bezoek. In Medjugorje in het vroegere Joegoslavië beleven enkele mensen nog steeds verschijningen van Maria en één van de “zieners” komt in juni naar België.
Op zondag 17 juni viert de Gebedsgroep van Winterslag haar 25-jarig bestaan in aanwezigheid van ziener Ivan Dragicevic en van pater Petar Ljubicic van Medjugorje zelf. Ivan zal een getuigenis afleggen en de Verschijning van Onze Lieve Vrouw ontvangen.
De vrienden van Medjugorje hopen, dat die dag in Genk ook een plaats zal zijn “waar de Hemel de aarde raakt”.
Wie meer inlichtingen wil, kan die bekomen op 03 23 55 09 bij de vrienden

KERKEN ONBEREIKBAAR OP 24 JUNI
De meeste Gelenaren zullen al wel door hebben, dat op zondag 24 juni het centrum van Geel op zijn kop zal staan. Die dag gaan er twee kampioenschappen van België voor wielrenners door. Reeds om 08.00 u. start de eerste koers (voor de vrouwen) en om 12.00 u. wordt het startschot gegeven voor de beroepsrenners (“elites met contract” heet dat tegenwoordig).
Omdat de kerken van St.-Amands, Elsum en St.-Dimpna binnen de omloop liggen, zijn ze die dag zo goed als onbereikbaar. Daarom zullen er in deze drie parochies die dag geen zondagsvieringen doorgaan.
Voor de mensen, die die dag een misintentie hebben aangevraagd, wordt zo goed mogelijk gezorgd.
De zaterdagvieringen en de weekendvieringen in de andere parochies gaan gewoon door.
Het zorgt voor enig ongemak, maar alles moet zijn plaats kunnen krijgen.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18

Externe Links