Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 17 - 25 april 2012

28 – 29 april : VIERDE PAASZONDAG
28 april: Heilige Grignion de Montfort
29 april: Heilige Catharina van Siëna
1 mei: H. ‘Jozef, arbeider’
3 mei: apostelen Filippus en Jacobus (‘de mindere’)

"DE GOEDE HERDER GEEFT ZIJN LEVEN"

“Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij”.
Deze woorden zeggen iets over de relatie van God met de mensen.
Het is een verbondsrelatie.
Dit evangelie daagt ons uit om stil te staan bij onze relatie met God.
Kunnen wij … durven wij ons toevertrouwen aan God?
Wat helpt ons daarbij?
En wat staat ons in de weg?
Een uitnodiging om hier over na te denken of er samen over te spreken.
Uit het blauwe bijbeldoosje

18.00 u. avondmis

08.00 u. morgenmis
 

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

ROEPINGENZONDAG
29 april geldt in de wereldkerk dit jaar als “roepingenzondag”. Het is paus Benedictus zelf, die ons oproept om te bidden voor roepingen. Zeker de kerk in Vlaanderen is bezorgd om roepingen. Elk christen is natuurlijk geroepen door God en God heeft mensen nodig: ieder op zijn plaats.
Tijdens roepingenzondag gaat het echter specifiek om roepingen tot dienst in de kerk … zeker niet meer zo actueel als in de vorige eeuw … Onze kerk heeft priesters nodig.
Wij bidden voor roepingen onder ons, wij bidden voor roepingen in onze kerk.
De brochure “hemel en aarde bewegen” is te bestellen bij Filip Hacour, Herestraat 51, 3000 Leuven of op roepingen@kerknet.be 
Zijn wij niet allen leden van de “kudde van de Heer” onder de leiding van de “Goede Herder” ???

DE NATUUR IN !!!
Op zaterdag 5 mei wordt u om 14.00 u. aan de Kleppende Klipper (Waterstraat 53 in Mol) verwacht. Daar wacht Jef Sas, conservator van natuurreservaat De Maat en expert in libellen, u op. Hij leidt een 2,5 uur durende wandeling door hooilanden, loofbossen, droge en vochtige heide, moerasbossen, langs vennen en ondiepe vijvers met brede rietkragen. Samen gaan we ook op zoek naar Noorse fjordenpaarden, Schotse hooglandrunderen, blauwborstjes, ijsvogels, wespendieven, moeraswolfsklauw, zonnedauw en blaasjeskruid.
De deelnameprijs bedraagt 2,- euro. Dat bedrag mag ter plaatse betaald worden. Vooraf inschrijven is niet nodig.

DEKENALE ZANGAVOND
Het dekenaat Zuiderkempen heeft dit jaar weer een heel muziekprogramma opgezet voor heel onze regio. Zangkoren worden er graag verwelkomd, maar iedereen, die eens graag zingt of inspiratie wil opdoen voor allerlei vieringen, die is welkom.
De avond gaat door op donderdag 24 mei om 20.00 u. in de kerk van de Molekens in Herentals, Olmenlaan 8.
Vind jij het ook belangrijk dat zinvolle en goedklinkende liederen worden gezongen? Ben je op zoek naar zulke goede liederen? Willen jullie eens andere liederen dan deze die je al jaren zingt? Dan is deze muzikale vormingsavond iets voor jou!
Gedurende twee uur neemt Jos Bielen ons mee langs een heleboel tips We verkennen ZINGT JUBILATE en staan stil bij de problemen die bij sommige liederen opduiken. Dit is een vormingsavond waarbij er - uiteraard - ook gezongen wordt, zodat je een aantal liederen rijker bent als je terug naar huis gaat.
Ieder is welkom!  Inschrijven vooraf is niet nodig.

OPEN DEUR KOGEKA-SCHOLEN
Op zondag 29 april zijn alle KOGEKA-scholen open. Traditioneel zullen er op het Sint-Jozefinstituut aan de Technische Schoolstraat 52 vanaf 10.00 u. in de voormiddag al tal van activiteiten zijn. Ook ’t Peperstraatje (ingang via Peperstraat 39 of via de Pas) is al open vanaf 11.00 u. Het Sint-Maria-Instituut aan de Pas en het Sancta Maria Instituut van Kasterlee (Mgr. Heylenstraat 37) doen mee vanaf 13.00 u. Het Sint-Aloysiusinstituut houdt een inschrijvingsdag voor zesde leerjaren vanaf 13.00 u. U kan er binnen via de poort aan de Diestseweg of het Schuttershof. Voor het eerst is iedereen ook welkom in het Sint-Dimpnacollege in de Gasthuisstraat vanaf 13.00 u. Daar worden rondleidingen georganiseerd voor toekomstige nieuwkomers in de tweede en derde graad ASO. De open deur eindigt op het Sint-Dimpnacollege om 16.00 u. In alle andere scholen wordt er afgesloten om 17.00 u.
Op www.kogeka.be verneemt u er meer over

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16    

Externe Links