Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 16 - 18 april 2012

21 – 22 april : DERDE PAASZONDAG
25 april: Marcus, evangelist (dit feest was vroeger aanleiding tot een “kruisprocessie door de velden).
"ZO MOET CHRISTUS LIJDEN EN VERRIJZEN"
Heer, soms ontsnapt me wel eens een zucht, als ik teksten uit de bijbel begin te lezen. De taal en de sfeer zijn zo anders dan onze taal en cultuur van vandaag. Ik begrijp er niet veel van. Leer me toch door te zetten en de bijbel te blijven vastpakken. Maak ook mijn verstand, maar vooral mijn hart, ontvankelijk voor uw boodschap.
Uit het blauwe bijbeldoosje

18.00 u. avondmis

08.00 u. morgenmis
 

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

LENTE- EN COMMUNIEFEESTEN
Met dit nummer van ons parochieblad zijn wij dan aangekomen in de tijd van de feestelijke vieringen. In elke parochie gaan dit jaar nog vieringen door voor de eerste communie en voor het vormsel. Er zijn uitzonderingen en wij hopen dat die niet de regel hoeven te worden. De diensten van het bisdom hebben het weer klaar gespeeld, dat elke parochie, die erom vroeg, een vormheer op bezoek krijgt. Andermaal komen twee dekens, twee abten, een bisschoppelijk vicaris, een inspecteur en een échte bisschop naar Geel, om onze 12-jarigen te vormen. Dit getuigt van de waardering, die onze kerkgemeenschap hecht aan het vormsel: het sacrament van de volledige waardering als volwassen christen.
Een waardig “tussensacrament” vormt daarbij de eerste communie, waarbij de kinderen (meestal van het tweede leerjaar) nadat ze al enkele maanden godsdienstles volgden in de school, voor het eerst mogen meedoen aan de volledige viering van de eucharistie.
Aan deze twee “lente-vieringen” – aanleiding tot heel wat kleding- en horecanijverheid – doen in onze parochies nog steeds een groot deel van de jongeren mee. Wij mogen dan wel zeer sterk de waardering van de kerkgemeenschap voelen, maar wij mogen zeker niet voorbij gaan aan die tientallen en tientallen leerkrachten en catechisten, die deze vieringen mee dragen. Ieder jaar wordt het in de parochies moeilijker, om mensen te vinden, die met onze communicanten en vormelingen op weg willen gaan, maar de meeste mensen, die erin gestapt zijn, kijken toch op een jaar van waardering terug.
PROFICIAT aan alle communicanten en vormelingen
DANK aan alle catechisten, leerkrachten en ouders
VEEL MOED aan allen, die volgend jaar weer een andere groep op sleeptouw nemen
Het federatieteam

OPEN DEUR KOGEKA-SCHOLEN
Op zondag 29 april zijn alle KOGEKA-scholen open. Traditioneel zullen er op het Sint-Jozefinstituut aan de Technische Schoolstraat 52 vanaf 10.00 u. in de voormiddag al tal van activiteiten zijn. Ook ’t Peperstraatje (ingang via Peperstraat 39 of via de Pas) is al open vanaf 11.00 u. Het Sint-Maria-Instituut aan de Pas en het Sancta Maria Instituut van Kasterlee (Mgr. Heylenstraat 37) doen mee vanaf 13.00 u. Het Sint-Aloysiusinstituut houdt een inschrijvingsdag voor zesde leerjaren vanaf 13.00 u. U kan er binnen via de poort aan de Diestseweg of het Schuttershof. Voor het eerst is iedereen ook welkom in het Sint-Dimpnacollege in de Gasthuisstraat vanaf 13.00 u. Daar worden rondleidingen georganiseerd voor toekomstige nieuwkomers in de tweede en derde graad ASO. De open deur eindigt op het Sint-Dimpnacollege om 16.00 u. In alle andere scholen wordt er afgesloten om 17.00 u.
Op www.kogeka.be verneemt u er meer over

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15      

Externe Links