Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 15 - 11 april 2012

14 – 15  april :  BELOKEN PASEN
18 april: Abt Idesbald van Ter Duinen (1090) patroon van de vissers.
"JEZUS VERSCHIJNT AAN ZIJN APOSTELEN"
Verrezen en nabije Heer, Gij komt ons tegemoet, dwars door onze beslotenheid heen. Breek door al ons duister. Maak u kenbaar in ons bestaan. Dat wij u herkennen mogen in elk getekend leven, en wij kunnen zeggen: Onze Heer, onze God !
Amen! Ja, amen!
Uit het blauwe bijbeldoosje

18.00 u. avondmis
18.00 u. Zm Jul Dams, Remi Dams, Josephina Bens, Karel Bens en Mathilde Molenberghs; Zm Jules Vermeulen en Josephina Bens

08.00 u. morgenmis
 

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

PASEN EN DAN ???
Wij waren 40 dagen op weg naar Pasen. Palmtakken werden gewijd. Nieuwe olie, vuur en licht werden in onze kerken gewijd met het oog op die grote Pasen. Maar Pasen in ons leven, onze persoonlijke Pasen, daar leven wij allemaal naartoe.
Toch zal Pasen blijven duren, blijven komen en blijven sputteren in het leven van ieder van ons. Elke gelovige heeft in zijn leven heel wat Goede Vrijdagen, maar gelukkig ook heel wat (Palm)zondagen. Wij proberen kerk te zijn in 2012.
Een federatieteam met mensen uit heel Geel komt maandelijks samen om te kijken, hoe wij moeten aankijken tegen de priester-arme kerk van de toekomst. Er zijn al woorden gevallen als “zondagkerk”. Er wordt uitgekeken naar “kleine gelovige gemeenschappen”. Het gaat om samen vieren, dat wij met Jezus willen meegaan met alle goeie en slechte momenten. Parochies willen mensen nabij zijn en dat moet kunnen, ook wanneer er weinig priesters zijn.
Deze hechte groep gelooft in de zaak en is niet bezig met het verkopen van kerken. Er wordt daar niet gepraat over toekomstige moskeeën en zeker het sluiten van kerken is daar niet aan de orde. Dit laatste zijn onderwerpen, waar wij regelmatig op de meest onmogelijke momenten mee worden geconfronteerd. Over deze onderwerpen heeft men het op andere plaatsen.
Pasen is verrijzenis en verrijzenis kan je alleen maar vieren als er hoop is. Hopen jullie mee ?

BROEDERLIJK DELEN IN HET O.P.Z.
Iedere week wordt er in de kapel van het OPZ eucharistie gevierd. Ook daar volgen de bezoekers het kerkelijk jaar mee op en ook daar wilden ze BROEDERLIJK DELEN.
Aalmoezenier? Jos Op de Beeck kon 350,- euro overmaken aan de vastenorganisatie.
En wij kunnen daar zeer dankbaar om zijn.

SPAGHETTI-DAG CHIRO KRINGEL
Chiro Kringel Elsum nodigt alle lekkerbekken uit op hun beroemde spaghettidag. Vanaf 12.00 u tot 18.00 u is iedereen welkom in de parochiezaal van Elsum. De meisjes en jongens van de Chiro zullen hun beste kookkunsten bovenhalen om jullie culinair te verwennen. Inschrijven vooraf hoeft niet. Iedereen is welkom!

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14        

Externe Links