Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 14 - 4 april 2012

7 – 8  april :  HOOGFEEST VAN PASEN
9 april: Paasmaandag
"JEZUS LEEFT"
Deze handelingen had de geliefde leerling van Jezus al gesteld: op weg gaan, snel lopen, vooruit rennen, bij het graf komen, het graf binnengaan. Nu komt daar bij: zien en geloven. Blijkbaar is verrijzenisgeloof het resultaat van een heel proces. Aan ons om in gang te schieten.
Uit het blauwe bijbeldoosje

08.00 u. morgenmis Zm Maria Vanuytven
11.00 u. gezinsviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Vieringen met Pasen
Het is altijd een heel avontuur, om veel cijfers te publiceren in het parochieblad. De “verantwoordelijke” voor het verzamelen van die dingen heeft toch wel een speciale band met cijfers, getallen en uren en daardoor loopt het soms mis. Twee weken gelden publiceerden wij een schema van de goede week en vorige week werd dit verfijnd. Herhaling siert de mens en doet zijn fouten soms verge(v)ten …

Hier het overzicht:

Witte Donderdag 5 april 19.00 u.
Gedachtenis van het Laatste Avondmaal en de doodstrijd van Jezus voor alle parochies van Geel in de Kerk van Ten Aard. Voor deze viering zijn alle zangkoren mee uitgenodigd. Het St.-Hubertuskoor verzorgt de viering muzikaal. Iedereen welkom

Goede Vrijdag 6 april 19.00 u.
Gedachtenis van het lijden en de dood van Jezus voor alle parochies van Geel in de kerk van Winkelomheide. Alle zangkoren zijn uitgenodigd door het zangkoor van de H.Hartparochie. Iedereen welkom.

Stille Zaterdag 7 april

Paaszondag 8 april

EEN ZALIG PAASFEEST
In de winkels, de scholen, de rusthuizen en veel andere openbare plaatsen zijn de paaseieren en dito –hazen, -konijnen, -kuikens en ander (on)gedierte al enkele weken aanwezig.
De lente doet zijn best. Die harde winteropstoot van februari is HELEMAAL vergeten. Wij herleven !!! Jezus leeft !!! Ook in ons hart is er plaats voor nieuw leven. Nieuw HERleven en nieuw BEleven. Moge dit ook kunnen samen gaan met vergeven, MEEleven en DOORleven met allen, die met ons op weg zijn in onze kerken, onze parochies, onze dorpen, onze scholen, onze huizen en onze verenigingen!

vieringen vormsel
Ook voor de lijst van vormselvieringen liet de opmaak ons voor twee weken in de steek. Mensen lazen soms van onder naar boven of van boven naar onder. Wij proberen een beetje ruimte te scheppen om duidelijk te zijn

EERSTE COMMUNIEVIERINGEN
Wie zeer benieuwd is naar die datums, kan die reeds vinden op blz. 4 van het parochieblad. Op de uren komen wij in een volgend nummer terug. Wij kunnen het ook vandaag al niet laten, om die vele mensen te danken, die zich in ons parochies inzetten, om in een priester-arme kerk zoals wij die steeds meer kennen, toch deze vieringen mogelijk te maken.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13

Externe Links