Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 13 - 28 maart 2012

31 maart – 1 april: PALMZONDAG
Aansluitend vieren wij de Goede Week

"PASSIEVERHAAL VOLGENS MARCUS"
Heer Jezus, u hebt uzelf gegeven in brood en in wijn. U hebt gevraagd u zo te herdenken. Daarom vieren wij de eucharistie en bidden we: Wees aanwezig in ons midden en beziet ons met uw Geest, dat wij uw woorden spreken, dat ook wij breken en delen, dat wij vandaag voor mens en wereld ook uw lichaam mogen worden.
Uit het blauwe bijbeldoosje

18.00 u. avondmis
18.00 u. Zm Jeanne Boeckx, Erna Geudens, Frans Dens; Zm Melanie Dams, Alfons Peeters, Eddy Helsen

08.00 u. morgenmis

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

PALMZONDAG IN GEEL
Hoe “klaar” zal de markt zijn op Palmzondag? Heel Geel praat erover. Veel mensen zullen het wel écht weten, maar nog meer zeggen, dat ze het weten !!! Het doet er voor ons niet toe, of de tegels nu werkelijk glad worden, of de Lunaparken niet te zwaar zijn, of er voorlopig asfalt moet zijn of wat dan ook. Op de markt gaat Palmenmarkt door en voor de parochies … Het is zondag Palmzondag en dat in héél Geel. In alle kerken worden palmtakken gewijd tijdens de weekendvieringen en wij gaan dan op maar Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en het hoogfeest van Pasen.
In álle parochies is gewerkt aan mooie vieringen en wij mogen blij zijn, dat er zo veel aan gewerkt is.
Dank aan alle medewerkers overal!

woensdag 4 april 19.00 u.
Boeteviering voor alle parochies van Geel in de kerk van St.-Dimpna. Deze viering wordt mee verzorgd door het zangkoor. Iedereen welkom

Witte Donderdag 5 april 19.00 u.
Gedachtenis van het Laatste Avondmaal en de doodstrijd van Jezus voor alle parochies van Geel in de Kerk van Ten Aard. Voor deze viering zijn alle zangkoren mee uitgenodigd. Het St.-Hubertuskoor verzorgt de viering muzikaal. Iedereen welkom

Goede Vrijdag 6 april 19.00 u.
Gedachtenis van het lijden en de dood van Jezus voor alle parochies van Geel in de kerk van Winkelomheide. Alle zangkoren zijn uitgenodigd door het zangkoor van de H.Hartparochie. Iedereen welkom.

Stille Zaterdag 7 april

Paaszondag 8 april

OPENKLASDAG KLEUTERSCHOOL
Dinsdag 27 maart zet de kleuterschool van Kompas vanaf 10.40u. haar deuren open tot aan de middagpauze! Ouders kunnen dan even deelnemen aan het schoolgebeuren voor onze allerkleinsten, informatie krijgen én ook ter plaatse inschrijven voor na het paasverlof. Onze kleuterschool kan je bereiken langs drie toegangen: op de Pas langs het gangetje naast de KBC of met de wagen langs de ING-, op de Diestseweg langs de Nonnengang én langs de grote parking aan het zwemdok langs de Fehrenbachstraat..U bent welgekomen!!

ZOEKERTJE VOOR DE OPEN KERKEN
Op 3 en 9 juni staan de deuren van de historische kerken weer open voor het grote publiek. De kerk van Bel wil er nog een schepje bij doen en toont kunstschatten,  liturgische gewaden, het nieuwe orgel, bezoek aan de toren, oude archieven …   Er valt heel wat te zien en te beleven. Later meer hierover.
De plaatselijke kerkraad is op zoek, vooral bij de mensen van Bel, naar oude foto’s die een beeld geven van hoe het kerkelijke leven er uit zag in het verleden. Processie, eerste en plechtige communie, jubileum, overlijden … Al wat enigszins gelinkt kan worden aan de kerk is meer dan welkom.
Heb je die dingen op zolder liggen of in een diepe schuif, graag een seintje aan iemand van de kerkfabriek: Jef Vangenechten, Vic Verwimp, Annick Van Opstal, Mieke Grieten, Paul De Beuckeleer. Bel gerust  014 /72 02 85 of mail paul.debeuckeleer@telenet.be.
Uiteraard zorgen we ervoor dat uw fotoke uw eigendom blijft.

PAASCONCERT IN POSTEL
Volgende zondag, Palmzondag is het al Pasen in Postel. De parochie organiseert er een mooi paasconcert voor jong en oud!
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de pastoor op 0496 50 12 55

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12  

Externe Links