Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 12 - 21 maart 2012

24 – 25 maart : VIJFDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD
26 maart: Maria Boodschap
"ALS DE GRAANKORREL IN DE AARDE STERFT"

Zijn leven geven, sterven uit liefde voor de mensen, om de komst van Gods Rijk: die weg ging Jezus. Het is de weg van allen die in zijn spoor gaan. Ook uw weg ten leven !
Uit het blauwe bijbeldoosje

18.00 u. avondmis
Zm Hilda Heylen, Anna Dierckx, Staf Heylen

08.00 u. morgenmis

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Op weg naar Pasen
Wij zijn al een heel stuk op weg naar Pasen. Vorige zondag was het reeds HALFVASTEN en voor Geel komt Palmenmarkt alweer veel dichter. Gaat de markt klaar zijn ??? Lees de gazetten !!!
Voor de liturgische vieringen van de Goede Week en Pasen zit je dan wél in het juiste blad te lezen en wij willen toch toelichten, hoe ver wij staan, want de laatste tijd moeten wij regelmatig “passen en meten” om de vieringen zo normaal mogelijk te laten doorgaan. Het federatieteam groeit ondertussen naar een hechte groep, die zich voorgenomen heeft, om tegen juni te kunnen werken aan definitieve schema’s en plannen.

VORMSELVIERINGEN IN GEEL

Na Pasen komt er dan de tijd aan van de vormselvieringen. Ook hier een overzicht.

INFOAVONDEN IN ST.-ALOYSIUS
In het Sint-Aloysiusinstituut worden op dinsdag 20 maart en woensdag 21 maart infoavonden georganiseerd voor ouders en leerlingen van het zesde leerjaar van het basisonderwijs. Er wordt telkens gestart om 19. 00 u. en het einde is voorzien om 21.00 u. Er is een aangepast programma voor ouders en leerlingen. De infoavonden worden jaarlijks sterk op prijs gesteld door de bezoekers.  Ingang via de poort aan de Diestseweg en het Schuttershof. Parkeergelegenheid op de speelplaats. Wie de infoavonden om één of andere reden moet missen, kan nog altijd terecht in de school tijdens de jaarlijkse inschrijvingsdag (opendeur) op zondag 29 april van 13.00 u. tot 17.00 u.

PRIESTER POPPE IN POSTEL
Van vrijdag 20 tot zondag 22 april organiseert de abdij van Postel een gezinsweekend rond het thema. "Hoe vurige christenen worden? Het leven en de spiritualiteit van de zalige priester Poppe"
Pater
Benny Berrens, novicemeester en gastenpater van de abdij van Postel, zal deze dag begeleiden. Het wordt een dag van gebed en ontmoeting, geloofsverdieping en gesprek.
Er is catechese en opvang voor de kinderen voorzien. Iedereen mag deelnemen, men hoeft niet in gezinsverband te komen.
Meer inlichtingen bij pater Benny, Abdijlaan 16, 2400 Mol,  014/37.81.21 

EN PALMENMARKT KOMT ERAAN
volkstuinen-lobelia 
geeft op woensdag 28 maart van 13.30  tot 15.30 u. een les kinderbloemschikken voor kinderen van 7 tot 14 jaar met als thema Pasen Alles gaat door in het parochiecentrum van St.-Amands, waar met Palmenmarkt ook de bloemententoonstelling zal doorgaan.
U kan inschrijven tot 25 maart aan 5,- euro per kind, te storten op rekening BE75 7330 1374 7051 met vermelding van naam en leeftijd van het kind. Meer info bij Lizette op  014 58 72 36 of nelly.matheve@telenet.be
De bloemschiktentoonstelling zelf is geopend op 31 maart en 1 april van 10.00 tot 18.00 u. Inkom gratis. Meer info op het zelfde telefoonnummer of volkstuinen.geel@skynet.be

KWB restaurant St.-Amands
Zoals het Lunapark en het smoutebollenkraam, zo innig is ook het KWB-restaurant van St.-Amands met Palmenmarkt verbonden. Met zeer velen zullen wij weer staan aanschuiven bij het overheerlijke buffet in de zaal van St.-Amands. Toch hopen de mannen, dat de wachtrij niet te lang zal zijn. Daarom werd al enkele jaren besloten om in twee ‘shiften’ op te dienen. De vroege eters zijn welkom tussen 11.30 en 13.00 u. en van 14.00 tot 15.30 u. is er een volledig nieuwe beurt. Alle voorraden worden opgefrist en het wordt weer even gezellig. Dit jaar is er zelfs een aanmoedigingsaanbieding voorzien. Wie met een groep van 6 personen inschrijft voor het namiddaggedeelte, krijgt de eerste fles wijn gratis. Info en inschrijven bij Rudy Belmans, 014 58 39 44. Van harte aanbevolen. 

Expo Ziekenzorg
De ziekenzorgkern van St.-Amands-Elsum slaat ondertussen ook weer klassiek haar tenten op in de zaal van het college. Zowel zaterdag als zondag staan zij paraat met hetgeen de grootste tombola van Geel kan genoemd worden en bovendien vergasten zij ons op lekkere wafels en goede … pintjes.

Als je onderweg bent op Palmenmarkt en je zoekt een stoel om te zitten? … naar ’t college !!!

Donderdag 29 maart 2012:"Voordracht OKRA Academie regio Kempen te Westerlo"
“Erven, schenken en successieplanning” door Dhr Luc De Koning
Of we het nu willen of niet, met erfrecht en successie krijgen we allen vroeg of laat te maken. En denk er aan, de fiscus erft altijd mee. Men kan het deel van de fiscus op een wettelijke manier beperken. Alleen, men moet er tijdig aan denken en ook handelen. De centjes, waar we een gans leven voor gewerkt hebben, willen we in eerste instantie voorbehouden aan onze naaste familie. Op een begrijpelijke en objectieve manier zal Luc De Koning vanuit zijn ervaring klaarheid brengen en helpen om het geld daar te krijgen waar jij het wil met degelijk en correct juridisch advies. Iedereen van harte welkom!
Locatie: Zaal " 't Rietje " Verlorenkost 22 te Westerlo (Centrum)
Deelnameprijs: 6 euro - 4 euro (OKRA-leden)
Aanvangsuur: 14u (tot 16u30)

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11    

Externe Links