Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 11 - 14 maart 2012

17 – 18 maart : VIERDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD
19 maart: St.-Jozef, patroonheilige van België, de werkmens, de schrijnwerkers en van Holven.
"DE MENSENZOON, OMHOOG GEHEVEN"
God heeft ons lief!
Hij heeft ons lief nog voor we dat maar vermoeden.
Hij heeft ons zo lief dat Hij ons zijn enige Zoon geeft.
Kunnen wij deze diepe liefdesdaad beantwoorden?
Kunnen wij zijn liefde beantwoorden met geloof,
Kunnen wij aan zijn liefde handen en voeten geven naar onze medemensen toe.
Uit het blauwe bijbeldoosje

18.00 u. avondmis
Zm Louis Vangheel, Constantia Vermeulen, Louis Vissers, Lieve Gielen, Frans Dresselaers, Tinne Bastiaens en overleden familieleden

08.00 u. morgenmis

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Zusterhof in feest
Het weekend van 23 - 25 maart is ’t feest om Hadschot. Na de vele werken en veel over en weergeloop is rusthuis (WZC) Zusterhof gereed. De bisschop en de minister komen en daarna is er opendeurdag voor iedereen. De werken hebben lang genoeg geduurd en ’t loont de moeite !
Het totaal vernieuwd en uitgebreid woonzorgcentrum heeft stevige wortels in Geel. De bewoners weten nog wanneer het er kwam, maar voor veel Gelenaren is ’t alsof het er steeds geweest is.
In 1973 bouwden de zusters Annonciaden van Huldenberg hier een rusthuis voor hun zusters die  na een lange loopbaan van toewijding en inzet in onderwijs of jeugdzorg hier op rust konden gaan. Het werd een uitgebreid klooster met verschillende groepen, dat de zusters een mooie oude dag bezorgde.
Vanaf 1998 werd het rusthuis stelselmatig open gesteld niet-zusters en in 2001 werd een fusie opgestart met het rusthuis O.L.V. van de Gasthuiszusters Augustinessen in de Kollegestraat. Toch verblijven er nu nog steeds enkele zusters Annonciaden en enkele zusters van het Heilig Graf tussen de bewoners.
Eerst moest er een nieuw gebouw komen in de Gerststraat en daarna zijn er nu reeds plannen voor nieuwbouw in de Pastoor Van Neylenstraat. In mei 2010 verhuisden de bewoners van de Gerststraat (onder wie 17 zusters annonciaden) naar het eerste bouwdeel. Op 18 oktober verhuisden ook de bewoners van het rusthuis O.L.Vrouw naar het centrale woonzorgcentrum Zusterhof in de Gerststraat... Vanaf april 2012 wordt het rusthuis en het vroegere moederhuis O.L.Vrouw in de Kollegestraat afgebroken. Begin 2014 opent op deze plaats het tweede woonzorgcentrum zijn deuren.
Woon- en zorgcentrum zal zo zijn masterplan voltooien. “De 133 nieuwe woongelegenheden hebben een eigentijdse invulling gekregen. Kleinschalig wonen en huiselijkheid worden twee sleutelbegrippen.”  zei ons algemeen directeur Ludo Gielis. Een complex met een dagcentrum voor vijftien senioren, een kortverblijf voor vijf senioren, veertig serviceflats en 45 zorgflats. Het kan tellen.
Wij wensen de raad van bestuur, personeel, directie én bewoners het allerbeste toe in hun mooie nieuwe omgeving in de Gerststraat.
Vrijdag 23 maart is er de officiële opening met bisschop Bonny en Vlaams minister Van Deurzen. Het weekend erna mag iedereen komen kennis maken met het hele complex. Het is er Opendeurdag.

eerste communie in geel 
De laatste tijd komen er in de parochies reeds vragen binnen voor de vieringen van vormsel- en communievieringen voor 2012 en 2013. Daarover willen wij enerzijds mensen gerust stellen en anderzijds mensen om geduld vragen.
Voor de komende maanden zullen de vieringen van de eerste communicanten en de vormelingen doorgaan zoals ze steeds zijn doorgegaan. In iedere parochie zijn de voorbereidingen bezig en de datums liggen vast.
Volgende week brengen wij een schema van de vormselvieringen en de vormheren. De datums liggen ook al vast voor 2013 maar daar komen wij tegen Pasen nog eens op terug.
De vieringen van de eerste communie zullen dit jaar doorgaan zoals gepland. Ook daar willen wij onze beloftes nakomen, maar er zijn nog wel mogelijk veranderingen op til voor 2013. Daarom hebben wij aan de parochies gevraagd, om de inschrijvingen en de planningen voor het werkjaar 2012 – 2013 uit te stellen tot in het groot verlof. Wij houden U zo snel mogelijk op de hoogte.
Marcel De Vries

NIEUW BIJ KREATIEF GEEL
De mensen van Kreatief Geel wensen hun cursusaanbod te verruimen en zijn op zoek naar vrijwilligers die hun talenkennis willen doorgeven aan anderen.
Ken je goed een andere taal en heb je 2- uurtjes vrije tijd per week? Dan zijn ze op zoek naar jou. Er wordt vooral uitgekeken naar vrijwilligers voor cursussen Franse Conversatie, Duits voor beginners, Spaans voor beginners, Pools voor beginners enz…
Wil je je talenkennis doorgeven aan anderen in een aangename, ongedwongen sfeer, dan ben je bij vzw Kreatief Geel aan het juiste adres.
Zij zorgen voor de nodige ondersteuning, vorming en omkadering.
Interesse of meer informatie 014 56 05 95 of  kreatief.geel@skynet.be of www.vzwkreatief.be
Zij hopen op uw seintje!

GEELSE PROEVERTJES
Geelse proevertjes’: dat is het thema van de Nacht van de Geschiedenis op dinsdag 20 maart. Davidsfonds Geel geeft dan rendez-vous vanaf 20.00 u. in het Wijnhuis (Stationsstraat 56) met een assortiment drankjes en hapjes, overgoten met een historische saus. Zij worden ondersteund door de zorgen van het Geelse Zeuntcomité.
Wat u zoal mag verwachten: zeuntpaté met witloofsalade, zeuntbrood, zeuntkaas, koffiebrood, een Geels hartje, een Geels Dimpke, een Geels witteke, koffie ‘De Maan’…! Uiteraard hoort daar ook telkens wat boeiende uitleg bij en u kan tevens kennismaken met de artisanale koffiebranderij. Inschrijven voor deze activiteit (graag voor 19 maart) kan op  014 / 58 29 64 (Paul Heylen) of via heylenpaul@skynet.be.
De deelnemingsprijs bedraagt 17 euro (15 euro voor Davidsfondsleden). Dat bedrag mag overgeschreven worden op BE84 7875 3307 3159 van Davidsfonds Geel.

HET CREDO VAN POSTEL
Op zaterdag 14 april organiseert het gastenkwartier van de abdij van Postel voor jong en oud een geloofsdag rond het thema “Credo! Ik geloof in de heilige Geest.” Abt Frederic Testaert zal deze dag begeleiden.
Dit is de vijfde van zeven geloofsdagen die door gaan op het Kontaktcentrum van de abdij van Postel. Kostprijs: 20,- euro, middagmaal inbegrepen. Indien u geïnteresseerd bent, neem dan gerust contact op met Pater Benny Berrens, tel. 0496 50 12 55 of  gastenkwartier@abdijpostel.be.

1.000 MAAL DANK
Aan die vele mensen, die vrijdag 3 maart hun hart en hun geldbeugel openden voor de koffiestops van Broederlijk Delen, die alom in Geel doorgingen.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10      

Externe Links