Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 10 - 7 maart 2012

10 – 11 maart:  DERDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD
"JEZUS DRIJFT DE KOOPLIEDEN UIT DE TEMPEL"
Jezus haalt zonder pardon, en met een brutaliteit die wij al snel als crimineel zouden bestempelen, de gangbare manier van doen overhoop. Laten wij ons ook overhoop halen door Jezus’ woord en handelen?
Of lezen we de verhalen liever zo als zouden ze enkel over anderen gaan?
Of halen we er enkel de meer ‘vriendelijke’ passages uit?
Uit het blauwe bijbeldoosje

18.00 u. avondmis

08.00 u. morgenmis

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Op zoek naar tekens van God … in Geel … (6)
SPOREN VAN GOD …. VOOR MENSEN DIE OOK VOORUIT DURVEN KIJKEN EN NIET ALLEEN IN DE ACHTERUITKIJKSPIEGEL
In vele Vlaamse dorpen staat de kerk nog steeds in het midden, vaak alleen urbanistisch, want velen houden al lang de kerk niet meer in het midden van het leven. Hoewel de ontkerkelijking nooit zo groot is geweest, is het aantal kerkelijk geëngageerden nog altijd talrijk. In een normale parochie zijn er ongeveer 30 à 40 mensen die van de Kerk het middelpunt van hun bewogenheid hebben gemaakt. In deze priesterarme tijd zijn er nog altijd jonge mensen die zich aangetrokken voelen om priester te worden. Ze worden echter zeldzaam en daarom vallen ze op.

Ook in Geel vinden we een kandidaat priester, Nick Hannes,  een jonge man van 20, die zijn eerste jaar voorbereiding en studie achter zich heeft. Hij volgde Sociale technische wetenschappen in het atheneum van Geel. Dat is nu niet direct de opleiding waarvan je zou verwachten dat daar een priesterroeping zou uit bloeien.      

Op 16-jarige leeftijd ging Nick met zijn ouders eens mee naar het Mariabedevaartsoord Medgugorje. Medgugorje is een bergdorp in het zuiden van Bosnië-Herzegovina. Daar werd er in een voordracht gesproken over priesterschap en “het priester zijn”. Nick werd  op slag sterk aangesproken door de vraag: “is dat niets voor u?”   Als hij aan zijn eigen toekomst dacht  zag hij tot dan toe twee richtingen: kok  of verpleger. Nu worstelde hij met die  andere mogelijke keuze: priester worden. Op de avond van 9 juli 2007, bij het beeld van de verrezen Heer, antwoordde hij voor zichzelf met een overtuigde “ja” op de vroegere vraag naar het priesterschap. Over deze beslissing zegt hij:”Ik voelde een grote vreugde”.  Na dat inwendige “ja” ging hij op zoek naar bevestiging van zijn keuze. Hij verbleef een weekend in het klooster “Moeder van de vrede” in Gistel om na te denken, te bidden en met de kloosterlingen te praten. Zo deed hij ook bij de groep van Tibériade. Daar volgde hij het kerstkamp met een 80-tal jongeren (waar ook Sarah uit Geel aanwezig was. Sarah is op 4 oktober 2011 in Tibériade ingetreden.) Ook hier volgde hij de liturgische diensten en hoorde hij geloofsgetuigenissen van broeders en zusters. Thuis ging hij in gesprek met plaatselijke priesters met de vraag: “Wat is uw verhaal? “  

Intussen zat hij in het laatste atheneumjaar. Van hem werd een beroepsoriënterende stage gevraagd. Deze moest gebeuren ergens in de stad Geel. Nick koos voor een week parochiewerk in de parochie St.-Amands. Het was de eerste maal dat zulk een keuze in deze school werd gemaakt. De reacties in de school waren positief en negatief. Nieuwsgierig stelden vele leerlingen vragen over God, parochie, Kerk en priesters en moedigden Nick aan in zijn keuze.

Anderen zegden met een zekere minachting: “Ga jij studeren om pedofiel te worden?” Nick was al lange tijd actief in de St.-Amandsparochie als misdienaar en werkte daar ook mee in de jongerenpastoraal:”Het Sot”. In zijn stageweek nam hij deel aan het pastoraal bezig zijn van de toenmalige pastoor Bart Rombouts. Die week, dat bezig zijn  met God en mensen, in vreugde en verdriet deed zijn besluit om priester te worden nog versterken. De priesteropleiding voor de Vlaamse bisdommen is gezamenlijk in Leuven. Op dit ogenblik studeren daar 7 seminaristen. Een priesterweekend op het seminarie in Leuven was een goede instap om daar de priesteropleiding te beginnen. Daar werden toen 5 toekomstige seminaristen opgevangen door  4 begeleiders. Dat gaf de optimale gelegenheid om die jonge mensen, vol vragen en onzekerheid, op weg te helpen. Nick kijkt  dankbaar en tevreden terug op zijn eerste jaar voorbereiding en is zijn tweede jaar filosofie ingegaan met lessen als metafysica, wijsgerige stromingen en wijsgerige antropologie. Hij maakt nu en dan kennis met de theologische faculteit te Leuven als voorbereiding op zijn volgende jaren theologie. Hij weet zich gedragen door vele mensen. Hij voelt zich dankbaar om al wat hij zomaar aan kansen heeft gekregen en ontvangen. Maar vooral dankt hij God voor zijn steeds aanwezig zijn. Bij Hem vindt hij de zin van zijn leven.

Er wacht Nick nog een lange weg. De volledige opleiding bestaat uit 2 jaren filosofie, 3 jaren theologie en 2 jaren stage onder begeleiding.
God is nog altijd roepende. Ik sta aan de deur en klop. Als je mijn stem hoort en de deur open maakt zal ik binnen komen en met je maaltijd houden, lezen we bij Johannes. Mensen die in God geloven beseffen dat ze rond de Heer moeten samenkomen om vandaar uit aan caritas te doen. Nick, jij zegt: “ ik ben allen dankbaar die voor mij bidden”. Moge ons gebed en onze steun jou een hart onder riem steken of nog beter: we laten je niet zomaar alleen op je eigen riemen drijven.
J.S.

VZW KREATIEF GEEL
Op donderdag, 26 april organiseert vzw Kreatief Geel een begeleid bezoek aan het wijnkasteel van Genoelselderen en een vrije dag naar Tongeren. Deze reis staat open voor iedereen, die zich in de groep goed voelt: Stationsplein 4, 014 56 05 95 of kreatief.geel@skynet.be of www.vzwkreatief.be

TEN AARD VERLICHT ZEGT  ‘HARTELIJK BEDANKT’
Op 25 februari was Ten Aard op zijn best: sprookjesachtig mooi verlicht, veel goed gezelschap, prachtig weer …
Honderden bezoekers zijn komen genieten van  de gevarieerde attracties en de lekkere hapjes en drankjes die op de wandelroutes te vinden waren. Het vuurwerk sloot de avond mooi af!
Dit alles werd mogelijk door de bijdrage van de sponsors en de onmisbare inzet van de tientallen vrijwilligers die zich op allerhande manieren hebben ingezet, om van deze avond een succes te maken. Duizendmaal dank !

PANNENKOEKENDAG!!
KVG, de Geelse Katholieke vereniging voor gehandicapten pakt volgende week uit. Zij zet zich het hele jaar door in voor haar leden en heeft natuurlijk nu en dan steun nodig van buiten af, want koken, knutselen, reizen, geschenken … het kost allemaal veel geld.
En zeg nu zelf, wat smaakt er heelijker dan een lekkere PANNENKOEK ?
Zin in lekkere pannenkoeken of croque-monsieurs?  Kom dan op zondag 18 maart naar de grote  PANNENKOEKENDAG in het Parochiecentrum van Ten Aard, in de Vaartstraat .
Wij bakken van 14.00 tot 18.00 u.  Alvast bedankt namens Katholieke Vereniging Gehandicapten Geel

ZONDAG 18 MAART: 08.30 U KERKELIJK ONTBIJT IN ZAMMEL
In Zammel houden ze van een vroegmis en ze houden er ook van een gezamenlijk ontbijt.
Ten voordele van Broederlijk Delen wordt de kerk er op 18 maart omgebouwd tot een gezellige ontbijtruimte.
Om 08.30 u. gaat de gewone zondagse eucharistieviering door. Die zal zeker meer naar koffie dan naar wierook geuren, maar aansluitend gaan dan de broodzakken over en treedt de ploeg in actie.
Smakelijk ! Van harte aanbevolen!

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09        

Externe Links