Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 7 - 15 februari 2012

11 –12 februari:  ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR
18 februari: H. Bernadette Soubirous (van Lourdes)
"JEZUS REINIGT EEN MELAATSE"
Jezus wist dat hij door zijn uitgestoken hand regelrecht in aanvaring kwam met de schriftgeleerden en de Farizeeën. Maar de concrete vraag om hulp was voor Hem belangrijker dan de kille wet. Hij raakte de melaalse aan, stel je voor !!! Zoiets doe je niet. Maar Jezus kon niet anders. En wij ? Zijn wij bereid om de hand uit te steken naar mensen die uit de boot vallen: ouderen, zieken, armen of eenzamen, vluchtelingen en asielzoekers, aids-lijders of drugsverslaafden? Durven wij onze handen ‘vuil’ maken ?
Uit het blauwe bijbeldoosje

18.00 u. Jgt Germaine Verachtert; Linda Taels; Gust en Ludo Nevelsteen; Wim Verherstraeten

08.00 u. morgenmis

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

22 februari is Aswoensdag
Midden in de barre winter schrijven wij reeds een woord over het begin van de Vastentijd, de 40-dagentijd.
Van Aswoensdag tot Pasen viert de kerk altijd een sterke tijd. In de Islam is er de Ramadan en zowat iedereen in Vlaanderen hoort wel, wanneer die begint en eindigt, want die sterke tijd heeft voor de mensen van die godsdienst een duidelijk profiel met duidelijke voorschriften en zeker niet van de minste!
Onze voorbereidingstijd op Pasen is een tijd van “bewust leven”, waar vroeger duidelijk een eetgewoonte tegenover stond. Vijftig jaar geleden durfde de Vlaamse kerk die eetgewoonte koppelen aan ontwikkelingshulp: BROEDERLIJK DELEN. Wij kunnen fier zijn op die draai in ons vasten en wij mogen er fier op blijven, want bewust-leven en bewust-leven-voor-anderen kan alleen maar ons leven sieren.
Op 22 februari nodigen wij alle mensen van Geel uit, om de vasten te beginnen. Een oud symbool is een askruisje en ook daarvoor willen wij groot en klein uitnodigen, gekoppeld aan de bewustmaking van de campagne Broederlijk Delen.
Gedurende de dag worden wij in de verschillende parochies uitgenodigd, om een askruisje te komen halen en die vieringen zijn vooral bedoeld, voor de mensen, die “niet meer al te mobiel” zijn, want een échte vastenstart kunnen wij meemaken in de Kerk van St.-Amands om 19.00 u. Met zo veel mogelijk mensen uit alle parochies wordt de palm van palmzondag 2011 verbrand en worden wij getekend met een askruisje.
Daarna worden wij verwacht in de zaal van St.-Amands, waar wij – bij een glaasje van de wereldwinkel – worden vergast op de campagnefilm van Broederlijk Delen, waar het dit jaar gaat over onze betrokkenheid bij het eerlijk gebruik van Grondstoffen wereldwijd. Wij luisteren er ook naar een verhaal uit Gutemala, want Mieke Cleymans is daar geweest en zij komt er ons over vertellen.
Van harte welkom, want wij weten uit ondervinding dat deze avonden ieder jaar zeer interessant zijn.
Aswoensdag 19.00 u. in de kerk van St.-Amands: aswoensdagviering!
Aswoensdag 20.00 u. in de zaal van St.-Amands: Avond Broederlijk Delen!
Een aanrader.

WAT MET VERDRIET NA EEN RELATIEBREUK?
Maandag 5 maart 2012 van 19.00  tot 21.00 u. komt de groep “Na scherven toch weer geluk?” weer samen. Iedereen die geconfronteerd wordt of werd met een relatiebreuk is er van harte welkom.
Uit ervaring weten we dat het deugddoend kan zijn om beluisterd te worden door mensen die hetzelfde meemaken of meemaakten. Dan zijn er weinig woorden nodig om te weten hoe het voelt en wat je allemaal moet doormaken. Indien je belangstelling hebt, kom dan gerust naar deze bijeenkomst. Graag nog wat meer uitleg of meld je je graag op voorhand aan?
Bel dan gerust even naar

Kostprijs per avond: 2,- euro. Wij komen samen in het federatielokaal in de abdij van Tongerlo (recht tegenover het dierenparkje).

JE WENST EEN UITVAART IN DE KERK?
Wist je dat je via een verklaring vooraf op het Gemeentehuis kan bepalen op welke wijze jouw lichaam wordt ter aarde besteld (crematie, begraving, …) en welke uitvaartplechtigheid je verlangt (bv. katholieke uitvaart in je parochiekerk)? Door dit op voorhand te regelen ben je zeker dat later je afscheid verloopt volgens jouw wens. Je vermijdt zo ook onzekerheid en discussies bij je nabestaanden. Je dient gewoonweg naar de Dienst Burgerzaken en –welzijn op het Gemeentehuis te gaan. Je vraagt er het wettelijk registratieformulier ‘verklaring inzake de wijze van teraardebestelling’, vult het in en alles wordt geregistreerd opdat later alles volgens jouw wens kan

verlopen.

GASTGEZINNEN GEZOCHT
KVLV en LANDELIJKE GILDEN zijn op zoek, want …
Van 9 tot 14 april komt de Poolse wereldberoemde balletgroep van Czestochowa naar Geel en vanuit Geel trekt de groep de Kempen rond ten voordele van het kinderziekenhuis in haar stad.

De groep is op zoek naar gastgezinnen voor 5 overnachtingen. Wie heeft er plaats en tijd en is gastvrij?
Wie zich aangesproken voelt kan zich wenden tot Monique Caeyers tel. 014/75 36 82 en Jos Moons tel. 014/58 70 85

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06    

Externe Links