Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 5 - 1 februari 2012

4 – 5 februari: VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
6 februari: H. Amandus, patroon van onze centrumparochie
"VELE ZIEKEN GENAS HIJ"

De evangelist Marcus toont ons in het verhaal van de genezing van de schoonmoeder van Petrus het
verband tussen het genezend optreden van Jezus en het opwekken van geloof, De verkondiging van het woord Gods is ook vandaag maar geloofwaardig, geloofwekkend, als ze gepaard gaat met de zorg voor zieken, gekwetsten, uitgestotenen, armen. Opstaan en dienen, daartoe zijn de volgelingen van Jezus, a l l e m a a l, geroepen.
Uit het blauwe bijbeldoosje

18.00 u. avondmis

08.00 u. Zm Jos Geukens, ouders en broers,familie Janssens en kinderen

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Opgelet een misintentie kost nu 13 euro !

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Zij kwamen van oosten en … niet van verre
Niet in Bethlehem maar opnieuw kwamen zij langs in Geel en omliggende dorpen op 6 januari. Gaspar, Melchior en Balthazar kwamen zonder kamelen en goud aankloppen bij iedere mens van goede wil. Ja zij worden ook al een dagje ouder maar de speciale dagen hielden hen geenzins van hun opdracht en zending af. Zo’n 2 dagen onderweg dat zijn dagen om U tegen te zeggen. En of er overal meegezongen werd aan iedere deur waar het  nog altijd klonk van “Er kwamen drie Koningen  met ene ster” ! …… Zoals gewoonlijk startten wij in het rusthuis van Veerle, waar alle bewoners waren samengebracht in de grote kantine en zich direct thuis voelden tussen het hoog bezoek. Zij vroegen ook naar andere liedjes van vroeger zoals Dat hutje op de heide….en van die molen natuurlijk. De Fonne, een flukse man van een eind in de negentig wist iedereen te imponeren met zijn lijflied “Ik sta op wacht en denk aan jou”. Tenslotte kreeg iedereen zij gading. Toch misten wij enkele vaste waarden, die nu bij ons Heer zijn.: Tante Jenneke en Fanny, ook Yvonne die vandaag niet zo goed was. Pater Jos kwam ook met zijne rolstoel binnen en trakteerde al spoedig met Trappist van Tongerlo.   

Na een half uur moesten wij opkrasselen richting OPZ naast de Lidl in Geel, maar door het drukke verkeer kwamen wij iets te laat, zodat de koloniegasten al massaal inscheepten om naar huis te gaan. Geen nood morgen kwamen wij zeker terug!

Dan maar verder naar de Sanokliniek waar wij  zes verschillende leefgroepen van patiënten bezochten. Van de ouderen straalde het geluk als zij mee konden zingen en tussendoor zelf een nummertje konden zingen. Drie Elvissen hebben met ons meegezongen, maar een van die drie spande toch veruit de kroon. Hij had echt de allure van Elvis Presley en van elk nummer kende hij de woorden. Hij zong niet alleen Elvis maar ook Fats Domino,Tom Jones en Roy Orbison.Wij stonden als koningen aan de grond genageld. De Jean speelde “Stille Nacht” op zijn mondharmonica. Madame Céline zong zoals vorig jaar haar “J’attendrai”. Iedereen was sprakeloos bij het horen van haar wondermooie stem. En de ster zij draaide door. U kon de schittering in de ogen van alle bewoners zien. Er werden ons lekkere pralinen en drankjes aangeboden, wat met dank werd aanvaard. Het was al donker toen wij met vreugde in het hart afscheid namen van deze toffe mensen.

Die avond hebben nog enkele vaste klanten van vorig jaar bezocht, waar we gul werden ontvangen.

De volgende dag was er weer veel werk aan de winkel. Mensen die vertelden dat 2011 toch zo’n moeilijk jaar was geweest, maar in 2012 de plooien wilden gladstrijken. Mensen die echt tegenslag hebben gehad maar met opgeheven hoofd het nieuwe jaar tegemoet zien. Als we bij Yvonne in Kasterlee aankwamen lag zij precies op ons te wachten. Een paar maanden geleden was ze nog zestig jaar getrouwd maar nu is zij definitief bedlegerig. Als een koningin straalde zij daar en we mochten haar verwelkomen met een kus. Weer zong zij op een onberispelijke wijze mee met ons, woord per woord. “Te Lourdes op de bergen” en “De stille Kempen” De krop kwam in onze keel en een van onze koningen moest even naar buiten om de tranen te verwerken. Gelukkig konden wij onze emoties wegspoelen met een lekkere Zeunt van Marcel, haar man, die haar nog steeds dag en nacht bijstaat. Wij brachten ook een bekertje troost bij “De Raf” die zich na zijn hersenbloeding niet meer kan uitdrukken, niet vergeten dat hij het vroeger moest hebben van zijn stem op toneel, op de film en in het orkest. De tocht door de woestijn ging verder langs “De molen in’t veld”,onze burgemeester in Larum, oude paden, nog andere zieke en vooral blije mensen.

Tot slot landden wij aan bij de nonnekes (zusters)van OLV.Olen. Die zaten al twee dagen op ons te wachten en zij hadden zich netjes naast elkaar geplaatst in hun refter. We zongen er mooie liedjes die we ook al eens in de kerk zongen en tot afscheid klonk het van “ Hier staan tot afscheid weer de  koningen in ’t rond bijeengeschaard”……maar…..wij komen volgend jaar terug !!!!

Moe maar heel tevreden keerden de 3 koningen naar huis terug beladen met een gevoel van vrede,vreugde en het besef dat ge zoveel plezier en respect van de mensen krijgt, maar ook beladen met vele euro’s die wij schenken aan kansarme kinderen die ook eens met vakantie kunnen gaan !!  

Kruisendonk 14 2440 Geel, 014/58 31 61
Melchior – Gaspar en Balthazar
 

ROEMENIERESTAURANT
Op zondag 12 februari trekt half Geel weer naar de feestzaal van Elsum, want daar floreert dan reeds voor de 21ste keer het Roemeens Restaurant.

Lees eens mee:

Ze werken daar van van 11.30 tot 14.00 u. en van 17.00 tot 19.00 u. Prijs van: 17,- euro en vrijetijdspassers betalen de helft.
Er is een apart kindermenu aan 8,- euro.
Inschrijven kan tot en met donderdag 9 februari


DIOCESANE LOURDESBEDEVAARTEN 2012
Elk jaar zijn er vanuit ons bisdom twee Diocesane Lourdesbedevaarten. Omdat er ook deelnemers zijn uit onze federatie vermelden we alvast de data:

U kan individueel of in groep bij ons aansluiten. De voornaamste eigen liturgische vieringen staan in het teken van het jaarthema van Lourdes: “Met Bernadette de rozenkrans bidden”.
Meer info krijg je bij Hof ter Lo in Borgerhout op dinsdag en donderdag van 14.00 tot 17.00 u. vanaf 1 februari op 03 218 92 21 of info@dba-lourdes.org, of www.dba-lourdes.org


DEKENALE ZANGNAMIDDAG
Ben je lid van een kerkkoor? Hou je van liturgische gezangen? Zing je graag? Dan mag je de zangnamiddag van donderdag 16 februari 2012 om 14.00 uur echt niet missen. Hij gaat door in de kerk van Herselt-Bergom
Onder leiding van pater Jos Bielen oefenen we gekende en leren we nieuwe liederen die aansluiten bij de komende liturgische tijd: de Veertigdagentijd en de Goede Week.
Wie het liedboek ‘Zingt Jubilate’ bezit, brengt het zo mogelijk mee. Er zijn echter voldoende leenboeken beschikbaar. De deelname is gratis, want de dekenale kas betaalt de onkosten. Na het zingen is er in de Torenkelder van de kerk kans tot nog even gezellig nablijven bij een kopje, een pintje, een koekje.
Deze zangnamiddag is voor IEDEREEN. We hopen dan ook dat we met velen zullen zijn om samen deugd te beleven aan deze zangbijeenkomst.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04        

Externe Links