Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 4 - 25 januari 2012

28 –29 januari: VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR
31 januari: H. Don Bosco, patroonheilige van de jeugd
2 februari: Maria Lichtmis
"HIJ ONDERWEES HEN MET GEZAG"

In het evangelie stelt een onreine geest de vraag aan Jezus: “Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazareth ? Misschien komt die vraag ook wel eens bij ons op. Of beter: zouden we die vraag niet elke dag opnieuw moeten stellen en dan kijken wat het doet met ons leven, met onze manier van levenl
Uit het blauwe bijbeldoosje

18.00 u. Jgt Constantia Lievens

08.00 u. morgenmis

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Opgelet een misintentie kost nu 13 euro !

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Op zoek naar tekens van God … in Geel … (4)
SPOREN VAN GOD … OP HET INTERNET
Kijk met zo een titel, trek je wel de aandacht. Eigenlijk nooit aan gedacht, maar als God overal is waarom zou hij dan niet te vinden zijn op het wereldwijde web. Laten we eens gaan kijken en zijn naam intikken in de zoekfunctie van Google. Bijna onmiddellijk vinden we wikipedia – je weet wel die encyclopedie die door iedereen kan aangevuld worden en die menige test doorstaat op gebied van accuraatheid – die de eigenschappen van God opsomt. God is het Hoogste en is persoonlijk. Hij is volmaakt, algoed en alwetend, almachtig en eeuwig en Hij is de Schepper. Hij is de rechter en is eeuwig of tijdloos. Een mooi voorbeeld van die persoonlijke God vind je iets verder bij Google in het interview met God. www.reata.org/dutch.html  Wees gerust in het Nederlands, maar reeds veelvuldig vertaald. De hoofdvraag is dat de vraagsteller God vraagt wat Hij nu het meest wonderlijke vindt aan de mensheid. Het antwoord zit vol wijsheid en met een glimlach volg je het hele interview. Een aanrader!! Klik nu maar even op afbeeldingen bij Google en geniet (of erger je ) maar aan de vele afbeeldingen. Niet direct naar mijn smaak met veel hoogvliegers, maar wat Michelangelo schilderde in de Sixtijne kapel met de God die met zijn hand Adam  los laat is weergaloos. (zie foto). We willen nu eens gaan kijken naar hoe christenen en katholieken omgaan met God. Ze doen dat vaak in kerkverband en door gebed. Het Internet laat ons een ( te ) ruime keuze. Je dreigt het Noorden kwijt te geraken en daarom heb ik een keuze gemaakt. Een sterk ontwikkelde site is die van kerkenwereld (http://www.tijdvoorgod.net/). Je vindt er gebeden voor de morgen de avond,( een hele mooie in januari), afbeeldingen die zinvol zijn en je kan ook een gebed beluisteren. Ik verwijs ook graag naar radio Maria. Misschien je welbekend maar het is een zender  (Nederlandstalig) die uitzendt op middengolf en nu ook zijn website heeft. http://www.radiomaria.nl/  Hij zendt uit voor Nederland en Vlaanderen en ze vertellen het volgende: Radio Maria Nederland & Vlaanderen is een katholiek radiostation voor de Lage Landen en zendt 24 uur per dag, 7 dagen in de week uit op de middengolf (675 AM), in Vlaanderen op FM en kabel en wereldwijd via internet. Radio Maria Nederland & Vlaanderen maakt deel uit van de World Family of Radio Maria, een overkoepelende organisatie voor meer dan 50 Radio Maria stations wereldwijd. Een heel straffe website is de Thomaswebsite http://www.kuleuven.be/thomas/algemeen. Het is een zeer stevige site gemaakt met de hulp van heel wat kerkelijke organisaties door de KUL Leuven en is bedoeld voor leerkrachten godsdienst. Maar hij is zo uitgedeind dat iedereen er zijn gading kan in vinden. Ik wil je graag enkele voorbeelden geven. De vredesboodschap van de Paus, hoe staat het met geloofsleven in het zuiden van het land. Een foto om te gebruiken bij een ritueel. Een tekst om steun te zoeken bij een overlijden. Een “ te Amerikaanse” youtube-film over een steunende vader, enz..Een video over de opwarming van de aarde, over Jezus en het laatste avondmaal. Te veel om op te noemen en erg gebruiksvriendelijk. In Geel is er ook veel interesse voor Medjugorje. www.bedevaart.net/multimedia.html. Een mooie multimedia site die je vlug in sfeer brengt. Het is bij bedevaartsites echt de moeite om eens te kijken hoe er inhoudelijke verschillen ontstaan op de verschillende sites. Google biedt je ze aan. Ik wil eindigen met nog een straffe namelijk die van de Vlaamse Kerk (http://www.kerknet.be) Hier vind je ongelooflijk veel. Je kan de meest recente bedenkingen van de Romeinse curie lezen over de aanstelling van een kardinaal. Maar ook te weten komen wanneer en om hoe laat er een mis op TV is. Je vindt adressen van je parochie en je leest en je kijkt honderduit over roepingen en toerisme en duidingen bij de homilie. Ik heb persoonlijk enorm genoten van het interview van Thierrt Bizot een Franse TV producer die vertelt aan de luisteraar hoe hij  ( terug)  het geloof gevonden heeft. Het eindigt met deze twee zaken. Zijn herwonnen geloof in Jezus Christus maakt dat hij zijn angsten kwijt is geraakt en geeft hem terug smaak in zijn leven. Hij is 43 jaar en vertelt het op een ontroerende wat grappige manier die maakt, dat je meer dan 7 minuten blijft kijken. Schitterend!! Zulke getuigenissen  vind je via het internet (Youtube bisdom Gent) Zulke parels zijn er te rapen zonder veel moeite in je eigen taal met slechts enkele klikken. Ik wens je van harte een rijke en boeiende zoektocht toe.
Jan Lembrechts 

RESTAURANTDAG SINT-DIMPNACOLLEGE
Op zondag 29 januari organiseert de ouderraad van het Sint-Dimpnacollege haar jaarlijkse restaurantdag. De opbrengst wordt gebruikt voor allerlei activiteiten van de leerlingen. Zo blijft de kostprijs beperkt voor de ouders. Vaste rubrieken zijn de bezinningsdagen, de taaluitwisseling, het sinterklaasfeest en de Europese projecten van de school. Wie graag nog inschrijft, neemt best contact op met de school tijdens de lesuren (014 58 02 04). De restaurantdag heeft plaats in de refter van het Sint-Aloysiusinstituut.  U kan er terecht van 11.45 tot 18.30 u.
Ingang via de Diestseweg.

ROEMENIERESTAURANT JOZEF GOEBELS
Hartelijk welkom op het 21ste Roemeens Restaurant van zondag 12 februari in de feestzaal van Elsum.
Details over het menu verklappen wij volgende week, maar je kan alvast plaats reserveren, want de toeloop is er ieder jaar zeer groot.

GASTGEZINNEN GEZOCHT door kvlv-landelijke gilde st.-dimpna
Van 9 tot 14 april
komt de Poolse balletgroep van Czestochowa naar Geel. Zij treedt voor de twaalfde keer op in de Kempen ten voordele van het kinderziekenhuis ter plaatse.

Wij zoeken gastgezinnen voor 5 overnachtingen ook buiten Sint-Dimpna. Wie heeft er plaats en tijd en is gastvrij?
Wie zich aangesproken voelt kan zich wenden tot Monique Caeyers tel. 014/75 36 82 en Jos Moons tel. 014/58 70 85

TEN AARD VERLICHT
Op zaterdag 25 februari gaat om 19.00 u. de derde editie van ‘Ten Aard verlicht’ van start. Schrijf die datum alvast in je agenda. Het gebeuren krijgt een internationaal  tintje want het thema is ‘Ten Aard op de wereldkaart’. Terwijl je op wandel gaat kan je genieten van verhalen, muziek, kunstwerken, foto’s die een link leggen met de verre landen waar zonen en dochters van Ten Aard wonen.  Uiteraard vergeten we ons eigen dorp niet en kan je ook hierover nog meer te weten komen. Her en der kan je wat lekkers eten en drinken. Kom samen met vrienden en familie en doe mee met ‘ Ten Aard verlicht’. Deelnemen is gratis. Info: www.tenaardverlicht.be

BEZINNING IN DE POSTELSE ABDIJ
Op zaterdag 25 februari organiseert het gastenkwartier van de abdij van Postel voor jong en oud een geloofsdag rond het thema “Credo! Ik geloof in Jezus Christus, die neergedaald is ter helle en de derde dag verrezen uit de doden; die opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van de Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.” Pater Benny Berrens, novicenmeester en gastenpater van de Norbertijnenabdij van Postel, zal deze dag begeleiden. Kostprijs bedraagt 20,- EURO (middagmaal inbegrepen); Dit is de vierde van zeven geloofsdagen die doorgaan in de abdij van Postel. We willen hiermee ingaan op een dubbele nood in onze tijd. Enerzijds zijn veel gelovigen nog maar weinig vertrouwd met de inhoud van hun geloof. Anderzijds zijn heel wat mensen op zoek naar zin, geloof, de waarheid van hun leven, maar horen ze nergens meer vertellen van de grote geloofsschat die de Kerk te bieden heeft. Voor contact en inschrijving bel je naar Postel en naar Pater Benny Berrens tel. 0496 50 12 55.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
         

Externe Links