Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 3 - 18 januari 2012

21 –22 januari: DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR
21 januari: H. Agnes, patrones van de maagden, kinderen en hoveniers
24 januari: H. Franciscus van Sales, patroon van schrijvers, uitgevers, redenaars en journalisten
"Ik maak U tot vissers van mensen"

Aan het gedrag van de 1eerlingen, zien we het impact van Jezus’ aanwezigheid bij hen. Zo geboeid blijken ze, dat ze hun hebben en houden, hun have en goed in de steek laten om Hem te volgen. Wat zouden de achterblijvers daarvan gedacht hebben ? Hun familie en collega’s ? Wat zegt mij dit hier en nu over Jezus?
Uit het blauwe bijbeldoosje

18.00 u. avondmis

08.00 u. morgenmis

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Opgelet een misintentie kost nu 13 euro !

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Dankbaar na de receptie
Met meer dan duizend waren ze afgezakt naar de K.H.Kempen. Zij wilden allemaal ons bisdom een mooie vijftigste verjaardag wensen … maar de meesten waren er ook bij geweest, toen het bisdom werd opgericht. Uniek waren de drie kindjes in de buggy, zeldzaam waren de tieners, de twintig- en dertigers waren vooral te vinden tussen de medewerkers en verder op enkele handen te tellen … maar de massa … was inderdaad (een groot stuk) boven de vijftig. Zij luisterden allen naar de inleiding van deken Vanackere, waren geboeid door de toespraak van bisschop Bonny over “het dorp” en de parochie en hieven het glas op eigen overleven en dat van de kerk in Vlaanderen. Spijtig genoeg hadden velen een plaatsje gezocht in het “middagverblijf” buiten de agora, waar geen geluidsboxen voorzien waren: een hint voor de organisatoren. Toch waren zeer velen opgetogen over de vriendelijkheid van de bisschop, die niet rond geraakte om vele honderden handjes te drukken. En de hapjes en drankjes waren overvloedig aanwezig. Het was werkelijk een heksentoer, om zo’n organisatie rond te krijgen op een zo korte tijd. De soepele samenwerking met de hogeschool is daar zeker niet vreemd aan. Bisdom Antwerpen, nog vele jaren en de deelnemers, doe er ook nog maar enkele jaren bij

DAVIDSFONDS GEEL UNIVERSITEIT VRIJE TIJD
Binnenkort loopt er weer een korte cursusreeks in de “universiteit vrije tijd” onder de vleugels van het Davidsfonds.
Professor Alfons Vansteenwegen van KU Leuven
heeft het tijdens 4 donderdagnamiddagen over het thema: Deugddoende relaties. Trouwen en samenleven vroeger en nu. Verliefd, verloofd, getrouwd …
De samenleefrelatie is radicaal veranderd: van een hiërarchische relatie naar een gelijkwaardige relatie. Van een ‘samenwerkende vennootschap om te overleven’ naar een intieme relatie. Van seks voor voortplanting naar seks als relatietaal. Van een conflictvrij model waar men ‘stil en ongedwongen alles voor elkander doet’ naar een overlegmodel met veel communicatie. De prof voerde vragen aan als: Wat houdt mensen samen? en Was een samenleefrelatie tussen mensen vroeger evidenter dan nu? Hij gaat samen met zijn publiek op zoek naar de kern en de evolutie van het menselijk samen-leven. Een tipje van de sluier: moderne samenleefrelaties lopen zeker niet makkelijker dan het vroegere huwelijk, maar ze zijn wel boeiender…
Alles gaat door op donderdagen 2, 9 en 16 februari en 1 maart van 14.00 tot 16.00 u. in Het Wijnhuis in de Stationsstraat 56.
Meer informatie op 014 / 72 02 85 bij Jeannine Geukens.
50.- euro basisprijs ( inbegrepen : koffie en syllabus )
47.- euro met lerarenkaart
44.- euro voor leden van het Davidsfonds.

TEN AARD VERLICHT
Op zaterdag 25 februari gaat om 19.00 u. de derde editie van ‘Ten Aard verlicht’ van start. Schrijf die datum alvast in je agenda. Het gebeuren krijgt een internationaal  tintje want het thema is ‘Ten Aard op de wereldkaart’. Terwijl je op wandel gaat kan je genieten van verhalen, muziek, kunstwerken, foto’s die een link leggen met de verre landen waar zonen en dochters van Ten Aard wonen.  Uiteraard vergeten we ons eigen dorp niet en kan je ook hierover nog meer te weten komen. Her en der kan je wat lekkers eten en drinken. Kom samen met vrienden en familie en doe mee met ‘ Ten Aard verlicht’. Deelnemen is gratis. Info: www.tenaardverlicht.be

BEZINNING IN DE POSTELSE ABDIJ
Op zaterdag 25 februari organiseert het gastenkwartier van de abdij van Postel voor jong en oud een geloofsdag rond het thema “Credo! Ik geloof in Jezus Christus, die neergedaald is ter helle en de derde dag verrezen uit de doden; die opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van de Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.” Pater Benny Berrens, novicenmeester en gastenpater van de Norbertijnenabdij van Postel, zal deze dag begeleiden. Kostprijs bedraagt 20,- EURO (middagmaal inbegrepen); Dit is de vierde van zeven geloofsdagen die doorgaan in de abdij van Postel. We willen hiermee ingaan op een dubbele nood in onze tijd. Enerzijds zijn veel gelovigen nog maar weinig vertrouwd met de inhoud van hun geloof. Anderzijds zijn heel wat mensen op zoek naar zin, geloof, de waarheid van hun leven, maar horen ze nergens meer vertellen van de grote geloofsschat die de Kerk te bieden heeft. Voor contact en inschrijving bel je naar Postel en naar Pater Benny Berrens tel. 0496 50 12 55.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02  
         

Externe Links