Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 1 - 4 januari 2012

7 – 8 januari: OPENBARING DES HEREN
9 januari: Doopsel van Jezus

"WIJ KOMEN UIT HET OOSTEN"
Waar laat God zich vinden? In een paleis? In de ‘chique’ straten van een wereldstad? Door wie laat Hij zich het liefste vinden? Door hen die, naïef als een kind, achter een ster durven aanlopen op een plek die men bij voorbaat niet als onmogelijk acht. Je kan ze niet vooraf vragen waar dat dan precies zijn zal. Alleen de richting is bepaald.
Uit het blauwe bijbeldoosje

18.00 u. Zm Fien, Frans, Heidi Verachtert; Linda Taels; Germaine Verachtert; Gust, Linda, Jef Nevelsteen; Wim Verherstraeten

08.00 u. Morgenmis

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Opgelet een misintentie kost nu 13 euro !

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

GELUKKIGE VERJAARDAG
Ons bisdom verjaart !!! dank u ! Bloemen ??? Kransen ???
Deze week maakt onze bisschop zijn ronde in zijn 5 dekenaten, om er receptie te houden. Tussen haakjes: dank aan de Gelenaren, die hun medewerking verlenen, om dit mogelijk te maken.
Nu vrijdag nodigt hij iedereen van het dekenaat Zuiderkempen, die ergens meewerkt aan de opbouw van Gods kerk en die ingeschreven is, uit in de agora van het K.H.Kempen. Vanaf 19.00 u. worden wij er verwelkomd door de harmonie van Larum, die de gasten muzikaal welkom heet. Daarna is er een kort serieus moment met de deken en de bisschop, om daarna over te schakelen op de receptie. ’t Zal mooi zijn, ’t zal héél mooi zijn, en ’t zal er een goede sfeer zijn. Mogelijk zorgen wij volgende week voor een foto.
Bloemen of kransen zijn niet gepast en wij wensen de 50-jarige (= ons bisdom) nog vele jaren: in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid, in vreugde en verdriet, in lief en in leed, alle dagen die gaan komen.

WEEKENDVIERINGEN
Ons federatiebureau worstelt voor het ogenblik met een verschrikkelijke puzzel, om de weekendvieringen in onze parochies mogelijk te maken volgens het bestaande schema. Wij hadden beloofd, om dit overeind te houden tot juni en ondertussen een nieuwe structuur op te bouwen tegen het groot verlof. Doordat er allerlei factoren zijn opgetreden, die in het systeem stokken in de wielen kwamen steken, (ook buiten Geel moeten er voorgangers zijn !!!) dreigen wij in het honderd te lopen. Wij doen ons best en houden U op de hoogte. Ondertussen wensen wij het allerbeste aan de priesters, die het schema recht houden. Wij hopen, dat ze gezond blijven of zo spoedig mogelijk weer gezond worden en houden met beide handen alle hout vast, dat maar in onze buurt komt.

FEDERATIETEAM
Het federatieteam van onze 12 parochies, dat zich tijdens het eerste trimester van zijn bestaan vooral inzette voor de diocesane gespreksronde, begint deze maand aan zijn nieuwe start. Wij gaan proberen om de groep werkelijk “groep te laten worden” en ondertussen de grote verantwoordelijkheden samen te gaan dragen voor onze Geelse parochies. Er is reeds hard gewerkt aan eerste communies, vormsels en doopsels, maar wij moeten verder. De geschiedenis zal ons anders inhalen.

ZIEKENHUISPASTORES IN AZ-ST.-DIMPNA
Sedert Nieuwjaar kunnen de mensen in het ziekenhuis weleens paf staan, wanneer ze iemand van de pastorale dienst aan hun bed krijgen. Er was daar wel één en ander aan de gang. De twee ziekenhuispastores, die er tot 2011 waren, zijn nu definitief vervangen door “nieuw bloed”. Na een maand december van af- en inwerken, zullen die stilaan hun weg gaan zoeken en vinden.
Eerst een dank en afscheid:
* Lieve Helsen, reeds van de jaren ’80 een vertrouwd gezicht in ons ziekenhuis, heeft de “gezegende” leeftijd van haar pensioen bereikt (dag minister Van Quickenborne !!!) en kreeg dus ontslag. Wij zullen Lieve zeker nog als vrijwilligster tegenkomen in de parochiepastoraal en zeggen dus eigenlijk geen vaarwel.
* Hilde Lamers, sedert 2008 pastor aan ons ziekenhuis, werd benoemd tot verantwoordelijke in de Vlaamse Alzheimerliga in Turnhout en zegt ons dus vaarwel. Hilde was van Neerpelt en was als pastorale werkster gevormd in het bisdom Breda. Ook Hilde, bedankt en ’t ga je goed.
* Griet Wouters, in de parochie St.-Dimpna al jaren duizendpotige medewerkster voor goede en nog betere dingen, was de laatste tijd ziekenhuispastor in Mol. Zij werd door ons OCMW aangezocht om dichter bij huis te komen en zij heeft met volle goesting toegezegd. Dank U, Griet, Welkom.
* Marcel Kumpen, was vroeger ziekenhuispastor in Overpelt en Lommel en komt nu halftijds naar Geel. Een Limburger in ons ziekenhuis. Die taal wordt een beetje wennen, maar volgens de eerste berichten valt dat dik mee. Dus ook welkom !!! Wij horen nog van jou.

RIJBEWIJS CURSUS VOOR BEGELEIDERS
Je eigen dochter of zoon leren autorijden is nog steeds de goedkoopste wijze om een rijbewijs te behalen. Dat kan naargelang de formule tot 1.000 euro besparing opleveren. Bovendien bewijzen de verkeersstatistieken dat jongeren die met ma of pa hebben leren rijden het écht wel goed doen. Dus verhouding ‘prijs kwaliteit’ is zeer goed.
Vandaag krijgen de jongeren hun theorie op de school. De begeleiders (ma en pa) maken gebruik van hun eigen kennis en ervaring. Om deze kennis te koppelen aan de wettelijke voorschriften en verkeersreglementen organiseren de KWB’s van Geel twee lesavonden. Voor de begeleiders is een speciaal lespakket ontwikkeld, want begeleider zijn is toch wat anders dan zelf met de auto rijden.
Tijdens twee avonden worden de begeleiders theoretisch en praktisch bijgeschoold.
Ben je al gestart met het oefenen op de baan? Geen erg: dan heb je al gemerkt dat je met vragen komt te zitten waarvan je het antwoord niet zeker weet. Een reden te meer om deel te nemen.
De eerste avond praten wij over alles, wat de leerling moet kénnen: zowel de verkeersregels als de nodige technische kennis.
De tweede avonds staan wij stil bij het rijden zelf. De parcours in Geel – Oevel – Olen en Herentals wordt onder de loep genomen. De kleine en grote valkuilen worden grondig doorgenomen. Verder nog een heleboel praktische tips om uw dochter of zoon goed te begeleiden. Zodoende worden ma en pa betere begeleiders.
Ook dochter of zoon zijn welkom en nemen gratis deel.
Een geïnformeerd team verhoogt de slaagkansen.
Wij ontmoeten elkaar op 17 en 24 januari in het ACW-huis (2de verdieping), Stationstraat 158. en KWB-leden betalen 12,5 euro. Niet-leden mogen er bij aan 17,5 euro. Inschrijven is noodzakelijk en kan op 0475 85 62 29 (Bart) of via info@somepro.be.

Archief

Deze Week

Week 52      
         

Externe Links