Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 52 - 28 december 2011

31 december – 1 januari:  FEEST VAN DE MOEDER GODS
"TOEN DE ACHT DAGEN VOORBIJ WAREN"
Kerstmis zindert nog na in ons hart. Nieuwjaar biedt zich “onrustig” aan. Wat gaat 2012 ons brengen? Voor Maria en Jozef gebeurde het in dezelfde aard. Een nieuw gezin !!! Een verlosser geboren !!! en dan ??? Maria en Jozef trokken naar de tempel en zegden:” Hier, Heer, wij staan voor U open en willen er samen met U het beste van maken. WIJ doen enkel ONS best!” Kan er een mooiere nieuwjaarswens op een kaartje komen ???
Uit het rode bijbeldoosje

18.00 u. Avondmis

08.00 u. Morgenmis

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Opgelet een misintentie kost nu 13 euro !

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

VERJAARDAGSRECEPTIE VAN ONS BISDOM

Volgende week vrijdag, 6 januari trekken wij met zijn allen naar de receptie van ons bisdom in de agora van de Katholieke Hogeschool Geel, in de Kleinhoefstraat. Heel wat mensen van Geel zijn ingeschreven en honderden andere parochiemedewerkers komen naar Geel. Ontmoetingskansen dus te over !!!

van harte feesten een jaar lang

Na de “oef”-ervaring, omdat de politiekers een regering bijeen kregen, is er alom de “oei”-ervaring, nu er een nieuwe regering is !!! En dát nu juist met Nieuwjaar, nu alle mensen proberen om de gulle lach te bewaren en de beste wensen uit te spreken.

Na de “oef”-ervaring, dat alle parochies hebben deelgenomen aan de gespreksronde van de bisschop is er de “oei”-ervaring dat wij met Kerstmis en Nieuwsjaar de allergrootste moeite hebben gehad, om in elke parochie een Kerstviering te kunnen “geven” en “gunnen”, zoals zij die al jaren hebben mogen en kunnen realiseren !!! En dát nu juist met Nieuwjaar, nu alle mensen proberen om de gulle lacht te bewaren en de beste wensen uit te spreken.

Beste mensen, laten wij er samen een mooi avontuur van maken en geven wij het nieuwe federatieteam de volle wind in de zeilen, om in een opbouwende sfeer te kunnen werken aan een nieuw aanbod voor onze Geelse parochies. Net zoals bij de regering zijn de moeilijkheden in onze 12 parochies groot, maar wij hopen dat wij die moeilijkheden samen kunnen blijven dragen en … overwinnen.

Ondank alles: EEN VOORSPOEDIG NIEUW JAAR

En van harte !!!

(Marcel De Vries)

herabonnering parochieblad
Is dit blad voor jou het laatste ???
Behoor jij tot diegenen, die niet meer mee geabonneerd zijn voor volgende week ???
Of ben je vergeten te betalen ???
Spijtig voor de enen en spoedig voor de anderen.
Wie nog moet betalen zal het eerste nummer van januari moeten missen, maar alstublieft !!!! blijf trouw aan ons blad en schrijf vandaag nog over:

Zie, dat wij elkaar niet verliezen, want dan verliezen wij ook het nieuws over elkaar.

Omhalingen welzijnszorg
Bij de berichten uit alle parochies, waar wij gemeld hebben, dat de omhaling voor Welzijnszorg een bedankje waard was, mogen wij ook de mensen van de Hoogmis in het OPZ niet vergeten. Zij konden 175,- euro overschrijven voor de vierde-wereld-organisatie.
Waarvoor ook dank.

NIEUWJAARSBRIEF SINT-AMANDS, PUNT EN STELEN
Als we het jaar 2011 voor onze parochies, St.-Amands - Punt - Stelen, bekijken, dan  is er één feit dat we zeker samen zullen betreuren: het heengaan van Paul en Bart uit ons midden! Het heeft vele mensen pijn gedaan en vragen gesteld. Even was er het gevoel van: de instorting is nabij. Gelukkig zijn de meeste dragers van catechese, liturgie en sacramentenzorg e.a. op post gebleven. We zijn hen er heel dankbaar om!

De omwenteling die we in 2011 in onze parochies hebben meegemaakt, heeft ons vele dingen geleerd!

  1. We zijn klein en kwetsbaar geworden als de Kerk van Jezus! 

  2. Er zullen door het duidelijk tekort aan priesters vele vragen op ons afkomen!

  3. De plaatselijke gemeenschap als parochie kan maar overleven als goed gemotiveerde mensen er tijd, talent en edelmoedigheid aan zullen blijven geven!

Wellicht vragen velen zich af: ' Waar gaan we de kracht halen om verder en vooruit te gaan op nieuwe wegen?'

  1. In het gemeenschappelijk gebed! De zondagse eucharistieviering is wezenlijker dan ooit! Wij mogen de Heer en elkaar daar ontmoeten! Laten we er veel zorg aan blijven besteden!

  2. Het persoonlijk gebed en het geloofsgesprek met medechristenen kunnen hart en ziel open houden en kracht geven...Een tip: acht keer per jaar komt op St.-Amands de groep Cleopas samen in gebed en gesprek! Interesse? Bel dan 014/59.31.30 en vraag naar Annie Boonen - Verachtert.

  3. In een Jezus' gemeente is vergeving en aanvaarding van de ander belangrijk! Dat kan maar als we met elkaar durven spreken over wat ons hindert, gevoelig is, belangrijk schijnt te zijn....Een open gesprek brengt mensen bij elkaar!

  4. We moeten steun geven , onze waardering laten blijken aan allen die de boot van Jezus door hun getuigenis en inzet of...voorttrekken in deze dagen.. Danken is een mooi woord!

Laten we doorgaan en voortgaan om in het nieuwe jaar met Gods zegen en Jezus in ons midden te bouwen aan een G.G.G.
Curieus wat dat is?  Lees dan volgende week ons parochieblad!

RIJBEWIJS CURSUS VOOR BEGELEIDERS
Je eigen dochter of zoon leren autorijden is nog steeds de goedkoopste wijze om een rijbewijs te behalen. Dat kan naargelang de formule tot 1.000 euro besparing opleveren. Bovendien bewijzen de verkeersstatistieken dat jongeren die met ma of pa hebben leren rijden het écht wel goed doen. Dus verhouding ‘prijs kwaliteit’ is zeer goed.
Vandaag krijgen de jongeren hun theorie op de school. De begeleiders (ma en pa) maken gebruik van hun eigen kennis en ervaring. Om deze kennis te koppelen aan de wettelijke voorschriften en verkeersreglementen organiseren de KWB’s van Geel twee lesavonden. Voor de begeleiders is een speciaal lespakket ontwikkeld, want begeleider zijn is toch wat anders dan zelf met de auto rijden.
Tijdens twee avonden worden de begeleiders theoretisch en praktisch bijgeschoold.
Ben je al gestart met het oefenen op de baan? Geen erg: dan heb je al gemerkt dat je met vragen komt te zitten waarvan je het antwoord niet zeker weet. Een reden te meer om deel te nemen.
De eerste avond praten wij over alles, wat de leerling moet kénnen: zowel de verkeersregels als de nodige technische kennis.
De tweede avonds staan wij stil bij het rijden zelf. De parcours in Geel – Oevel – Olen en Herentals wordt onder de loep genomen. De kleine en grote valkuilen worden grondig doorgenomen. Verder nog een heleboel praktische tips om uw dochter of zoon goed te begeleiden. Zodoende worden ma en pa betere begeleiders.
Ook dochter of zoon zijn welkom en nemen gratis deel.
Een geïnformeerd team verhoogt de slaagkansen.
Wij ontmoeten elkaar op 17 en 24 januari in het ACW-huis (2de verdieping), Stationstraat 158. en KWB-leden betalen 12,5 euro. Niet-leden mogen er bij aan 17,5 euro. Inschrijven is noodzakelijk en kan op 0475 85 62 29 (Bart) of via info@somepro.be.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47
Week 48 Week 49 Week 50 Week 51  

Externe Links