Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 47 - 23 november 2011

26 – 27 november: EERSTE ZONDAG IN DE ADVENT
"WEES WAAKZAAM VOOR DE KOMST VAN DE HEER"

Niet afwachten, maar iets doen ! Want Hij heeft het beheer van ZIJN HUIS aan ons overgelaten. Dat huis van Hem is een echte thuis. De echte naastenliefde begint bij onszelf en zo kunnen wij een thuis zijn voor de ander op een respectvolle, authentieke wijze, die aan de ander de kans geeft om te groeien. Is dit niet wonderlijk?

Uit het blauwe bijbeldoosje
Op 30 november vieren wij de H. Andreas, apostel
Op 1 december vieren wij St.-Elooi, patroon van de metaalarbeiders

18.00 u. Gezinsviering Zm Frans Lievens – Fien Vandesande

08.00 u. Morgenmis

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Opgelet een misintentie kost nu 13 euro !

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

WOENSDAG 23 NOVEMBER: gespreksronde van het bisdom Antwerpen
Deze avond, woensdag 23 november 2011 is het dan zo ver. Wij komen met alle mensen, die willen meedenken aan de toekomst van de kerk in het bisdom Antwerpen, samen in de zaal van St.-Amands, om de bisschop te inspireren voor zijn beleid naar de toekomst.
Op 8 december zal het juist 50 jaar geleden zijn, dat paus Johannes XXIII het bisdom Antwerpen afsplitste van het aartsbisdom Mechelen. Het was een bisdom, dat 400 jaar daarvoor ook nog eens was opgericht, maar dat de Franse Revolutie niet had overleefd.
Vanaf 8 december zal je regelmatig horen, dat de verjaardag van 50 en 450 jaar een heel jaar lang gevierd wordt, maar eerst zetten wij de bisschop aan het werk: wij adviseren hem op 7 knooppunten en deze avond kan je je mening uiten over één knooppunt naar keuze:
1: Verkondiging van ons geloof
2: Bidden en vieren met onze kerkgemeenschap.
3: Diaconie in de kerk
4: Territoriaal netwerk van de kerk
5: Onze medewerkers vandaag en morgen
6: Onze kerk, een open gemeenschap
7:Infrastructuur van de kerk
Welkom in de zaal van St.-Amands: 23 november om 20.00 u.

HERABONNERING PAROCHIEBLAD
De parochies zijn momenteel bezig met de oplijsting van hun betaalde abonnees. Ben je nog niet in orde, steek nog vlug het geld in een omslag en bezorg het aan je parochie. Anders kan je vanaf nu ook rechtstreeks abonneren bij de centraler verantwoordelijken voor de abonnementen. Stort dan 28,- euro op onze rekening en vermeld OOK IN DE MEDEDELING naam en adres van diegene, voor wie het abonnement bestemd is.
Voor Geel Zuid (St.-Amands, Punt, Stelen, Winkelomheide, Zammel en Oosterlo) kan je altijd 28,00 euro storten op 320-0147297-24 van “Kerk en Leven Geel Zuid”.
Voor Geel Noord (St.-Dimpna, Holven, Bel, Larum, Elsum en Ten Aard) schrijf je dan weer 28,00 euro over op 833-5301921-62 van “Parochiefederatie Geel Noord”.
Niet wachten tot Nieuwjaar om je abonnement helemaal rond te hebben. Dat moet eerder gebeuren.
Nog een beetje geduld, volg de aanwijzingen van je eigen parochie en alles komt in orde, maar … zie, dat wij elkaar niet verliezen, want dan verliezen wij ook het nieuws over elkaar.

ARTIESTENMIS SINT CAROLUS BORROMEUS IN ANTWERPEN
ook in Geel
OP 4 DECEMBER IN DE ST.-DIMPNAKERK
Vorige zondag, 20 november trok het Geelse mannenkoor Conamus onder leiding van Herwig Maes naar de grote kerk van Carolus Borromeus in Antwerpen, waar zij de gekende “artiestenmis” verzorgden. Ze vierden daar met de plaatselijke gemeenschap en het “vast publiek” het feest van Christus Koning.
Zij zullen binnen twee weken de zelfde liederen brengen tijdens de mis van 10.30 u. op 4 december in de kerk van St.-Dimpna.
Voor de kenners geven wij hier het “programma”:
Intredezang: “Morning has broken” van Eleanor Farjeon en M.: Cat Stevens, bewerkt door onze eigen Herman Matheussen
Gloria: “Gij die zijt de Heer” van Maurits Peeters en Raf Belmans.
Tussenzang: “Zeven maal” van Ida Gerhardt en Herman Matheussen
Offerande: “Ontmoeting” van J. De Backer
Sanctus: “Heilig” van Franz Schubert
Onze vader: “Pater Noster“ van Jef Verhaegen
Agnus Dei: “Sjaloom” van J. Willems
Tijdens de communie: “Lied der klokken” van Raf Belmans
Slotlied: “Alleluia” van Jef Verhaegen
De échte liefhebber zal deze viering zeker kunnen smaken: 4 december om 10.30 in de kerk van St.-Dimpna.

EN NOG VAN HET BETERE KOORWERK … IN BEL
Nog maar net heeft Bel “in vuur en vlam” gestaan en weer nodigt Bel u uit op een - ditmaal muzikaal festijn.
Op zaterdag 10 december zijn wij genodigd in de gezellige kerk van Bel.
Parochieteam, Kerkraad en St.-Lambertuskoor nodigen u uit op een beklijvend Kerstconcert: “En het licht schijnt in de duisternis”. Traditiegetrouw zingt het versterkt St.-Lambertuskoor de opening en laat u verder genieten van een hoogstaand ensemble uit eigen streek. Deze keer brengt ons eigen koor een klein Kerstoratorium (met heel wat solisten) en brengt het koor “Cantago” uit Mol ons in een echte mondiale kerstsfeer.
Mis dit evenement niet!
Kaarten in voorberkoop: 8 Euro, tel. 014/58 10 21.
Aan de kassa: 10 Euro
Zaterdag 10 december 2011 om 20:00 uur (deuren 19:30).

SPIRITUALITEIT IN POSTEL
Op zaterdag 3 december organiseert het gastenkwartier van de abdij van Postel een spiritualiteitdag rond het thema “In de heilige Geest, met Maria”. De dag wordt begeleid door de eigen abt van de abdij: Frederic Testaert.
Kostprijs bedraagt €20,- (middagmaal inbegrepen)
Buiten de twee conferenties rond het thema, nemen we deel aan de H. Mis van de abdijgemeenschap. Er is mogelijkheid tot biechten en wij sluiten de dag af met aanbidding van het Allerheiligste.
Iedereen welkom!

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46  

Externe Links