Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 46 - 16 november 2011

19 – 20 november:  CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL
"ZOALS EEN HERDER EEN SCHEIDING MAAKT"

God heeft ons de vrijheid gegeven, om verkeerde keuzes te maken. Maar om ons te herinneren, waar het Hem om te doen is, plaatst Hij mensen op onze weg, die honger hebben of naakt zijn of ziek of gevangen in ik weet niet wat …Wij moeten toch wel heel domme schapen zijn, als wij nooit doorhebben wat ons zomaar wordt gegeven!
Naar het rode bijbeldoosje

18.00 u. Avondmis

08.00 u. Morgenmis

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Opgelet een misintentie kost nu 13 euro !

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

DIOCESANE GESPREKSRONDE
Niet vergeten !!! Volgende week woensdag 23 november zijn wij welkom in de grote zaal van St.-Amands voor de grote gespreksronde van het bisdom. Op de website van het bisdom Antwerpen kan je alle teksten vinden, om je stevig voor te bereiden op het gesprek, maar iedereen is welkom en er zal voldoende informatie voorhanden zijn, opdat iedereen aan het gesprek kan deelnemen. Je kan kiezen tussen 1 van de 7 knooppunten waarrond de bisschop geďnformeerd wil zijn:

  1. Knooppunt Verkondiging

  2. Knooppunt Gebed en Viering

  3. Knooppunt Diaconie

  4. Knooppunt Territoriaal netwerk

  5. Knooppunt Medewerkers

  6. Knooppunt Een open gemeenschap

  7. Knooppunt Infrastructuur

Iedereen welkom ! Spreek desnoods af met vrienden en buren.

22 november st.-cecilia
Met de herfst- en winterperiode staat de heiligenkalender voortaan ook weer vol met feestheiligen. Sinterklaas maakt zich op voor de kinderen. St.-Maarten rijdt door Olen en door Retie. Het fabriek van Olen viert Sint Elooi. Politie en brandweer viert zijn Barbara. De imkers vieren Ambrosius, maar voor de meeste zangkoren blijft Cecilia toch de heilige bij uitstek. Zalig feest en zalig feesten aan ieder die het horen wil !!

christus koning
Volgende zondag is de laatste zondag in het kerkelijk jaar. Deze zondag is reeds vele jaren voor de afdelingen van de Chiro in Vlaanderen (en ook in Geel) een gelegenheid om naar buiten te treden, om op te komen voor de bron waaruit zijn geboren zijn. Kijk naar de vieringen, om te weten, waar en wanneer onze Chiro-groepen met hun parochiegemeenschap komen vieren.

te deum
De zondag na 15 november is tevens de jaarlijkse gelegenheid, om Koningsdag (15 november) in Geel te vieren. Samen met de parochiegemeenschap vieren onze “gestelde lichamen” (bestuurders van vaderlandslievende verenigingen, gemeentebestuur, OCMW, leger, gerecht en andere …) in de St.-Amandskerk het feest van ons vorstenhuis. Te lof van de koning wordt door het St.-Amandskoor gezongen in het Te Deum na de hoogmis van 11.00 u.

Welzijnszorg
En de week daarna … begint de advent. Dat wordt de tijd van Welzijnszorg en onze bekommernis voor de mensen van de vierde wereld, voor wie het binnenkort ook Kerstmis wordt. Vanaf volgende week zullen wij wekelijks terugkomen op de actie Welzijnszorg. Nu al wel meegeven dat wij voor alle twaalf de Geelse parochies een adventswake plannen in de kerk van Zammel op donderdag 8 december om 19.00 u. Vooral de zangkoren zijn er uitgenodigd en daardoor wordt dit weer een viering, waar IEDEREEN deugd aan zal beleven.
Nadien is er “soep op de stoep” ten voordele van Welzijnszorg.

herabonnering parochieblad
Heb je nog geen vraag tot aanbetalen gekregen ? Dan is er wat misgelopen in je straat of waar dan ook. Elke parochie heeft geprobeerd, zijn mensen aan te spreken, om een abonnement op ons blad te nemen. In ieder parochiesecretariaat kan je nog  28,- euro met je naam en adres bezorgen. Dan zijn de mensen wel handig genoeg, om je abonnement verder te regelen. Vanaf volgende week maken wij reservenummers voor de laatkomers bekend. Dat gaat dan wel over een noodoplossing, die meer inspanningen vraagt. Laat je niet kennen. Betaal nog deze week via je parochie!
Met dank vanwege de parochieverantwoordelijken.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45    

Externe Links