Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 45 - 9 november 2011

12 – 13 november: DRIEËNDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
" Over weinig waart ge trouw … over veel zal ik je aanstellen "

Angst is een slechte raadgever. Voor het geloof, is het zelfs dodelijk. Dat God ons uitkiest om met zijn talenten te “woekeren”, mag ons niet verlammen, maar roept ons op tot verstandig leven. Waakzaam en werkzaam zijn liefde in praktijk brengen heet dat.Dan zullen de zegeningen, die ons overkomen, zich vermenigvuldigen
Naar het rode bijbeldoosje

18.00 u. Zm fam Vangheel-Peeters, fam Verwimp-Van Doninck; Jgt Fons Taels, Isidoor Gilis, Rosalie Daems, Fons en Leon Taels, Marie Geboes; Jgt Marcel Goris, mis voor de familie Goris-Van Hove

08.00 u. Morgenmis

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Opgelet een misintentie kost nu 13 euro !

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Op zoek naar tekens van God … in Geel … (3)
SPOREN VAN GOD … IN ONS GEZIN
Ik kan me voorstellen dat er heel wat lezers nieuwsgierig uitkijken naar wat hier over te lezen valt. Nogal wat mensen menen, dat “jonge” ouders niet meer gelovig zijn. Je ziet hen toch niet meer in de kerk …Dit is een erg snelle besluitvorming. Jonge gezinnen zie je inderdaad niet zo veel meer in de kerk – ook veel minder met de hoogdagen zoals Kerstmis en Pasen. Zijn er dan nog sporen van God in onze gezinnen terug te vinden? Waar zijn dan die dan? Wij schreven het vroeger al. Er wordt nog heel wat gedoopt in onze parochies. Jonge ouders willen hun kindje laten dopen – ze willen hun verantwoordelijkheid als ouder opnemen – ze willen steun vragen bij de opvoeding – ze vragen of er op hen toegezien wordt- ze willen dat doopsel in gemeenschap beleven. Het kerkgebouw krijgt terug die gemeenschapswaarde. Ouders kiezen voor eerste communie. Ouders willen dat hun kinderen een plaats hebben in en deel uitmaken van die geloofsgemeenschap. Het feest is echt niet de enige drijfveer voor de eerste communie. Jongeren worden gevormd. Op de ouderavond als voorbereiding op het Vormsel blijkt dat heel wat ouders bewust kiezen om hun kinderen te laten vormen. Ze vinden ook de voorbereiding belangrijk. “Het kan geen kwaad dat onze kinderen eens stilstaan bij wat zij hebben en heel wat mensen niet. Het is goed dat onze kinderen kennismaken met die zovele vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor anderen. Onze kinderen mogen wel eens van dichtbij kennis maken met mensen met beperkingen in plaats van hen uit de weg te gaan … “ Zowel deze ouders als de ouders van de eerste communicantjes willen graag mee de kerken bezoeken als dat op het programma staat. Ze willen er met hun kinderen kunnen over praten. Naast deze dagen zijn er ook de vieringen van Kerstmis en Pasen. En ook Allerheiligen. Ook dit jaar zagen we weer ouders en misschien nog wat meer grootouders met kinderen en kleinkinderen naar de viering komen. Ze leren hun kinderen om overledenen niet te vergeten. Ze maken een bloemstukje voor hen, tijdens en na de viering. Ze willen dit op het graf of bij een foto zetten. Ouders stimuleren hen daarbij. Ook nu wordt er gepraat. Naast deze momenten zijn er ook de dagdagelijkse sporen, thuis in het gezin. Ik ken verschillende mensen die gewoon, onmiddellijk na de bevalling bidden. Bidden om dankbaarheid – dankbaarheid om het nieuwe leven en bidden met de vraag om het kindje te behoeden. Al heel vlug krijgen kindjes een kruisje voor het slapengaan.” God zegene en God beware je”. Een moment dat voor ouders en kinderen veel betekent. Het is toch boeiend als kinderen beginnen te vragen waarom je dat doet . Dan volgt er een “geloofsgesprek” zonder dat je er erg in hebt. Die geloofsgesprekken komen meermaals voor bij een ongeval, een overlijden … misschien minder bij de heel vreugdevolle momenten. Om verder te gaan met het kruisje – het wordt gegeven als je de kinderen achterlaat op school, bij de babysit, bij de grootouders of als ze op kamp vertrekken. Is het dan zo gek dat een kind zijn ouders ook een kruisje geeft en zegt: “ Jezus moet ook goed voor jou zorgen”. Wat een oneindig vertrouwen spreekt daar uit. Bidden voor en na het eten. Dit gebeurt niet veel meer. Bidden op zich is al niet zo gemakkelijk meer. Je moet er tijd voor nemen - je moet de woorden vinden – je moet er mee naar buiten komen, ook in het in gezin. Het is kleur bekennen. En daar zijn we niet echt goed in. Af en toe denken we er wel aan. Als er grote noden getoond worden op televisie. Als een aardbeving of een hongersnood via de media dichterbij komt, dan raakt het heel wat mensen onder ons. Ik heb het nu niet over het financieel steunen van één of ander project. Ik merk dat er toch heel wat mensen zijn die deze gebeurtenissen aangrijpen voor een gesprek in het gezin – voor een versobering van de eigen levensstijl. Niet omdat die versobering de wereld zal veranderen. Wel om het stilstaan bij het eigen bezit, de eigen overvloed. Beseffen dat wij toch maar heel veel geluk hebben dat we op dit stukje wereld geboren zijn. Geen overstromingen, geen tsunami’s, geen tornado’s, geen extreme droogte, hoogstens een paar dagen regen of sneeuw. En daar dan met het gezin over praten en een “actieplan” opmaken. Het gebeurt echt! In veel gezinnen is het kruisbeeld aanwezig. Waarom? Is het design? Past het bij de meubels en het behang? Niet dat ik weet. Het kan ook gerust weggelaten worden. Maar het heeft een betekenis. Het hangt er niet zo maar. Over de betekenis praten zijn we verleerd – het kruisbeeld weglaten kan ook niet. Wie helpt ons erbij om hier terug over te praten? Er zijn nog heel wat sporen van God in ons huis. Alleen, we beseffen dikwijls niet meer dat ze er zijn. Misschien de draad terug opnemen en er bewuster mee omgaan?
Chris Geens

Iedereen welkom!
GESPREKSRONDE VAN HET BISDOM ANTWERPEN
Ook jij bent uitgenodigd om mee te denken, mee te werken aan de toekomst van ons bisdom! Ben je ongelooflijk actief, een beetje actief in de parochie, in een (jeugd)vereniging, school, rusthuis of ... Of ben je meestal deelnemer? Het maakt niet uit... je bent uitgenodigd. Ben je vrijwilliger of ben je beroepskracht? Het maakt niet uit... je bent uitgenodigd. Ben je overtuigd gelovig, zoekende of vind je dat je de weg kwijt bent? Het maakt niet uit... je bent uitgenodigd. Heb je nu al ongelooflijk veel ideeën of weet je niet onmiddellijk wat te zeggen? Het maakt niet uit... je bent uitgenodigd. Het moge duidelijk zijn: iedereen is welkom op ons federatiegesprek in het kader van de diocesane gespreksronde in het bisdom Antwerpen. Hopelijk tot dan.

WAPENSTILSTAND EN KONINGSDAG
Na 5 jaar oorlog, dwaasheid en onmenselijkheid werd in 1918 eindelijk een 'wapenstilstand' getekend. Tweeëntwintig jaar later werd de oorlogsmachine weer voor 5 jaar op gang gebracht in WO II..Sinds 1945 is Europa bijna gespaard gebleven van deze gruwel.  Hopend dat het zo blijft en dat de vrede in de grote wereld voortgang maakt, willen we op vrijdag 11 november a.s. in de St.-Amandskerk bidden om vrede en danken om ieder dit mogelijk maakt. Na de mis wordt een optocht gehouden naar het monument van de Geelse slachtoffers achter het stadhuis! Denk ook even aan de vrijwilligers die op 11-11-11 uw bijdrage zullen vragen op markten, bij warenhuizen en kerken om projecten in de derde wereld te ondersteunen..! Vrede heeft nu eenmaal vaak te maken met onderontwikkeling en machtsmisbruik! Op zondag 20 november zingen wij dan na de hoogmis in St.-Amands het Te Deum om naar aanleiding van Koningsdag, God te danken en zijn zegen te vragen over onze regeerders en ons land.

herabonnering parochieblad
Heb je nog geen vraag tot aanbetalen gekregen ? Dan is er wat misgelopen in je straat of waar dan ook. Elke parochie heeft geprobeerd, zijn mensen aan te spreken, om een abonnement op ons blad te nemen. In ieder parochiesecretariaat kan je nog  28,- euro met je naam en adres bezorgen. Dan zijn de mensen wel handig genoeg, om je abonnement verder te regelen. Vanaf volgende week maken wij reservenummers voor de laatkomers bekend. Dat gaat dan wel over een noodoplossing, die meer inspanningen vraagt. Laat je niet kennen. Betaal nog deze week via je parochie!
Met dank vanwege de parochieverantwoordelijken.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44      

Externe Links