Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 44 - 2 november 2011

5 – 6 november: TWEEËNDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
"DAAR IS DE BRUIDEGOM, TREK HEM TEGEMOET"

“Slaap zacht, je wordt wel wakker als de bom barst” zo zong Stef Bos schertsend. Zijn lied daagt ons uit om gevoelig te worden voor verborgen armoede en stil verdriet. Wees waakzaam. Spreid je tentakels uit voor wat in het verborgene leeft: verdoken onrecht maar ook kleine lichtpuntjes van hoop.
Naar het rode bijbeldoosje

18.00 u. Zm Jul Daems – Remi Daems, Josephina en Karel Bens, Mathilde Molenberghs; Zm Gerebernus Taels-Toke Schroven, kinderen Helena en Paula en kleinzoon Paul Taels

08.00 u. Jgt Celine Hermans en Marie Claes; Zm familie Krieckemans-Claes-Hermans; Zm Rosalie Peeters, Victor en Wim Lembrechts

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Opgelet een misintentie kost nu 13 euro !

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

BEL IN VUUR EN VLAM
11.11.11. is de dag dat wij centjes geven voor mensen die het minder goed hebben dan wijzelf.
Ook op  11 november pakken Dienst Toerisme en de Geelse Gidsenbond uit met een INDIVIDUELE MAGISCHE AVONDTOCHT in Bel.
Ga mee op ontdekkingstocht in de bossen van Bel. Je wordt verwend met een oorlam, hartversterking, vuurspuwende acts, toneeltjes. Voor de kleinsten is er speciale animatie. Het wandeltraject is 5 km met 10 haltes.
Inschrijving en vertrek : tussen 19.00 en 21.00 uur in het PC van Bel. Stevig schoeisel en pillamp zijn aanbevolen.
Prijs : Volwassenen : VVK :  5,- euro – kassa : 7,- euro. Kinderen: VVK 3,- euro,  – kassa : 5,- euro.
Inschrijven kan bij Toerisme Geel, Markt 1. Info : op zelfde adres of tel 014/ 56 63 80 – toerisme@geel.be  

TRAPPIST PROEVEN BIJ HET DAVIDSFONDS
Welk zijn de trappistenbieren?
Nogal wat mensen kunnen deze traditionele quizvraag vlot beantwoorden.
Hoe kwamen de trappisten erbij om alcoholische dranken te brouwen?
Hoe komt het dat voor sommige abdijen het bier de hoofdbron van de inkomsten is geworden?
En wat gebeurt er eigenlijk met de winst?
Dat zijn al wat moeilijkere vragen, natuurlijk. Jef Van den Steen komt ze echter beantwoorden op donderdag 10 november in het Sint-Aloysiusinstituut op uitnodiging van Davidsfonds Geel. En om de laatste twijfelaars over de streep te trekken: er zal uiteraard ook trappist kunnen geproefd worden!
Jef Van den Steen (°1949) is een bierexpert. Hij heeft boeken gepubliceerd over abdijbieren, geuze en kriek en levert bijdragen aan verschillende tijdschriften. Hij is gespecialiseerd in trappist, dat hogegistingsbier met zijn rijke smaak en hij weet dan ook dat de naam ‘trappist’ verwijst naar de Franse abdij La Trappe, gesticht door benedictijnen uit Savigny in 1140.
Het hele verhaal van 1140 tot heden zal uit de doeken en uit de glazen gedaan worden door Jef Van den Steen op donderdag 10 november om 20.00 u. in het Sint-Aloysiusinstituut (ingang langs Diestseweg 34).
De toegangsprijs bedraagt 9 euro (7 euro voor Davidsfondsleden). In deze prijs zijn twee proevertjes begrepen!  

HERABONNERING PAROCHIEBLAD
Stilaan raakt de herabonnering op gang en de meeste parochies zien met genoegen, hoe de mensen reageren. Het is natuurlijk nog veel te vroeg, om een definitieve trend te kunnen vaststellen, maar wij willen toch aandringen, dat de abonnementen zeker voor einde november op de parochie betaald zijn.
Iedere week nieuws uit Geel en zijn parochies maar ook stof tot geloof en tot nadenken. Dit alles voor 28,- euro. Dat mag je niet missen.
Tot nu toe stond op onze blz. 2 nog aangegeven, dat een jaarabonnement 25,- euro kostte. Dat gaat natuurlijk om een jaarabonnement van 2011. Spijtig genoeg is onze prijs ineens met 3 euro omhoog gegaan, maar dat grote verschil komt vooral doordat de Geelse parochies in 2011 een kleine bijdrage uit eigen zak hebben geleverd, om de abonnees van dienst te kunnen zijn. Momenteel is dit spaarpotje leeg en willen wij meedoen met de algemene prijsverhoging vanuit Antwerpen.
Wees mild en stipt.

UITNODIGING
Op 23 november
verwachten wij alle mensen van parochieraden, kerkfabrieken, parochiale verenigingen, parochiale medewerkers en actieve gelovigen in de zaal van St.-Amands, om deel te nemen aan het beraad van bisschop Banny. Er zijn reeds verschillende mensen, die de brochure op voorhand hebben opgevraagd. Ook zonder dat ben je welkom en wij willen met zo veel mogelijk mensen een advies uitbrengen over het reilen en zeilen van ons bisdom.
Het bisdom Antwerpen werd 50 jaar geleden door paus Joannes XXIII opgericht in volle concilieperiode. Het was de tijd van de grote verandering in de kerk, maar het was voor het bisdom Antwerpen ook de tijd van de groeipijnen. Wij willen met zijn allen terugdenken aan het verleden, maar vooral kijken naar de toekomst, want “vooruit is de weg”.
Kom mee praten en denken over de 7 knooppunten van de bisschop op 23 november, 20.00 u. zaal St.-Amands.
Iedereen welkom !!

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43        

Externe Links