Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 43 - 26 oktober 2011

29 – 30 oktober: EENENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
1 november HOOGFEEST VAN ALLERHEILIGEN
"ZIJ HANDELEN NIET NAAR HUN WOORDEN"

Matteüs plaatst de zaligsprekingen bij het begin van zijn evangelie; hij sluit met weeïge woorden af: over hen die zichzelf verhogen weerklinkt zelfs een zevenvoudig wee. Binnen de crisis van het leiderschap in onze kerk klinkt dit evangelie akelig actueel. Wij hebben nood aan bezielde leiders die de weg naar het Koninkrijk van God voorgaan en niet versperren. Maken wij wel genoeg het verschil tussen roeping en ambitie in ons leven, in onze geloofsgemeenschap?

Naar het rode bijbeldoosje

18.00 u. Zm Frans Ruelens en Leonie Geboes en familie

08.00 u. Zondagsmis

08.00 u. Zm Maria Vanuytven

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Opgelet een misintentie kost nu 13 euro !

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

De wereldjongerendagen, meer dan een reis.... een boeiende ervaring!
Tijdens de tweede helft van augustus trokken 600 Vlaamse jongeren naar de Wereldjongerendagen in Madrid. Ook vanuit Geel trokken enkele jonge mensen mee op weg en Nick Hannes was één van Hen. Enkele weken na hun terugkomst vroegen wij Nick, om zijn ervaringen en de gevoelens die zo’n manifestatie opwekken eens mee te delen aan onze lezers …

UIT KRACHT VAN VERBONDENHEID
Tijdens mijn studies aan het Johannes XXIII Seminarie werd als pastoraal engagement ons aangeraden om deel te nemen aan de wereldjongerendagen. Sprak dit gebeuren me wel aan? Via internet, post, ontmoetingen, posters.., bereikten me heel wat positieve geluiden. Uiteindelijk won de nieuwsgierigheid in me het op de eigenlijke zin om te vertrekken. Ik merkte gauw dat heel het evenement iets nieuws voor me was. De eerste maal vertrekken voor 14 dagen, voor het eerst met zoveel jongeren samen komen, een eerste keer in Spanje. De verkenning van het nieuwe gaf deze reis een speciale dimensie.
Op 8 augustus zat ik dan ook op de bus op weg naar Madrid. Voorafgaandelijk werkten we een voorprogramma van een week af in Tournabous. De grootste kracht en verbondenheid op deze wereldjongerendagen (WJD) vond ik in de gesprekken met tal van jongeren. De jeugd van België gelooft niet meer, de kerken lopen leeg, wat is de toekomst van de christenen? Tal van vragen en opmerkingen borrelden aan de oppervlakte. Toch ben ik ervan overtuigd dat in de stilte van de kerk het geloof aan het groeien is... zowel bij jongeren als bij volwassenen. De jeugd gelooft in Jezus Christus omdat jongeren Hem vandaag volgen in zijn daden, zonder dat ze het expliciet uitspreken of beseffen. En precies om deze belevenis gaat het.
Onze activiteiten, onze inzet voor de anderen, worden op deze WJD besproken vanuit het leven van Christus. Als jongeren beseffen dat hun hulp tegenover een naaste juist de boodschap is van Jezus, en als zij zich daar goed bij voelen, dan kunnen ze hun doen en laten beter situeren in wat de kerk van hen verlangt. Zo kan ook het gebed ons inspireren om goed te kunnen omgaan met onze naasten. Als je dan jongeren voor de eerste maal ziet bidden, biechten, eucharistie vieren, evangelie beluisteren, kortom hun leven kunnen inkleuren met de kleuren die God ons gegeven heeft, krijgen ze moed en kracht om een goede mens te zijn. Je ziet God werken in de jongeren op WJD.
Het diepste trof mij om met die jongeren te praten. “Voel jij dat ook, dat special mystieke gevoel hier tussen deze jongeren ?“ vroeg iemand. Mijn antwoord was: “Ja, dat gevoel noem ik geloof, en dat geloof versterkt mij in mijn christen zijn in de universele rooms-katholieke kerk !” God is bij ons, en aanvaardt ons zoals we zijn. Samen spreken over geloof en elkaar hierin respecteren en bevestigen, dat is handelen naar het voorbeeld van Jezus. Juist zoals jij dit artikel leest en ieders mening respecteert, volg jij Jezus. Wil je in dit geloof groeien, probeer dan om elkaar meer lief te hebben door naar Zijn advies te luisteren.
Deze WJD in Madrid. Boeiend, inspirerend en uitnodigend om er volgende keer zeker bij te zijn!  Nick Hannes

HET ORGEL VAN BEL
Goed nieuws van het orgelfront. De firma Thomas nodigde begin oktober de mensen van de kerkraad van Bel uit om een bezoekje te brengen aan hun atelier in Francorchamps, diep in de Ardennen.
Daar mochten zij getuige zijn van hun werkzaamheden in het grote atelier. De restauratie van het historische orgel van Bel is nu ongeveer halfweg, maar het resultaat mag gezien worden.
Met een precisie en geduld, zoals de monniken uit de middeleeuwen, werden herstellingen aangebracht. Vleugeltjes, versieringen, kronkels, engelenkoppen … werden gereinigd, gepolijst, opnieuw getekend en gebeiteld.  Planken en deuren die beschadigd of verdwenen waren tijdens vroegere restauraties werden naadloos hersteld. En dit met oud gedroogd eikenhout, met een precisie en passie voor het aloude ambacht.
Het vorige klavier is vervangen door 2 splinternieuwe klaviertjes zoals de orgelbouwer het oorspronkelijk voorzien had. Geen toetsen met plastictoestanden, maar belegd met been van koeienpoten. Een deel van de oude pijpen zijn ook reeds vakkundig hersteld.  De 2 blaasbalgen die de 2 orgels van wind zullen voorzien liggen startklaar om te blazen. De naden ervan zijn afgewerkt met de huid van schapen en lammeren.
Als kers op de taart kregen we een blik op de werkzaamheden rond het orgel van prins Albert in Monaco. Zijn orgel is koninklijk groot en nieuw, met veel toeters en bellen. Het orgel van Bel staat ernaast, is kleiner en oud. Maar met een geschiedenis en schoonheid om U tegen te zeggen . Dat hebben we dik kunnen vaststellen.

herabonnering parochieblad
In elke parochie komen nu stilaan de werkzaamheden op gang, om een abonnement voor de komende maanden te nemen. Onze vertrouwde abonnees in de parochies zullen bediend worden door hun eigen parochie en zij delen in hun parochierubriek ook wel het nummer mee, waarop je voor jou parochie kan storten. Heb je moeilijkheden, om er door te raken ? Klopt het nummer niet ???  Neem contact op! Heb je half november nog geen brief ontvangen, dan is er duidelijk wel iets mis gelopen en dan moet je “plan B” inschakelen: kijk na, waar je kan storten en breng de zaak in orde, want de post wil en kan niet wachten tot Nieuwjaar om je abonnement helemaal rond te hebben. Dat moet eerder gebeuren.
Nog een beetje geduld, volg de aanwijzingen van je eigen parochie en alles komt in orde, maar … zie, dat wij elkaar niet verliezen, want dan verliezen wij ook het nieuws over elkaar.

hoogfeest van allerheiligen
Bij gelegenheid van het hoogfeest van Allerheiligen en het feest van Allerzielen, plannen al onze parochies een viering, waarin wij de overledenen gedenken, die een uitvaart vierden in onze kerken sinds 1 november 2010. Overal zal in deze viering een gedachtenisprentje worden uitgedeeld met de namen van deze mensen erop vermeld. Voor uren en formules verwijzen wij naar de rubriek “vieringen” op blz. 3 van het parochieblad. Iedereen van harte welkom, want wij vergeten elkaar niet. Wij houden elkaar vast!

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42

Externe Links