Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 41 - 12 oktober 2011

15 – 16 oktober: NEGENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
"GEEF AAN GOD, WAT GOD TOEKOMT"
Aan de staat, aan de keizer, geven wat de keizer toekomt, is niet zo moeilijk. Die komt zijn deel wel opeisen. Maar wat doen we als er geen eis of geen vordering is, maar slechts een uitnodiging? Want zo is God werkzaam aanwezig: Hij nodigt uit, doet een beroep op onze vrijheid. Wat vinden wij overigens dat aan God toebehoort? Zijn wij bereid dit in volle vrijheid en overgave aan Hem ter beschikking te stellen?
Naar het rode bijbeldoosje

18.00 u. Zm Tuur Geukens en familie

08.00 u. Zondagsmis

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Opgelet een misintentie kost nu 13 euro !

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

MISDIENAARSDAG ANTWERPEN
Op zaterdag, 1 oktober trokken we met de misdienaars van Sint-Amands, Stelen en Winkelomheide (Punt kon er niet bij zijn) naar de misdienaarsdag van het bisdom in Antwerpen. Na een vlotte trein- en tramreis kwamen we rond 9u15 aan in de kerk van “Sint Anna ten drieën” op Linkeroever. In een korte startviering kregen we de zegen om de dag veilig door te brengen. Plots … werden we opgeschrikt door drie Franse soldaten (de twee acteurs waren ons niet onbekend, alias Bart en Paul) uit de Franse Revolutie. Zij maakten de kerk met de grond gelijk, ze arresteerden ons en dwongen ons te volgen naar de Schelde. Gelukkig konden enkele boeren voorkomen dat ze de toren van de Antwerpse kathedraal zouden platbombarderen. Vervolgens konden we vluchten naar de voetgangerstunnel die ons naar Rechteroever bracht. Gewapend met 150 blauwe ballonnen gingen we op wandelzoektocht met bestemming “het bisschopsplein”. IJD en de bisschop trakteerden met lekkere frieten. In de namiddag mochten we een kerk bezoeken. Bartje koos voor onze groep de kathedraal van Antwerpen. We leerden alle geheime hoeken en kantjes kennen, ‘misdienaar zijn’ heeft zo z’n voordelen. De dag werd afgesloten met een spetterende slotviering met onze bisschop Johan Bonny in de kathedraal. De trein bracht ons terug naar Geel.

15 oktober: Wereldwinkeldag!

Fair trade rijst de pan uit in alle Oxfam-Wereldwinkels.
Van 5 tot 15 oktober is het Week van de Fair Trade.
Alle Oxfam-Wereldwinkels zetten op zaterdag 15 oktober hun beste beentje voor met de Wereldwinkeldag. Onder het motto ‘Fair trade rijst de pan uit’ is er ook in Wereldwinkel Geel van alles te beleven: doorlopend  wijnproeverij, muziek, een tombola en natuurlijk allerlei proevertjes.
Tijdens deze Wereldwinkeldag nodigt de Wereldwinkel iedereen uit om kennis te maken met het uitgebreide aanbod fairtradeproducten.
Wie op 15 oktober iets koopt, maakt kans op een goedgevuld rijstpakket. “En iedereen die langskomt krijgt iets lekkers mee naar huis!”
U bent van harte welkom in Wereldwinkel Geel, Kollegestraat 20 tussen 10.00 en 18.00 uur.
Meer info op www.oww.be/geel of 014 58 32 92

HERABONNERING PAROCHIEBLAD
Het jaar begin zo toch al naar zijn eind te ruiken …De herabonnering op ons blad is ieder jaar weer een reuzenklus, waarvoor heel wat vrijwilligers zich inzetten. Het zijn die vele mensen, die in elke parochie brieven ronddragen en proberen, om geen klanten te verliezen. Wij zijn ervan overtuigd, dat onze lezers trouw zijn en hopen, dat iedereen weer vlot zijn bijdrage zal leveren.
De nieuwe prijs is 28,- euro voor een heel jaar. Deze prijsverhoging gaan wij niet verantwoorden en staat buiten alle concurrentie. Er zijn genoeg argumenten te vinden buiten kerkverband in onze huidige economie. Toch durven wij nog steeds hopen op uw solidariteit.
Wacht nog eventjes. Uw parochie laat van zich horen !!!

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40    

Externe Links