Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 40 - 5 oktober 2011

8 – 9 oktober: ACHTENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
"ZIE, IK HEB MIJN MAALTIJD KLAAR"
Jezus spreekt graag over het Rijk Gods als over een bruiloftsfeest. De genodigden willen echter niet komen opdagen, ook niet wanneer de koning aandringt. Hebben wij wel tijd voor het feest van God?
Vertrouwen we erop, dat we eten en drinken in overvloed zullen krijgen?
Deze tijd is ons gegeven om ons voor te bereiden op het feest en er alle vreugde van te ondervinden.
Naar het rode bijbeldoosje

18.00 u. Zm Nevelsteen Alfons- Taels August , Anna Elise en Rita Vanspringel, Seppe Baelus,Geert Sauvillers, Sooike Sauvillers, Inge Nuyts; Zm Toke Schroven- Gerebernus Taels kinderen Helsen en Paula en kleinzoon Paul Taels

08.00 u. jgt Wim Lembrechts, Zm familie Louis Van Hoof-Cuyvers-Cluyts en Verlooy

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Opgelet een misintentie kost nu 13 euro !

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Dank U, pastoor Paul Sannen
Voor 1996 was de naam “Sannen” in Geel zowat verbonden aan een Mols accent. In de politiek en in kerkelijke kringen wees de naam in de richting van Bel. Daar werd toen de CVP in het gemeentebestuur vertegenwoordigd door een Sannen en ook in de dekenale raad zag en hoorde je regelmatig de naam vallen. Zangkoor, orgel, allerlei vergaderingen zitdagen … Sannen was er nu en dan wel bij.
Maar dán kwam er plots een andere Sannen op het Geelse toneel. Enkele jaren was pastoor Jan Dekoninck tegelijk opvolger geweest van pastoor Aegten in Holven én van pastoor Claes in Larum, maar ineens, plots, boem stond er een “jonge pastoor” in Holven: Bouwjaar 1946. De eerste keer, dat hij opdaagde in de dekenale raad had iedereen hem gezien én gehoord en iedereen had zijn commentaar. De verwachtingen waren hoog. Paul vloog er ineens in en liet zijn ervaring uit vroegere parochies spreken.
En zo is ’t gebleven. Stilaan leerde Geel, dat er in Holven een pastoor was gekomen, die degelijk wist waar het op stond en die Holven op de kaart wilde: niet “een stukske centrum over de roet”, maar “een parochie waar ze hun plan konden trekken, wilden trekken en gingen trekken” met de mogelijkheden en de onmogelijkheden die er waren. … Deed dit niet aan pastoorke Opdebeeck denken ?
Pastoor Paul Sannen omringde zich met een vast team en binnen dat team moest het dan maar gebeuren. Soms konden ze wachten op de andere parochies, andere keren deden ze nog niet mee en weer andere keren trokken ze er alleen op uit, maar duidelijk was de ploeg wel. En ze bleven steeds in vriendschap verbonden met de andere parochies. Vele keren speelde Holven voor gastparochie als Geel verzamelde.
Op een bepaald moment was de kerk te klein voor de massa eerstecommunicanten ??? Dan maar enkele uitgaven meer gepland! Het altaar stond nogal hoog verheven en niet zo vaak zat de kerk vol ??? Dan maar van het “theater” afgekomen en naar de mensen. Kardinaal Danneels verklaarde, dat zijn priesters genoeg ontspanning moesten vinden en … in Holven kwamen de data van “pastoor met vakantie” open en bloot in ’t parochieblad. Het bisdom spoorde zijn parochies aan, om uitvaarten met gebedsdiensten, voorgegaan door leken te organiseren … en Holven stapte met verve in dit initiatief. Zo kunnen wij nog wat verder gaan, dan wordt dit artikeltje zo lang als “het gebeurde deze week”, maar die rubriek gaan wij moeten missen.
Ja, want zo nog een consequente houding van Paul Sannen was “met pensioen gaan op 65” en met de wankele gezondheid van Paul begrijpen wij zijn stap.
Paul, dank u voor die 15 jaar Gelenaar zijn. Dank voor je enthousiasme, je solidariteit en voor je soms aangename en aanmoedigende dwarsliggen. Vooral dank voor de vriendelijke aanpak die je steeds hebt nagestreefd. Nu word je terug van Mol, maar wij hopen je zeker nog terug te zien telkens wij op 15 mei onze Geelse heiligen vieren en voor de rest blijf je welkom. Je zal niet snel vergeten worden.
Marcel De Vries

PAROCHIEFEESTEN IN ST.-AMANDS
Vorige week gaven wij een fout telefoonnummer door om goedkope kaarten te kopen voor de parochiefeesten in St.-Amands. Hier gaan wij opnieuw, en nu “tegoei”.
Op zondag 9 oktober verwacht de parochie St.-Amands weer heel wat volk om te “komen eten” !!!
Tussen 11.30 en 12.45 u. en dan weer terug tussen 13.30 en 15.00 u. kan je er weer aanschuiven voor het klassieke, gekende, maar toch O ZO LEKKERE warm en koud buffet, waarvoor de ploeg bekend staat. Iedereen is van harte welkom en de dagprijs staat dit jaar op 19,- euro. Inschrijven op voorhand kan je echter wat opleveren, want dan kost een kaart slechts 17,- euro.
Dit laatste kan je door een paar mensen aan te spreken of te bellen:

Allemaal welkom

Onze bisschop vraagt Uw mening (6)
Stromen van gerechtigheid
Ter gelegenheid van het (4)50 jarig bestaan van het bisdom Antwerpen wenst onze bisschop in oktober 2012 een visietekst uit te brengen over de toekomst van ons bisdom. Het wordt een stappenplan met krachtlijnen en opdrachten om samen aan te werken gedurende de komende jaren.
Wij geven hier de laatste drie “knooppunten” van onze bisschop aan:

In deze context kunnen mensen hun idee kwijt rond parochiezalen, bedeplaatsen en devotiemomenten. Ook op dit gebeid is er wel wat veranderd in onze kerk in Vlaanderen en in ons bisdom Antwerpen.
Op woensdag 23 november zal ook daar een gespreksonderwerp van gemaakt worden. Wij nodigen iedereen, die zijn (haar ) woord mee wil plaatsen, uitnodigen in de parochiezaal van St.-Amands. De vicaris van de bisschop komt mee luisteren, kwestie van aan de avond de nodige waarde te geven, maar wij willen alle PT-leden, werkgroepmedewerkers en de “gewone gelovigen” vragen, een woord te komen meeplaatsen. De bisschop dankt nu reeds alle gelovigen voor hun medewerking.

EEN NIEUW FEDERATIETEAM
Vorige week woensdag, terwijl deze tekst reeds onderweg was naar de drukker, kwam een nieuw federatieteam voor onze Geelse parochiefederatie samen. Wij wensen het team het beste toe en hopen volgende week meer nieuws te brengen. Vol hoop !!!

KOMPAS WANDELT
Het oudercomité nodigt de kinderen, ouders en sympathisanten van Kompas uit voor de herfstwandeling “Jumpy het konijn” op 9 oktober. De wandeling is 4 km lang en zit vol verrassingen.
De wandeling gaat door in de bossen van de Beeltjens te Westerlo. Start is aan het Boswachtershuis gelegen in de Papedreef. Men kan vrij vertrekken tussen 13.30 u en 14.30 u. Deelname is gratis. Meer info kan je bekomen bij Luc Peeters op 014/58.71.89.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39      

Externe Links