Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 39 - 28 september 2011

1 – 2 oktober: ZEVENEN TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
" De Wijngaard verpacht aan wijnbouwers "
Stel je even voor, dat je sterk gelooft in de kracht van het opstaan, in opstanding, in rechtop staan en wegtrekken uit wat je vasthoudt en onderdrukt …Stel je voor dat je daar zo sterk in gelooft, dat je erdoor in beweging komt, dat je niet meer kunt blijven zitten, dat je opstaat en gaat!
Naar het rode bijbeldoosje

18.00 u. gedachtenismisviering Petra en Gerry Wuyts

08.00 u. Zondagsmis

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Opgelet een misintentie kost nu 13 euro !

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

CHIRO KRINGEL
De laatste dagen van juli trok Chiro Kringel naar Branst, gelegen aan de Schelde, voor hun jaarlijks kamp. De kinderen en hun begeleiders maakten er een onvergetelijk kamp van.  Tien dagen lang was ‘Het land van Branst’ een beetje Geels gekleurd. Op hun familiedag nodigen zij niet de mama’s en papa’s uit, maar strijden de verschillende ‘gekleurde families’ om de titel van sterkste en sportiefste familie. Touwtrekken kan dus zeker niet ontbreken. Zin gekregen om ook mee te ‘kringelen’ bij Chiro Kringel? Elke zondag op ’t Velleke in Elsum vanaf 13.30 u.

KOMPAS WANDELT
Het oudercomité nodigt de kinderen, ouders en sympathisanten van Kompas uit voor de herfstwandeling “Jumpy het konijn” op 9 oktober. De wandeling is 4 km lang en zit vol verrassingen..
De wandeling gaat door in de bossen van de Beeltjens te Westerlo. Start is aan het Boswachtershuis gelegen in de Papedreef. Men kan vrij vertrekken tussen 13.30 u en 14.30 u.
Deelname is gratis. Meer info kan je bekomen bij Luc Peeters op 014/58.71.89.

DANKWOORD NA DE AFSCHEIDSVIERING
Ik wil graag alle mensen bedanken, die hebben meegewerkt aan het opbouwen van mijn afscheidsviering in de St.-Dimpnakerk. Dank ook aan alle mensen, die hebben meegevierd en zeker ook dank aan onze bisschop. Ik wil nu wel niet de pretentie hebben om te denken dat iedereen alleen maar om mijnentwilie gekomen waren. De aanwezigheid van onze bisschop en de sympathie voor de Geelse gezinsverpleging speelden hier zeker een belangrijke rol in, maar was ben er desalniettemin echt blij mee en ik ben er u bijzonder dankbaar om. Ik heb trouwens heel veel redenen om jullie te danken. Toen mij in 1980 gevraagd werd of ik de taak van aalmoezenier op mij wou nemen omdat ik Gelenaar was en dus vertrouwd met de Geelse gezinsverpleging, was ik daar niet onverdeeld gelukkig mee. En ik had ongelijk. Ik heb de patiënten van ons OPZ ervaren als heel lieve mensen, die gul zijn met hun genegenheid en vriendschap. Ik heb de gastvrijheid van de Geelse pleeggezinnen mogen genieten en er deugd aan beleefd, hen te bezoeken. Ik vond er een schare van prima collega’s, waartussen ik mij altijd thuis heb gevoeld, en ik kon voor de diensten in onze kapel rekenen op een hoop edelmoedige mensen, misdienaar, koorleden, lector en andere helpers. Hier passen om het met de woorden van onze vroegere voorzitter Mijnheer Stouthuysen te zeggen, drie woorden bij: Dank! Dank! En nog eens Dank!
Jos Opdebeeck

BENEFIETCONCERT
Volgend jaar gaat ons bisdom op Romereis en het koor van de kathedraal zal de reis ook meemaken. Dat brengt natuurlijk ook de nodige kosten met zich en die kan je niet op elk koorlid verhalen. Per slot van rekening vormt het koor ook een dienst aan de bedevaart. Daarom gaat er op zaterdag 22 oktober  een benefietcondert door in de kathedraal van Antwerpen onder de titel: Great is the Lord - English Cathedral Music. Het Antwerps Kathedraalkoor onderleiding van kapelmeester Sebastiaan van Steenberge en titularis organist Peter Van de Velde, zingt ons een mooie en artistieke avond bijeen. De toegang bedraagt 10 euro. Kaarten zijn in voorverkoop te koop in de kathedraalshop en via het bisdom: 03 202 84 30. Je kan ook het nodige storten op BE26 4097 5231 1129 (met vermelding ‘Benefietconcert’). Ook de avond zelf zijn kaarten te bekomen aan de zelfde prijs. Informatie: Kerk onder stroom, 0474 89 41 64 bij Christa Damen.

EN NOG MEER MUZIEK
Het dekenaat Zuiderkempen heeft dit jaar weer een heel muziekprogramma opgezet voor heel onze regio. Zangkoren worden er graag verwelkomt, maar iedereen, die eens graag zingt of inspiratie wil opdoen voor allerlei vieringen, die is welkom. De eerste avond gaat door op donderdag 20 oktober om 20.00 u. in de kerk van de Molekens in Herentals, Olmenlaan 8. Vind jij het ook belangrijk dat in eerstecommunievieringen, in vormselvieringen en in vieringen met kinderen en jongeren zinvolle en goedklinkende liederen worden gezongen? Ben je op zoek naar zulke goede liederen? Willen jullie eens andere liederen dan deze die je al jaren zingt? Dan is deze muzikale vormingsavond iets voor jou! Gedurende twee uur neemt Jos Bielen ons mee langs een heleboel tips die je kunnen helpen om met kinderen en jongeren te zingen tijdens de vieringen. We verkennen zinvolle materialen en staan stil bij de problemen die daarbij opduiken. Dit is een vormingsavond waarbij er - uiteraard - ook gezongen wordt, zodat je een aantal liederen rijker bent als je terug naar huis gaat. Ieder is welkom! Maar we verwachten zeker al wie betrokken is bij de zang tijdens kinder- en gezinsvieringen, eerste communie- en vormselvieringen, de godsdienstleerkrachten…Ook koorleden zijn uiteraard welkom. Inschrijven vooraf is niet nodig.

THUISOPPAS IS HARD NODIG
Als je thuis iemand verzorgt die ziek of hulpbehoevend is, wil je dat met hart en ziel waarmaken. Maar als mensen zo dag en nacht in de weer zijn, kan dat wel eens moeilijk of teveel worden. Mantelzorgers willen er daarom soms even tussenuit. Ziekenzorg CM wil mantelzorgers die kans geven. Om dat mogelijk te maken, doet de oppasdienst van CM beroep op vrijwilligers… op jou misschien!? Wij zoeken enthousiaste mensen die een deel van hun vrije tijd willen doorbrengen als oppasser. Onze oppasdienst organiseert oppas bij ouderen en bij kinderen met een beperking. Als vrijwilliger bepaal je zelf bij welke doelgroep, het aantal uren oppas en op welke dagdelen je oppas wenst te doen. Ziekenzorg CM zorgt voor een degelijke opleiding zodat je goed voorbereid aan deze taak kan beginnen. Voor elke oppasbeurt is een kostenvergoeding voorzien en is de vrijwilliger verzekerd en nu en dan zijn samenkomsten met collega oppassers voorzien. Wij bieden een tweedaagse basisvorming waarin de vrijwilliger leert omgaan met oudere chronisch zieken. Tijdens deze cursus krijgen de deelnemers uitleg over ziektebeelden en leren wij de meest voorkomende hulpmiddelen en prothesen kennen. De cursisten worden wegwijs gemaakt in de thuiszorg en leren een aantal basisvaardigheden van hef- en tiltechnieken aan. Er is ook aandacht voor de gepaste houding van een vrijwilliger. Aansluitend op de basisvorming kunnen de cursisten een derde dag opleiding volgen, gericht op oppas bij langdurig zieke en gehandicapte kinderen. In deze opleidingsdag krijgen de deelnemers inzicht in verschillende handicaps. Wij leren meer over spel en speelgoed. Op deze opleidingsdag kunnen ook kandidaat oppassers aansluiten die enkel bij kinderen oppas wensen te doen. De twee opleidingen gaan door in de vergaderzaal boven de thuiszorgwinkel in de Paterstraat 18 in Turnhout op 18 en 20 oktober. De opleidingsdag voor oppas bij kinderen is op 22 oktober. Voor meer informatie en inschrijving, niet twijfelen… neem vlug contact op met de oppasdienst van CM op 014 40 34 79 of via ziekenzorg.turnhout@cm.be. Alvast bedankt voor je engagement!!

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38        

Externe Links